LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Opinie:

De zeven kernvaardigheden van een topadvocaat

Deze week gaf ik mijn jaarlijkse college aan de universiteit van Helsinki. Ook in Parijs maak ik één keer per jaar onderdeel uit van het curriculum. Hoewel Finland en Frankrijk binnen Europa misschien cultureel wel elkaars tegenpolen zijn, hebben de klasjes met de excellente master studenten vrijwel dezelfde vragen en twijfels als het gaat om hun toekomst in de advocatuur.

Dit jaar heb ik de ‘7 Core Dimensions for Lawyers©’ gebruikt als centraal thema van mijn college. Aangezien u als lezer van deze column niet bij de colleges aanwezig kunt zijn, zal ik uitleggen wat dit in de kern inhoudt.

Als advocaat of bedrijfsjurist bent u vrijwel zeker bekend met de Chambers directory. Chambers is een in London gevestigde uitgeverij die al sinds jaar en dag een gids publiceert waarin de grootzakelijke advocatuur wordt geclassificeerd naar kwaliteit. De topkantoren en advocaten in een bepaald land en een bepaald rechtsgebied krijgen het predicaat ‘tier-1’, de categorie net daar onder ‘tier-2’ en daaronder ‘tier-3’.

De grote groep kantoren daaronder krijgt geen vermelding in de Chambers directory. Het mag geen verwondering wekken dat de grootzakelijke advocatuur zeer veel belang hecht aan hoe ze door de onderzoekers van Chambers worden gekwalificeerd.

Wat belangrijk is om te weten is dat Chambers in het kader van hun jaarlijkse onderzoek ook de cliënten van de advocatuur betrekt. Die worden benaderd om hun ervaringen met een kantoor en/of partner met het researchteam te delen. De meest relevante – positieve – commentaren van cliënten worden geanonimiseerd door Chambers gepubliceerd. Wanneer u de bio’s van partners op de website van hun kantoor er eens op naleest, ziet u meteen dat dergelijke citaten veelvuldig worden gebruikt om de kwaliteiten van de betreffende partner te onderbouwen.

Baanbrekend onderzoek

Nu u weet wat Chambers is, kan ik u uitleggen wat wij hebben gedaan. In de zomer van 2020, aan het begin van de Corona pandemie, hadden wij tijd over omdat we niet hoefden te reizen. We hebben toen een onderzoek gedaan naar het karakter van de ‘client comments’ in de Chambers directory. Omdat de Chambers directory alle rechtsgebieden en – bijna- alle landen in de wereld beslaat, waren wij in staat om meer dan 10.000 client comments te analyseren. Wat we vonden is dat slechts 17 procent van alle positieve feedback gaat over de juridische vaardigheden van de betreffende partner en maar liefst 83% over menselijke vaardigheden (human skills)

Hoewel wij een dergelijke verdeling niet vooraf hadden voorzien, is het als je er wat langer over nadenkt eigenlijk ook weer niet zo verwonderlijk: de client verwacht – en mag verwachten – dat binnen een bepaalde categorie van de advocatuur, alle partners over meer dan adequate vakinhoudelijke kennis beschikken. De keuze voor kantoor A of kantoor B wordt hierdoor niet bepaald. Die keuze wordt in belangrijke mate gestuurd door de persoonlijke kwaliteiten van de betreffende partner. Het zijn menselijke eigenschappen – soft skills – die de doorslag geven. De client feedback in Chambers onderstreept dit onweerlegbaar.

Succesfactoren

Nadat het hierboven omschreven kwantitatieve onderzoek het enorme belang van ‘soft-skills’ zichtbaar had gemaakt, besloten we aanvullend kwalitatief onderzoek uit te voeren om beter inzicht te krijgen in welke soft-skills het meest belangrijk zijn. Op basis van dit onderzoek waren wij in staat om zeven eigenschappen/vaardigheden te identificeren.

Partners die een Chambers tier-1 classificatie hebben gekregen blijken statistisch beter te scoren op deze zeven dimensies, dan partners met een lage of geen ranking in Chambers. De 7 Core Development Dimensions© hebben derhalve een hoge voorspellende waarde als het gaat om de reputatie – en het succes – van een partner. Voor mijn studenten is dit belangrijke kennis omdat het accentueert welke kwaliteiten bepalend zullen voor een latere succesvolle carrière in de zakelijke advocatuur.

De 7-Core Dimensions©

Wat zijn dan die zeven o-zo-belangrijke eigenschappen, vraagt u zich af. In willekeurige volgorde en in het Engels:

 1. Understanding the Business
  The ability to understand the clients’ business model. This entails a deep understand of how a client makes money, and where in this process the legal intervention fits.
 2. Creativity
  The ability to come up with new and relevant solutions. Both legal and non-legal
 3. Practice Development
  The ability to find and attract new mandates and clients that fit within the strategy. Having a seat at the table. Outstanding perception in the market
 4. Practice Management
  The ability to manage multiple demanding mandates and clients at the same time while remaining calm and in control, not losing oversight.
 5. Emotional Intelligence
  The ability to understand and take into consideration the emotions and drivers of others.
 6. Presence/Confidence
 7. Integrity

Dit zijn de zeven factoren die uiteindelijk bepalend zijn voor het succes van een advocaat/partner binnen de grootzakelijke advocatuur. Veel van onze cliënten laten daarom inmiddels deze kwaltieten zwaar meewegen bij het benoemen van nieuwe partners.

