LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Nieuws:

Rechter schrijft geen wetenschap voor

Rechtbanken hebben hun handen vol aan Covid 19 en de maatregelen die worden genomen om verspreiding te voorkomen. Voor de onderbouwing van de noodzaak van dergelijke maatregelen, of juist het gebrek daaraan, wordt zwaar geleund op wetenschappelijke inzichten en adviezen. Maar rechters oordelen over het recht.

In een aantal zaken – waaronder de uitspraak van de voorzieningenrechter te Den Haag in kort geding over de huidige lockdown vandaag – wordt de grens tussen het recht, de wetenschap en de rol van de rechter die daar tussendoor moet laveren, nadrukkelijk gemarkeerd.

Een eerste duidelijke aanzet werd gegeven door de voorzieningenrechter te Den Haag in een uitspraak uit november 2021: de rechter sloot niet uit dat toetsing van adviezen van de Gezondheidsraad nodig zou kunnen zijn bij het beoordelen van rechtmatigheid van de vaccinatiecampagne van de rijksoverheid. De voorzieningenrechter zag echter geen rol voor zichzelf, omdat daarbij tal van medische en/of ethische aspecten aan de orde moeten komen die het beperkte bestek van een kortgedingprocedure ver te buiten zou gaan.

NHG Covid 19 behandelrichtlijn

In de zaak waarin de voorzieningenrechtbank Midden-Nederland eind december 2021 oordeelde, ging het om het inmiddels roemruchte geneesmiddel Ivermectine en de aanbeveling van het Nederlands Huisartsen Genootschap om dit geneesmiddel niet voor te schrijven bij de behandeling van Covid 19. De reden: gebrek aan overtuigend medisch wetenschappelijk bewijs van werkzaamheid. Volgens de Algemene Nederlandse Burgerbelangen Vereniging is er nu juist voldoende wetenschappelijk bewijs van werkzaamheid, en zouden levensreddende behandelingen aan patiënten worden onthouden. Dit laatste omdat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd boetes geeft aan artsen die in strijd met deze aanbeveling toch voorschrijven.

Wat de rechter in deze zaak niet deed, is zich een oordeel vormen van de effectiviteit van Ivermectine omdat het uitdrukkelijk niet aan de voorzieningenrechter is dat te beoordelen. Daarmee zou de rechter op de stoel van de wetenschappers gaan zitten, waarbij wordt opgemerkt dat het de rechter aan instrumentarium zou ontbreken om een dergelijke toetsing te kunnen uitvoeren. Zeker in kort geding. De voorzieningenrechter gaf in deze zaak een duidelijke boodschap mee: daar waar sprake is van discussie tussen wetenschappers op het domein waar wetenschappers in redelijkheid met elkaar van mening kunnen verschillen, bestaat geen ruimte voor rechterlijk ingrijpen.

Lockdown

Deze lijn wordt in krachtige termen voortgezet door de Haagsche voorzieningenrechter in het vonnis van vandaag. De Staat mag zijn beleid om de lockdown in te voeren op het advies van de OMT afstemmen, ook al is sprake van wetenschappelijke twijfel of discussie. Het is niet de taak van de voorzieningenrechter om een ‘battle of experts’ te beslechten.

Waar kijkt de rechter dan wel naar? Hij kijkt of het beleid of maatregelen in redelijkheid en op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen. Bij het afwegen van belangen speelt nu eenmaal dat wetenschappelijke adviezen moet worden gewaardeerd, en dat beleidskeuzes moeten worden gemaakt waarbij een marge van onzekerheid acceptabel is. Er hoeft, zo zegt de Haagsche voorzieningenrechter het vandaag, geen consensus te bestaan onder deskundigen over de noodzaak van te nemen maatregelen.

