LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Nieuws:

Sanctie op verzenden zakelijke informatie naar privé e-mailadres?

Begin deze maand heeft de Kantonrechter Amsterdam zich mogen uitspreken over een ontslag op staande voet naar aanleiding van het door een werkneemster versturen van zakelijke informatie naar haar privé e-mailadres. De lat ligt hoog, zo blijkt uit de uitspraak.

De werkneemster in kwestie meldde zich na terugkomst van haar vakantie ziek. Haar werd op dat moment medegedeeld dat er strak op werkuren zou worden gestuurd, omdat het verzuim binnen het team de spuigaten uitliep. Daarop besloot de werkneemster toch haar werk weer te hervatten.

In dat kader stuurde de werkneemster vervolgens vanaf haar zakelijke mailadres een document met daarin de namen van alle consultants en opdrachtgevers (inclusief afdelingen) van haar werkgever naar haar privé e-mailadres. Vervolgens meldde de werkneemster zich toch weer ziek, en in de tussentijd kwam haar werkgever er echter achter dat zij het betreffende document naar haar privé e-mailadres had gestuurd.

De werkgever verzocht de werkneemster vervolgens schriftelijk om een verklaring voor deze handelwijze. Hierop gaf de werkneemster te kennen veel te lang op haar tandvlees te hebben gelopen, dat de huisarts had geconcludeerd dat ze overspannen was en dat ze vervolgens volledig was ingestort. Als reden voor het naar haar privé-emailadres sturen van het document gaf ze aan dat de overdracht van haar werk al eerder was besproken, en dat ze ten behoeve daarvan het document had gemaild, zodat ze de gegevens van de consultants tijdens haar ziekte thuis kon aanvullen ten behoeve van de overdracht en dan niet meer op haar werkmail hoefde te kijken.

Ontslag op staande voet

De werkgever nam geen genoegen met deze verklaring en zegde de arbeidsovereenkomst met werkneemster met onmiddellijke ingang op: een ontslag op staande voet. Volgens de werkgever had de werkneemster met het doorsturen van het document met bedrijfsvertrouwelijke gegevens naar haar privé e-mailadres het voor haar geldende geheimhoudingsbeding geschonden, hetgeen een dringende reden vormde voor een ontslag op staande voet.

De verklaring die de werkneemster voor haar handelen gaf, werd door de werkgever ongeloofwaardig geacht, nu werkneemster geen overspannen indruk maakte in de periode voorafgaand aan haar ziekmelding en de verklaring van werkneemster tegenstrijdigheden bevatte. Overigens had de bedrijfsarts geoordeeld dat er wel degelijk gezondheidsklachten waren, waardoor de werkneemster niet belastbaar voor werk werd geacht.

Wel of geen geldig ontslag op staande voet

Het geschil bij de rechter spitst zich allereerst toe op de vraag bij welke entiteit werkneemster in dienst was. Werkneemster stelt dat zij in dienst was van de vennootschap, waarmee zij ook een arbeidsovereenkomst had. Volgens de werkgever was de werkneemster echter in dienst van de holding, nu haar arbeidsovereenkomst overgenomen was door de holding.

De Kantonrechter wijst er op dat medewerking van de werkneemster voor overdracht van haar contract ontbreekt. Ook kan niet gesproken worden van stilzwijgende instemming van werkneemster, gelet op de aangevoerde feiten en omstandigheden. Dit betekent dat het ontslag op staande voet door een onjuiste rechtspersoon is gegeven, waardoor het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is.

De arbeidsovereenkomst duurt derhalve onverminderd voort, waardoor werkneemster recht heeft op loondoorbetaling vanaf de datum van ontslag op staande voet tot en met de datum waarop de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zou eindigen.

Grond voor ontbinding en recht op transitievergoeding?

