LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Kennispartner

Arbeidsrecht:

Bedrijfsarts moet deel studiekosten terugbetalen aan werkgever

Met de inwerkingtreding per 1 augustus 2022 van de ‘Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden’ (hierna: WTVA) dienen werkgevers op grond van art. 7:611a lid 2 BW verplichte scholing voor de eigen functie van werknemers te vergoeden en mogen de kosten voor dergelijke scholing niet (achteraf) op werknemers worden verhaald. Vóór in werkingtreding van de WTVA was het vrij gebruikelijk om werknemers door middel van een studiekostenbeding onder bepaalde omstandigheden te verplichten (een deel van) de scholings- of opleidingskosten die de werkgever had voorgeschoten in termijnen aan de werkgever terug te betalen.

In veel arbeidscontracten zullen dergelijke studiekostenbedingen (nog) opgenomen staan, waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen verplichte en vrijwilling scholing. De WTVA had echter onmiddellijke werking en de vraag is wat dit betekent voor bestaande studiekostenbedingen.

Casus

De casus die recent door de rechter beoordeeld moest worden, was als volgt. Het betrof een Arbodienst die in 2020 een arts in dienst nam. In de arbeidsovereenkomst was overeengekomen dat de werknemer de opleiding tot bedrijfsarts zou gaan volgen. De kosten voor deze opleiding bedroegen €47.000, en in het studiekostenbeding werd afgesproken dat de werknemer bij uitdiensttreding binnen vier jaar na het einde van de opleiding een deel van de opleidingskosten aan de werkgever zou terugbetalen. Dit ging met een glijdende schaal, afnemend met elk jaar dat was verstreken na het einde van de opleiding.

Het bedrag van €47.000 aan opleidingskosten was verhoogd met de gemaakte kosten voor supervisie en intervisie en – indien de werknemer ervoor zou kiezen een deel van zijn werktijd aan de opleiding te besteden – met de kosten voor de uren die een werknemer binnen werktijd aan de opleiding had besteed.

In februari 2022 besloot de werknemer op te zeggen om bij een andere arbodienst in dienst te kunnen treden. De werkgever vorderde daarop terugbetaling van een totaal bedrag van €72.966,32, bestaande uit de kosten voor de opleiding zelf en supervisiekosten.

De werknemer weigerde te betalen en de werkgever startte in januari 2023 een procedure bij de kantonrechter. De werknemer baseerde zich in zijn verweer op het nieuwe artikel 7:611a lid 2 BW. Volgens de werknemer was het studiekostenbeding op grond van dit artikel nietig, omdat deze opleiding noodzakelijk was voor het uitoefenen van zijn functie.

De kantonrechter oordeelde dat de opleiding tot bedrijfsarts een opleiding is die een werknemer verplicht moet volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie als bedoeld in de Europese beroepskwalificatierichtlijn. Dit betreffen de zogenoemde gereglementeerde beroepen, die zijn vastgelegd in de bijlage bij de Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen. En voor die opleidingen geldt een uitzondering in de WTVA, waardoor de werkgever de kosten wel mag terugvorderen. Kortom, het beroep van de werknemer op deze nieuwe wetsbepaling slaagde niet.

Algemene scholingsplicht

De vraag kan gesteld worden of een dergelijk oordeel ook in hoger beroep stand zou houden. Immers, de uitzonderingen waar de kantonrechter naar verwees, zijn opgenomen in de wetsgeschiedenis, maar blijken niet uit het wetsartikel zelf. Integendeel, in lid 1 van artikel 7:611a BW staat een algemene scholingsplicht opgenomen die bepaalt dat de werkgever scholing dient aan te bieden die noodzakelijk is (i) voor de uitoefening van de functie en (ii) voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst. In de literatuur wordt ook wel betoogd dat als scholing onder deze ruime bepaling van lid 1 kan worden geschaard, de scholing kosteloos aangeboden dient te worden.

