LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

Toezicht:

ACM teruggefloten over opleggen maximumprijs aan Essent

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is door het College van Beroep voor het bedrijfsleven teruggefloten over het besluit om energieleverancier Essent maximumtarieven voor kleinverbruikers op te leggen. ACM heeft ten onrechte de motivering van haar besluit geheim gehouden.

ACM legde Essent in 2018 voor een zestal producten een negental maximumtarieven op. Het ging om leveranties van gas, en elektriciteit aan kleingebruikers. De concurrentiewaakhond constateerde, op grond van de Ewet en de Gaswet, dat de door Essent gehanteerde tarieven ‘onredelijk’ waren. Essent spande zich onvoldoende in om tot kostenverlaging te komen.

ACM maakte gebruik van een zogenaamde vangnetregeling die is opgesteld toen de energiemarkt na de eeuwwisseling werd geliberaliseerd. Die regeling geeft de toezichthouder de bevoegdheid om maximumtarieven op te leggen als daardoor de kleinverbruikersmarkt beter gaat functioneren. Essent bestreed ook niet dat de ACM maximumtarieven mag opleggen.

Het ging het bedrijf meer om de manier waarop de concurrentiewaakhond die bevoegdheid heeft ingezet. ACM toetste de tarieven van Essent aan de hand van een eigen beoordelingsmodel. Dat model is gebaseerd op een zogenaamde benchmarkt, waarbij gegevens van verschillende aanbieders zijn vergeleken. Komt een tarief boven een signaalprijs, dan kan de ACM ingrijpen. Essent beklaagde zich er bij het CBb over dat ze geen inzage heeft gekregen in de wijze waarop haar gegevens daarbij zijn verwerkt door de ACM.

Geheim

ACM hield de cijfermatige onderbouwing en de motivering van haar besluit om maximumtarieven op te leggen voor Essent geheim. Ze stonden in een bijlage die ook voor haar vertrouwelijk was. Het CBb oordeelt nu dat de concurrentiewaakhond hiermee heeft gehandeld in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de Algemene wet bestuursrecht. Die wet maakt het niet mogelijk om een motivering ‘niet of in beperkte mate kenbaar te maken’, aldus het CBb.

‘Het onderzoek naar de door Essent gehanteerde tarieven, de in dat kader gehanteerde brutomarge en de aan de hand daarvan gegeven onderbouwing waarom de tarieven onredelijk zouden zijn, vergt een specifieke, op de tarieven van Essent toegespitste motivering.’ Die motivering kan gegeven worden zonder dat ACM de ins en outs van haar beoordelingsmodel zou moeten prijsgeven, oordeelt het CBb. ‘Niet valt in te zien waarom een zodanige motivering niet aan Essent kenbaar zou kunnen worden gemaakt.’

Door de uitspraak van het CBb zijn de door de ACM opgelegde maximumtarieven van Essent komen te vervallen.

Klik hier voor de uitspraak

‘Handhaving bij wetsvoorstel duurzaam internationaal ondernemen is te onduidelijk’

‘Maak beter duidelijk waarom naast het opleggen van bestuurlijke boetes, het ook nodig is om strafrechtelijk te handhaven om schendingen van mensenrechten en vervuiling van het milieu bij Nederlandse internationale ondernemingen tegen te gaan.’ Dat stelt de Raad voor de rechtspraak in een vandaag gepubliceerd wetgevingsadvies over het initiatiefwetsvoorstel duurzaam en verantwoord

Lees Verder >

Onderneming voor een jaar stilgelegd: dieren slecht verzorgd

De rechtbank Overijssel heeft een agrarische onderneming voor de duur van 1 jaar stilgelegd. Naar aanleiding van inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit is gebleken dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan economische delicten door niet de zorg te geven aan haar dieren die op grond van

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Toezicht:

ACM teruggefloten over opleggen maximumprijs aan Essent

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is door het College van Beroep voor het bedrijfsleven teruggefloten over het besluit om energieleverancier Essent maximumtarieven voor kleinverbruikers op te leggen. ACM heeft ten onrechte de motivering van haar besluit geheim gehouden.

ACM legde Essent in 2018 voor een zestal producten een negental maximumtarieven op. Het ging om leveranties van gas, en elektriciteit aan kleingebruikers. De concurrentiewaakhond constateerde, op grond van de Ewet en de Gaswet, dat de door Essent gehanteerde tarieven ‘onredelijk’ waren. Essent spande zich onvoldoende in om tot kostenverlaging te komen.

ACM maakte gebruik van een zogenaamde vangnetregeling die is opgesteld toen de energiemarkt na de eeuwwisseling werd geliberaliseerd. Die regeling geeft de toezichthouder de bevoegdheid om maximumtarieven op te leggen als daardoor de kleinverbruikersmarkt beter gaat functioneren. Essent bestreed ook niet dat de ACM maximumtarieven mag opleggen.

Het ging het bedrijf meer om de manier waarop de concurrentiewaakhond die bevoegdheid heeft ingezet. ACM toetste de tarieven van Essent aan de hand van een eigen beoordelingsmodel. Dat model is gebaseerd op een zogenaamde benchmarkt, waarbij gegevens van verschillende aanbieders zijn vergeleken. Komt een tarief boven een signaalprijs, dan kan de ACM ingrijpen. Essent beklaagde zich er bij het CBb over dat ze geen inzage heeft gekregen in de wijze waarop haar gegevens daarbij zijn verwerkt door de ACM.

Geheim

ACM hield de cijfermatige onderbouwing en de motivering van haar besluit om maximumtarieven op te leggen voor Essent geheim. Ze stonden in een bijlage die ook voor haar vertrouwelijk was. Het CBb oordeelt nu dat de concurrentiewaakhond hiermee heeft gehandeld in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de Algemene wet bestuursrecht. Die wet maakt het niet mogelijk om een motivering ‘niet of in beperkte mate kenbaar te maken’, aldus het CBb.

‘Het onderzoek naar de door Essent gehanteerde tarieven, de in dat kader gehanteerde brutomarge en de aan de hand daarvan gegeven onderbouwing waarom de tarieven onredelijk zouden zijn, vergt een specifieke, op de tarieven van Essent toegespitste motivering.’ Die motivering kan gegeven worden zonder dat ACM de ins en outs van haar beoordelingsmodel zou moeten prijsgeven, oordeelt het CBb. ‘Niet valt in te zien waarom een zodanige motivering niet aan Essent kenbaar zou kunnen worden gemaakt.’

Door de uitspraak van het CBb zijn de door de ACM opgelegde maximumtarieven van Essent komen te vervallen.

Klik hier voor de uitspraak

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.