Het concept van de 7-Core Dimensions© werd door mijn studenten met veel enthousiasme ontvangen. Ze zien het als een hoopgevende boodschap dat de advocatuur draait om meer dan veel uren maken en een alleen maar juridisch inhoudelijke ontwikkeling. De jonge generatie van aanstormende talent is juist in persoonlijke waardering en -ontwikkeling bovenmatig geïnteresseerd.

Voor wie vandaag al partner is

Waar de 7-Core Dimensions© voor studenten een eyeopener en een baken van hoop en inspiratie zijn, voor wie vandaag reeds partner is, is het van ‘levensbelang’. Gezien de enorm sterke correlatie tussen deze eigenschappen/vaardigheden en het succes van de eigen praktijk, is het essentieel om voor iedere individuele partner met ambitie, om structureel deze eigenschappen te blijven ontwikkelen. Wij merken dat zeker jonge partners hier een enorme behoefte aan hebben, maar ook voor meer gevestigde partners blijft dit van belang.

Het systematisch verder ontwikkelen van de 7-Core Dimensions© is waarschijnlijk de beste investering (tijd) die een partner kan doen. Het aanstormend talent is hier alvast volledig van doordrongen. Nu de Baby Boomers nog.

De General Counsel spreekt zich uit

Recent kwam de Benchmark Survey 2022 van GCN uit. Graag deel ik een aantal conclusies uit dit rapport, vergezeld van enkele persoonlijke observaties. Allereerst zien we dat de functie van GC feminiseert: van 31% naar 44% vrouwelijke GC’s in 2022. Deze trend zal doorzetten vanuit het gegeven dat 65% van

Lees Verder >

Legal tech-platitudes

Het was weer eens een weekje voor legal tech-platitudes: ‘Door uurtje factuurtje innoveren advocaten nauwelijks’, schrijft Mr naar aanleiding van de technologiebeurs Lexpo. Elders: ‘Legal tech betekent niet dat de jurist zonder werk zit’. En: ‘Als je minder tijd kwijt bent aan saai papierwerk, zou het best kunnen zijn dat

Lees Verder >

Eerdere Opinies

Legal tech-platitudes

Het was weer eens een weekje voor legal tech-platitudes: ‘Door uurtje factuurtje innoveren advocaten nauwelijks’, schrijft Mr naar aanleiding van de technologiebeurs Lexpo. Elders: ‘Legal

Lees Verder >

Vier uur erbij, probleem opgelost?

PwC heeft recent onderzoek gedaan, waaruit bleek dat Nederland de komende 4 jaar zo’n 450.000 arbeidskrachten tekort komt. De oplossing ligt ogenschijnlijk binnen handbereik: als

Lees Verder >

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Opinie:

De zeven kernvaardigheden van een topadvocaat

Deze week gaf ik mijn jaarlijkse college aan de universiteit van Helsinki. Ook in Parijs maak ik één keer per jaar onderdeel uit van het curriculum. Hoewel Finland en Frankrijk binnen Europa misschien cultureel wel elkaars tegenpolen zijn, hebben de klasjes met de excellente master studenten vrijwel dezelfde vragen en twijfels als het gaat om hun toekomst in de advocatuur.

Dit jaar heb ik de ‘7 Core Dimensions for Lawyers©’ gebruikt als centraal thema van mijn college. Aangezien u als lezer van deze column niet bij de colleges aanwezig kunt zijn, zal ik uitleggen wat dit in de kern inhoudt.

Als advocaat of bedrijfsjurist bent u vrijwel zeker bekend met de Chambers directory. Chambers is een in London gevestigde uitgeverij die al sinds jaar en dag een gids publiceert waarin de grootzakelijke advocatuur wordt geclassificeerd naar kwaliteit. De topkantoren en advocaten in een bepaald land en een bepaald rechtsgebied krijgen het predicaat ‘tier-1’, de categorie net daar onder ‘tier-2’ en daaronder ‘tier-3’.

De grote groep kantoren daaronder krijgt geen vermelding in de Chambers directory. Het mag geen verwondering wekken dat de grootzakelijke advocatuur zeer veel belang hecht aan hoe ze door de onderzoekers van Chambers worden gekwalificeerd.

Wat belangrijk is om te weten is dat Chambers in het kader van hun jaarlijkse onderzoek ook de cliënten van de advocatuur betrekt. Die worden benaderd om hun ervaringen met een kantoor en/of partner met het researchteam te delen. De meest relevante – positieve – commentaren van cliënten worden geanonimiseerd door Chambers gepubliceerd. Wanneer u de bio’s van partners op de website van hun kantoor er eens op naleest, ziet u meteen dat dergelijke citaten veelvuldig worden gebruikt om de kwaliteiten van de betreffende partner te onderbouwen.