Voorts brengt de werkneemster naar voren dat haar werkgever zieke werknemers liever kwijt dan rijk is, en dat er bewust gezocht zou zijn naar een reden om haar te ontslaan. De Kantonrechter oordeelt dat dit vermoeden van werkneemster onvoldoende is om dit verband aan te nemen.

Vervolgens komt de Kantonrechter toe aan beantwoording van de vraag of de werkneemster ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De Kantonrechter overweegt dat, los van de vraag of het sturen van het document naar het privé e-mailadres een schending van het geheimhoudingsbeding oplevert, werkneemster zich had moeten realiseren dat zij met het sturen van het document verdacht zou handelen, temeer nu zij deze handeling niet met haar werkgever had overlegd.

Het is volgens de Kantonrechter daarom begrijpelijk dat de werkgever vraagtekens plaatst bij de verklaringen van de werkneemster, nu het niet in de lijn der verwachting ligt om, na volledig ingestort te zijn, nog dezelfde dag ten behoeve van het werk een document door te mailen naar een privé e-mailadres.

Nu echter niet kan worden vastgesteld dat de werkneemster kwade bedoelingen had, wordt het handelen van de werkneemster enkel bestempeld als verwijtbaar, en niet als ernstig verwijtbaar. Het gevolg hiervan is dat de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt, maar tegelijkertijd een transitievergoeding dient te worden toegekend aan werkneemster. Voor een extra vergoeding voor werkneemster wegens slecht werkgeverschap waardoor onder andere haar goede naam geschaad zou zijn, is volgens de Kantonrechter geen plaats.

Door: Fraukje Panis & Marloes van der Duim

Rechtbank schorst bestuurder Stichting Forniamo

Naar aanleiding van een opsporingsonderzoek naar witwassen is het Openbaar Ministerie (OM) een civielrechtelijk onderzoek gestart naar Forniamo, een stichting die ambulante begeleiding, huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging aanbiedt. Het OM is van oordeel dat de bestuurder van de stichting zich schuldig heeft gemaakt aan (financieel) wanbeheer en in strijd

Lees Verder >

ACM: snel duidelijkheid over productielocaties groen gas

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 2 miljard m3 groen gas – dat wordt geproduceerd door het vergisten van biomassa zoals plantenresten, algen of mest – in Nederland geproduceerd moet worden als duurzaam initiatief voor aardgas. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt het belangrijk dat netbeheerders

Lees Verder >

Eerder Nieuws

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Nieuws:

Sanctie op verzenden zakelijke informatie naar privé e-mailadres?

Begin deze maand heeft de Kantonrechter Amsterdam zich mogen uitspreken over een ontslag op staande voet naar aanleiding van het door een werkneemster versturen van zakelijke informatie naar haar privé e-mailadres. De lat ligt hoog, zo blijkt uit de uitspraak.

De werkneemster in kwestie meldde zich na terugkomst van haar vakantie ziek. Haar werd op dat moment medegedeeld dat er strak op werkuren zou worden gestuurd, omdat het verzuim binnen het team de spuigaten uitliep. Daarop besloot de werkneemster toch haar werk weer te hervatten.

In dat kader stuurde de werkneemster vervolgens vanaf haar zakelijke mailadres een document met daarin de namen van alle consultants en opdrachtgevers (inclusief afdelingen) van haar werkgever naar haar privé e-mailadres. Vervolgens meldde de werkneemster zich toch weer ziek, en in de tussentijd kwam haar werkgever er echter achter dat zij het betreffende document naar haar privé e-mailadres had gestuurd.

De werkgever verzocht de werkneemster vervolgens schriftelijk om een verklaring voor deze handelwijze. Hierop gaf de werkneemster te kennen veel te lang op haar tandvlees te hebben gelopen, dat de huisarts had geconcludeerd dat ze overspannen was en dat ze vervolgens volledig was ingestort. Als reden voor het naar haar privé-emailadres sturen van het document gaf ze aan dat de overdracht van haar werk al eerder was besproken, en dat ze ten behoeve daarvan het document had gemaild, zodat ze de gegevens van de consultants tijdens haar ziekte thuis kon aanvullen ten behoeve van de overdracht en dan niet meer op haar werkmail hoefde te kijken.

