LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

IE & Privacy:

Drie jaar cel voor oplichting van Rabobank met ‘revolutionaire gasloze cv-ketel’

De Noordelijke Fraudekamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft een 52-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden voor het medeplegen van oplichting en het medeplegen van een poging tot oplichting van de Rabobank. Een 54-jarige man is veroordeeld voor het witwassen van een deel van het door de Rabobank verstrekte krediet tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden en een taakstraf van 240 uren.

De rechtbank oordeelt dat de 52-jarige man – samen met een rechtspersoon – door ‘een samenweefsel van verdichtsels, listige kunstgrepen en het aannemen van een valse hoedanigheid’ bij de Rabobank een onjuiste voorstelling van zaken in het leven heeft geroepen, waardoor deze is bewogen tot de afgifte van een krediet ter hoogte van € 987.000,00. Daarnaast heeft hij geprobeerd een vervolgfinanciering van €20 mln te realiseren bij de Rabobank.

Beide mannen waren oprichter en bestuurder van Wubaro B.V. Dit bedrijf heeft in 2019 bij de Rabobank een aanvraag gedaan voor toekenning van een krediet ten behoeve van het op de markt brengen van een revolutionaire gasloze cv-ketel, die een hoge watertemperatuur zou kunnen bereiken zonder hogere gemiddelde verbruikskosten. Als basis voor de financieringsaanvraag is door Wubaro B.V. een businessplan opgemaakt, waarbij ‘meerdere gerenommeerde namen uit het bedrijfsleven betrokken zijn geweest’,  schrijft de rechtbank.

De rechtbank oordeelt dat dit businessplan op meerdere punten misleidend is en dat de 52-jarige man zich ten onrechte heeft gepresenteerd als ingenieur en uitvinder van een revolutionaire gasloze cv-ketel. Van een daadwerkelijk revolutionaire uitvinding is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake geweest, nu via internet bestaande warmtepompen uit China werden besteld die zonder aanpassingen als eigen product van Wubaro B.V. werden aangeboden.
 
Voor de aanvraag tot vervolgfinanciering is gebruik gemaakt van een Request for Proposal die voortborduurt op de onjuiste informatie uit het businessplan. Bovendien is daarbij gebruik gemaakt van een vervalst CE-certificaat. 

Vrijspraak

De rechtbank oordeelt dat de 54-jarige verdachte geen rol heeft gehad in het opstellen van het businessplan en dat hij slechts gedeeltelijk op de hoogte was van de inhoud van dit plan. De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte wetenschap had dat hetgeen aan de Rabobank werd gepresenteerd onjuist was en daarmee ontbreekt naar het oordeel van de rechtbank ook het bewijs dat deze verdachte bij de aanvraag voor de toekenning van een zakelijke financiering het oogmerk heeft gehad om zichzelf wederrechtelijk te bevoordelen.

Hij wordt daarom vrijgesproken voor het medeplegen van oplichting. De 54-jarige man wordt tevens vrijgesproken het medeplegen van valsheid in geschrift met betrekking tot het businessplan.  

De rechtbank oordeelt dat de 54-jarige man zich wel schuldig heeft gemaakt aan schuldwitwassen ten aanzien van een deel van de door hem ontvangen bedragen die afkomstig zijn uit het krediet dat door de Rabobank is verstrekt. Ten aanzien van de bedragen die hij op latere momenten heeft ontvangen  heeft hij zich naar het oordeel van de rechtbank schuldig gemaakt aan opzettelijk witwassen, omdat in de loop van de tijd steeds meer aanwijzingen zijn gekomen die maken dat het voor hem duidelijk moet zijn geweest dat er een aanmerkelijke kans bestond dat de financiering door de Rabobank was verstrekt op basis van onjuiste gegevens.

Strafoplegging

De rechtbank legt aan de 52-jarige man een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden op. De rechtbank rekent hem aan dat hij zeer geraffineerd te werk is gegaan en dat hij bewust gebruik heeft gemaakt van sentimenten die leven in de samenleving met betrekking tot de aardbevingsproblematiek en de wens die er daarom is om ‘van het gas af te raken’. 

Gelet op de kleinere rol van de 54-jarige man ten opzichte van zijn medeverdachte acht de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf in zijn zaak niet passend. De rechtbank legt daarom aan hem een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden en een taakstraf van 240 uren op.

De Rabobank heeft zich als benadeelde partij gesteld. De rechtbank oordeelt dat de hoofdsom van het verleende krediet, te weten € 987.000,00, voor toewijzing vatbaar is met vermeerdering met de wettelijke rente. De rechtbank legt hierbij geen schadevergoedingsmaatregel op. 

AP intensiveert toezicht op gemeente Eindhoven

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) intensiveert haar toezicht op de gemeente Eindhoven. De AP heeft signalen dat de gemeente datalekken niet of niet op tijd meldt, verplichte scans op privacyrisico’s achterwege laat en persoonsgegevens van burgers te lang bewaart. Het door Eindhoven overgelegde verbeterplan heeft de zorgen van de AP niet

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

IE & Privacy:

Please select listing to show.

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.