Door: Machteld Hiemstra

Rechtbank schorst bestuurder Stichting Forniamo

Naar aanleiding van een opsporingsonderzoek naar witwassen is het Openbaar Ministerie (OM) een civielrechtelijk onderzoek gestart naar Forniamo, een stichting die ambulante begeleiding, huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging aanbiedt. Het OM is van oordeel dat de bestuurder van de stichting zich schuldig heeft gemaakt aan (financieel) wanbeheer en in strijd

Lees Verder >

ACM: snel duidelijkheid over productielocaties groen gas

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 2 miljard m3 groen gas – dat wordt geproduceerd door het vergisten van biomassa zoals plantenresten, algen of mest – in Nederland geproduceerd moet worden als duurzaam initiatief voor aardgas. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt het belangrijk dat netbeheerders

Lees Verder >

Eerder Nieuws

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Nieuws:

Rechter schrijft geen wetenschap voor

Rechtbanken hebben hun handen vol aan Covid 19 en de maatregelen die worden genomen om verspreiding te voorkomen. Voor de onderbouwing van de noodzaak van dergelijke maatregelen, of juist het gebrek daaraan, wordt zwaar geleund op wetenschappelijke inzichten en adviezen. Maar rechters oordelen over het recht.

In een aantal zaken – waaronder de uitspraak van de voorzieningenrechter te Den Haag in kort geding over de huidige lockdown vandaag – wordt de grens tussen het recht, de wetenschap en de rol van de rechter die daar tussendoor moet laveren, nadrukkelijk gemarkeerd.

Een eerste duidelijke aanzet werd gegeven door de voorzieningenrechter te Den Haag in een uitspraak uit november 2021: de rechter sloot niet uit dat toetsing van adviezen van de Gezondheidsraad nodig zou kunnen zijn bij het beoordelen van rechtmatigheid van de vaccinatiecampagne van de rijksoverheid. De voorzieningenrechter zag echter geen rol voor zichzelf, omdat daarbij tal van medische en/of ethische aspecten aan de orde moeten komen die het beperkte bestek van een kortgedingprocedure ver te buiten zou gaan.

NHG Covid 19 behandelrichtlijn

In de zaak waarin de voorzieningenrechtbank Midden-Nederland eind december 2021 oordeelde, ging het om het inmiddels roemruchte geneesmiddel Ivermectine en de aanbeveling van het Nederlands Huisartsen Genootschap om dit geneesmiddel niet voor te schrijven bij de behandeling van Covid 19. De reden: gebrek aan overtuigend medisch wetenschappelijk bewijs van werkzaamheid. Volgens de Algemene Nederlandse Burgerbelangen Vereniging is er nu juist voldoende wetenschappelijk bewijs van werkzaamheid, en zouden levensreddende behandelingen aan patiënten worden onthouden. Dit laatste omdat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd boetes geeft aan artsen die in strijd met deze aanbeveling toch voorschrijven.

Wat de rechter in deze zaak niet deed, is zich een oordeel vormen van de effectiviteit van Ivermectine omdat het uitdrukkelijk niet aan de voorzieningenrechter is dat te beoordelen. Daarmee zou de rechter op de stoel van de wetenschappers gaan zitten, waarbij wordt opgemerkt dat het de rechter aan instrumentarium zou ontbreken om een dergelijke toetsing te kunnen uitvoeren. Zeker in kort geding. De voorzieningenrechter gaf in deze zaak een duidelijke boodschap mee: daar waar sprake is van discussie tussen wetenschappers op het domein waar wetenschappers in redelijkheid met elkaar van mening kunnen verschillen, bestaat geen ruimte voor rechterlijk ingrijpen.

Lockdown

Deze lijn wordt in krachtige termen voortgezet door de Haagsche voorzieningenrechter in het vonnis van vandaag. De Staat mag zijn beleid om de lockdown in te voeren op het advies van de OMT afstemmen, ook al is sprake van wetenschappelijke twijfel of discussie. Het is niet de taak van de voorzieningenrechter om een ‘battle of experts’ te beslechten.

Waar kijkt de rechter dan wel naar? Hij kijkt of het beleid of maatregelen in redelijkheid en op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen. Bij het afwegen van belangen speelt nu eenmaal dat wetenschappelijke adviezen moet worden gewaardeerd, en dat beleidskeuzes moeten worden gemaakt waarbij een marge van onzekerheid acceptabel is. Er hoeft, zo zegt de Haagsche voorzieningenrechter het vandaag, geen consensus te bestaan onder deskundigen over de noodzaak van te nemen maatregelen.

Door: Machteld Hiemstra

Eerder Nieuws

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.