Ontslag op staande voet

De werkgever nam geen genoegen met deze verklaring en zegde de arbeidsovereenkomst met werkneemster met onmiddellijke ingang op: een ontslag op staande voet. Volgens de werkgever had de werkneemster met het doorsturen van het document met bedrijfsvertrouwelijke gegevens naar haar privé e-mailadres het voor haar geldende geheimhoudingsbeding geschonden, hetgeen een dringende reden vormde voor een ontslag op staande voet.

De verklaring die de werkneemster voor haar handelen gaf, werd door de werkgever ongeloofwaardig geacht, nu werkneemster geen overspannen indruk maakte in de periode voorafgaand aan haar ziekmelding en de verklaring van werkneemster tegenstrijdigheden bevatte. Overigens had de bedrijfsarts geoordeeld dat er wel degelijk gezondheidsklachten waren, waardoor de werkneemster niet belastbaar voor werk werd geacht.

Wel of geen geldig ontslag op staande voet

Het geschil bij de rechter spitst zich allereerst toe op de vraag bij welke entiteit werkneemster in dienst was. Werkneemster stelt dat zij in dienst was van de vennootschap, waarmee zij ook een arbeidsovereenkomst had. Volgens de werkgever was de werkneemster echter in dienst van de holding, nu haar arbeidsovereenkomst overgenomen was door de holding.

De Kantonrechter wijst er op dat medewerking van de werkneemster voor overdracht van haar contract ontbreekt. Ook kan niet gesproken worden van stilzwijgende instemming van werkneemster, gelet op de aangevoerde feiten en omstandigheden. Dit betekent dat het ontslag op staande voet door een onjuiste rechtspersoon is gegeven, waardoor het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is.

De arbeidsovereenkomst duurt derhalve onverminderd voort, waardoor werkneemster recht heeft op loondoorbetaling vanaf de datum van ontslag op staande voet tot en met de datum waarop de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zou eindigen.

Grond voor ontbinding en recht op transitievergoeding?

Voorts brengt de werkneemster naar voren dat haar werkgever zieke werknemers liever kwijt dan rijk is, en dat er bewust gezocht zou zijn naar een reden om haar te ontslaan. De Kantonrechter oordeelt dat dit vermoeden van werkneemster onvoldoende is om dit verband aan te nemen.

Vervolgens komt de Kantonrechter toe aan beantwoording van de vraag of de werkneemster ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De Kantonrechter overweegt dat, los van de vraag of het sturen van het document naar het privé e-mailadres een schending van het geheimhoudingsbeding oplevert, werkneemster zich had moeten realiseren dat zij met het sturen van het document verdacht zou handelen, temeer nu zij deze handeling niet met haar werkgever had overlegd.

Het is volgens de Kantonrechter daarom begrijpelijk dat de werkgever vraagtekens plaatst bij de verklaringen van de werkneemster, nu het niet in de lijn der verwachting ligt om, na volledig ingestort te zijn, nog dezelfde dag ten behoeve van het werk een document door te mailen naar een privé e-mailadres.

Nu echter niet kan worden vastgesteld dat de werkneemster kwade bedoelingen had, wordt het handelen van de werkneemster enkel bestempeld als verwijtbaar, en niet als ernstig verwijtbaar. Het gevolg hiervan is dat de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt, maar tegelijkertijd een transitievergoeding dient te worden toegekend aan werkneemster. Voor een extra vergoeding voor werkneemster wegens slecht werkgeverschap waardoor onder andere haar goede naam geschaad zou zijn, is volgens de Kantonrechter geen plaats.

Door: Fraukje Panis & Marloes van der Duim

Eerder Nieuws

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.