Baanbrekend onderzoek

Nu u weet wat Chambers is, kan ik u uitleggen wat wij hebben gedaan. In de zomer van 2020, aan het begin van de Corona pandemie, hadden wij tijd over omdat we niet hoefden te reizen. We hebben toen een onderzoek gedaan naar het karakter van de ‘client comments’ in de Chambers directory. Omdat de Chambers directory alle rechtsgebieden en – bijna- alle landen in de wereld beslaat, waren wij in staat om meer dan 10.000 client comments te analyseren. Wat we vonden is dat slechts 17 procent van alle positieve feedback gaat over de juridische vaardigheden van de betreffende partner en maar liefst 83% over menselijke vaardigheden (human skills)

Hoewel wij een dergelijke verdeling niet vooraf hadden voorzien, is het als je er wat langer over nadenkt eigenlijk ook weer niet zo verwonderlijk: de client verwacht – en mag verwachten – dat binnen een bepaalde categorie van de advocatuur, alle partners over meer dan adequate vakinhoudelijke kennis beschikken. De keuze voor kantoor A of kantoor B wordt hierdoor niet bepaald. Die keuze wordt in belangrijke mate gestuurd door de persoonlijke kwaliteiten van de betreffende partner. Het zijn menselijke eigenschappen – soft skills – die de doorslag geven. De client feedback in Chambers onderstreept dit onweerlegbaar.

Succesfactoren

Nadat het hierboven omschreven kwantitatieve onderzoek het enorme belang van ‘soft-skills’ zichtbaar had gemaakt, besloten we aanvullend kwalitatief onderzoek uit te voeren om beter inzicht te krijgen in welke soft-skills het meest belangrijk zijn. Op basis van dit onderzoek waren wij in staat om zeven eigenschappen/vaardigheden te identificeren.

Partners die een Chambers tier-1 classificatie hebben gekregen blijken statistisch beter te scoren op deze zeven dimensies, dan partners met een lage of geen ranking in Chambers. De 7 Core Development Dimensions© hebben derhalve een hoge voorspellende waarde als het gaat om de reputatie – en het succes – van een partner. Voor mijn studenten is dit belangrijke kennis omdat het accentueert welke kwaliteiten bepalend zullen voor een latere succesvolle carrière in de zakelijke advocatuur.

De 7-Core Dimensions©

Wat zijn dan die zeven o-zo-belangrijke eigenschappen, vraagt u zich af. In willekeurige volgorde en in het Engels:

 1. Understanding the Business
  The ability to understand the clients’ business model. This entails a deep understand of how a client makes money, and where in this process the legal intervention fits.
 2. Creativity
  The ability to come up with new and relevant solutions. Both legal and non-legal
 3. Practice Development
  The ability to find and attract new mandates and clients that fit within the strategy. Having a seat at the table. Outstanding perception in the market
 4. Practice Management
  The ability to manage multiple demanding mandates and clients at the same time while remaining calm and in control, not losing oversight.
 5. Emotional Intelligence
  The ability to understand and take into consideration the emotions and drivers of others.
 6. Presence/Confidence
 7. Integrity

Dit zijn de zeven factoren die uiteindelijk bepalend zijn voor het succes van een advocaat/partner binnen de grootzakelijke advocatuur. Veel van onze cliënten laten daarom inmiddels deze kwaltieten zwaar meewegen bij het benoemen van nieuwe partners.

Het concept van de 7-Core Dimensions© werd door mijn studenten met veel enthousiasme ontvangen. Ze zien het als een hoopgevende boodschap dat de advocatuur draait om meer dan veel uren maken en een alleen maar juridisch inhoudelijke ontwikkeling. De jonge generatie van aanstormende talent is juist in persoonlijke waardering en -ontwikkeling bovenmatig geïnteresseerd.

Voor wie vandaag al partner is

Waar de 7-Core Dimensions© voor studenten een eyeopener en een baken van hoop en inspiratie zijn, voor wie vandaag reeds partner is, is het van ‘levensbelang’. Gezien de enorm sterke correlatie tussen deze eigenschappen/vaardigheden en het succes van de eigen praktijk, is het essentieel om voor iedere individuele partner met ambitie, om structureel deze eigenschappen te blijven ontwikkelen. Wij merken dat zeker jonge partners hier een enorme behoefte aan hebben, maar ook voor meer gevestigde partners blijft dit van belang.

Het systematisch verder ontwikkelen van de 7-Core Dimensions© is waarschijnlijk de beste investering (tijd) die een partner kan doen. Het aanstormend talent is hier alvast volledig van doordrongen. Nu de Baby Boomers nog.

Eerdere Opinies

Legal tech-platitudes

Het was weer eens een weekje voor legal tech-platitudes: ‘Door uurtje factuurtje innoveren advocaten nauwelijks’, schrijft Mr naar aanleiding van de technologiebeurs Lexpo. Elders: ‘Legal

Lees Verder >

Vier uur erbij, probleem opgelost?

PwC heeft recent onderzoek gedaan, waaruit bleek dat Nederland de komende 4 jaar zo’n 450.000 arbeidskrachten tekort komt. De oplossing ligt ogenschijnlijk binnen handbereik: als

Lees Verder >

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.