Wanneer de rechter deze lijn van argumentatie gevolgd had, had het mogelijk anders uitgepakt voor de desbetreffende werknemer. Kortom, over dit onderwerp is wellicht het laatste woord nog niet gezegd. In ieder geval is het van belang om de meest recente wetsontwikkelingen en jurisprudentie in de gaten te houden bij het opstellen van en een beroep doen op een studiekostenbeding.

Door: Fraukje Panis

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Over:

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax, and related services. With more than 150 years of hard work and commitment to making a real difference, our organization has grown in scale and diversity—approximately 286,000 people in 150 countries and territories, providing these services—yet our shared culture remains the same. Our organization serves four out of the five Fortune Global 500® companies.

Eerdere berichten

Andere Kennispartners

Overzicht pagina:

Kennispartners:

Arbeidsrecht

60% van bedrijven in retail, ambacht en horeca gaat de mist in met allergeeninformatie

Uit inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat 60 procent van de bijna 13.000 geïnspecteerde bedrijven in retail, ambacht en horeca klanten niet goed informeren over de vraag welke allergenen er in het voedsel of gerecht zijn verwerkt. De inspecties vonden plaats in 2022.

De toezichthouder ziet wel een ‘lichte verbetering’ als het gaat om het geven van informatie, maar bij het doorvragen wat er in het eten zit, blijkt de kennis van allergenen doorgaans beperkt. Het kan voor mensen met een allergie of intolerantie gevaarlijk zijn als zij niet goed worden geïnformeerd over wat er in eten is verwerkt.

In 2022 kon de NVWA veel meer inspecties uitvoeren dan in 2021. Door de COVID-pandemie konden er in 2021 minder inspecties worden uitgevoerd. Hoewel de cijfers daardoor niet volledig vergelijkbaar zijn, is er nauwelijks verbetering te zien. De NVWA blijft ook de komende tijd actief toezien op allergeneninformatie en gaat in gesprek met de branches hoe zij dit beter onder de aandacht kunnen brengen.

Sectoren

In de sector ambacht (zoals bakkers, slagers en ijssalons) heeft de NVWA 2.256 bedrijven bezocht. De resultaten zijn ongeveer hetzelfde. 48% voldoet aan de voorwaarden

In de horeca (zoals restaurant, hotel, cafetaria) heeft de NVWA 9.407 bedrijven bezocht. Hier gaat het iets beter dan vorig jaar. 41% voldoet aan de voorwaarden, vorig jaar was dat 35 %.

In de retail (supermarkten en toko’s) heeft de NVWA 1,171 bedrijven bezocht. Hier gaat het slechter dan vorig jaar. 38% voldoet aan de voorwaarden, vorig jaar was dat 59%.

Bij zorginstellingen (waaronder ziekenhuizen en verpleeghuizen) is de naleving van de regels relatief iets beter. 65% voldoet aan de voorwaarden.

Bij de bedrijven die niet voldeden aan de eisen is handhavend opgetreden en zijn maatregelen opgelegd in de vorm van schriftelijke waarschuwingen of boetes.

Openbare informatie

De resultaten van de horecainspecties zijn openbaar. Zo kan iedereen zien hoe het gesteld is met de voedselveiligheid van horecagelegenheden in Nederland. Vanaf april is naast de punten juiste omgang met voedsel, hygiëne en plaagdierenbeheersing, ook de allergeneninformatie te zien bij de inspectieresultaten. Eerst alleen voor de horeca maar later volgen ook ambacht en retail.

Beeld: ©NVWA

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Over:

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax, and related services. With more than 150 years of hard work and commitment to making a real difference, our organization has grown in scale and diversity—approximately 286,000 people in 150 countries and territories, providing these services—yet our shared culture remains the same. Our organization serves four out of the five Fortune Global 500® companies.

Recent nieuws

Extern Nieuws

Recente Artikelen Deloitte

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.