LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

Toezicht:

AFM: meer eenduidigheid en uitvoerbaarheid van duurzaamheidsverslaggeving

De AFM pleit voor verbetering van de begripsbepalingen en aansluiting op de bestaande standaarden voor nieuwe internationale en Europese standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving. ‘De omvang en complexiteit in de huidige concepten hinderen de uitvoerbaarheid’, schrijft de toezichthouder.

De International Sustainability Standards Board (ISSB) van de IFRS Foundation consulteerde nieuwe regels die de relevantie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsverslaggeving internationaal moeten verbeteren. De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) consulteerde deze standaarden gericht op duurzaamheidsverslaggeving op Europees niveau. AFM ondersteunt deze initiatieven.

Maar het is allemaal wel te ingewikkeld, onoverzichtelijk en gedetailleerd geworden, stelt de toezichthouder. ‘De AFM dringt er op aan dat zowel de voorstellen voor de ISSB- en de EFRAG-standaarden beter gaan aansluiten op elkaar en bestaande (internationale) standaarden, om wereldwijd tot vergelijkbare duurzaamheidsinformatie te komen.’

De ISSB-voorstellen richten zich nu vooral op de positieve en negatieve gevolgen van duurzaamheidszaken op de waarde(creatie) van ondernemingen, specifiek gericht op het klimaat. ‘Er wordt op dit vlak nog onvoldoende gekeken naar welke impact een onderneming zelf heeft op haar omgeving. In de huidige voorstellen wordt daarnaast geen rekening gehouden met de twee andere ESG-criteria “social” en “governance”. Ook het begrip “duurzaamheid” wordt niet gedefinieerd’, stelt de AFM

Te gedetailleerd

De Europese concept standaarden van EFRAG houden wél rekening met een zogeheten ‘dubbele materialiteit’: zij gaan over de risico’s en kansen die duurzaamheidsaspecten opleveren voor de waarde(creatie) van de onderneming én de impact die de activiteiten van de onderneming hebben op mens, milieu en maatschappij.

EFRAG werkt de standaarden echter zeer uitvoerig uit in 11 aparte duurzaamheidsthema’s. Dat zijn naast milieu-gerelateerde thema’s ook thema’s op sociaal en governance-vlak. ‘De AFM maakt zich zorgen over de omvang en complexiteit van de EFRAG-standaarden en stelt voor het detailniveau te verminderen, zonder dat dit ten koste gaat van de relevantie en vergelijkbaarheid.’

Greenwashing

AFM wijst op het risico dat de verslaggevingseisen nu tot te gedetailleerde rapportages leiden, waardoor gebruikers van de informatie door de bomen het bos niet meer kunnen zien. ‘Het maakt de regels ook moeilijker uitvoerbaar voor ondernemingen en kan voor hoge kosten zorgen. Daarnaast zijn de regels minder goed controleerbaar voor accountants en toezichthouders. Dit vergroot het risico op greenwashing.’

‘Handhaving bij wetsvoorstel duurzaam internationaal ondernemen is te onduidelijk’

‘Maak beter duidelijk waarom naast het opleggen van bestuurlijke boetes, het ook nodig is om strafrechtelijk te handhaven om schendingen van mensenrechten en vervuiling van het milieu bij Nederlandse internationale ondernemingen tegen te gaan.’ Dat stelt de Raad voor de rechtspraak in een vandaag gepubliceerd wetgevingsadvies over het initiatiefwetsvoorstel duurzaam en verantwoord

Lees Verder >

Onderneming voor een jaar stilgelegd: dieren slecht verzorgd

De rechtbank Overijssel heeft een agrarische onderneming voor de duur van 1 jaar stilgelegd. Naar aanleiding van inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit is gebleken dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan economische delicten door niet de zorg te geven aan haar dieren die op grond van

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Toezicht:

AFM: meer eenduidigheid en uitvoerbaarheid van duurzaamheidsverslaggeving

De AFM pleit voor verbetering van de begripsbepalingen en aansluiting op de bestaande standaarden voor nieuwe internationale en Europese standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving. ‘De omvang en complexiteit in de huidige concepten hinderen de uitvoerbaarheid’, schrijft de toezichthouder.

De International Sustainability Standards Board (ISSB) van de IFRS Foundation consulteerde nieuwe regels die de relevantie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsverslaggeving internationaal moeten verbeteren. De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) consulteerde deze standaarden gericht op duurzaamheidsverslaggeving op Europees niveau. AFM ondersteunt deze initiatieven.

Maar het is allemaal wel te ingewikkeld, onoverzichtelijk en gedetailleerd geworden, stelt de toezichthouder. ‘De AFM dringt er op aan dat zowel de voorstellen voor de ISSB- en de EFRAG-standaarden beter gaan aansluiten op elkaar en bestaande (internationale) standaarden, om wereldwijd tot vergelijkbare duurzaamheidsinformatie te komen.’

De ISSB-voorstellen richten zich nu vooral op de positieve en negatieve gevolgen van duurzaamheidszaken op de waarde(creatie) van ondernemingen, specifiek gericht op het klimaat. ‘Er wordt op dit vlak nog onvoldoende gekeken naar welke impact een onderneming zelf heeft op haar omgeving. In de huidige voorstellen wordt daarnaast geen rekening gehouden met de twee andere ESG-criteria “social” en “governance”. Ook het begrip “duurzaamheid” wordt niet gedefinieerd’, stelt de AFM

Te gedetailleerd

De Europese concept standaarden van EFRAG houden wél rekening met een zogeheten ‘dubbele materialiteit’: zij gaan over de risico’s en kansen die duurzaamheidsaspecten opleveren voor de waarde(creatie) van de onderneming én de impact die de activiteiten van de onderneming hebben op mens, milieu en maatschappij.

EFRAG werkt de standaarden echter zeer uitvoerig uit in 11 aparte duurzaamheidsthema’s. Dat zijn naast milieu-gerelateerde thema’s ook thema’s op sociaal en governance-vlak. ‘De AFM maakt zich zorgen over de omvang en complexiteit van de EFRAG-standaarden en stelt voor het detailniveau te verminderen, zonder dat dit ten koste gaat van de relevantie en vergelijkbaarheid.’

Greenwashing

AFM wijst op het risico dat de verslaggevingseisen nu tot te gedetailleerde rapportages leiden, waardoor gebruikers van de informatie door de bomen het bos niet meer kunnen zien. ‘Het maakt de regels ook moeilijker uitvoerbaar voor ondernemingen en kan voor hoge kosten zorgen. Daarnaast zijn de regels minder goed controleerbaar voor accountants en toezichthouders. Dit vergroot het risico op greenwashing.’

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.