LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Altijd op de hoogte blijven?
Even inschrijven:

Thema

Mededinging:

Bedrijven uit de EU moeten betere toegang krijgen tot niet Europese aanbestedingen

Bedrijven uit Nederland en andere EU-landen die overheidsopdrachten buiten de Europese Unie willen uitvoeren, moeten betere toegang krijgen tot die aanbestedingen. Dat is het doel van het Europese ‘Internationaal Aanbestedingsinstrument’ dat vandaag in werking treedt. ‘Het instrument is erop gericht dat EU-ondernemers evenveel kans maken op een opdracht als niet-EU-bedrijven waardoor een gelijk speelveld ontstaat’, aldus het ministerie van economische Zaken en Klimaat.

Als de Europese Commissie vermoedt dat landen buiten de EU (derde landen) bij aanbestedingen beperkingen opleggen aan EU-bedrijven, kan de Commissie hier onderzoek naar doen. Vervolgens gaat de Commissie met het betreffende land in gesprek om de belemmeringen weg te nemen.

Als dit niet tot een oplossing leidt, kan de EU maatregelen nemen om het derde land hier alsnog toe te bewegen. De Commissie maakt het dan moeilijker voor bedrijven uit dat land om een overheidsaanbesteding in de EU te winnen. Het Internationaal Aanbestedingsinstrument (International Procurement Instrument, IPI) zorgt ervoor dat aanbestedende diensten (zoals provincies, waterschapen en het Rijk)  een fictieve scoreopslag opleggen op inschrijvingen uit het derde land. ‘Als een bedrijf uit dat land meedoet aan een overheidsaanbesteding in de EU wordt de prijs waarvoor het bedrijf de dienst of het product aanbiedt verhoogd. Hierdoor wordt het aanbod van dit bedrijf onaantrekkelijker dan de inschrijvingen van EU-bedrijven die dezelfde opdracht willen gaan uitvoeren.’

Als de aanbesteding op kwaliteit wordt gegund, mag de scoreopslag maximaal 50 procent zijn. Wanneer enkel op prijs wordt gegund, wordt de fictieve opslag verdubbeld. In bepaalde gevallen kan de EU ook besluiten om bedrijven uit het derde land uit te sluiten van aanbestedingen. Aanbestedende diensten moeten een maatregel toepassen als aanbestedingen boven bepaalde opdrachtwaarden uitkomen. Voor werken en concessies geldt de verplichting vanaf € 15 mln. Bij aanbestedingen voor goederen en diensten vanaf € 5 mln. 

Gelijk speelveld

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat in het persbericht: ‘We willen graag zaken blijven doen met landen en bedrijven van buiten de EU. Dat heeft ons altijd economisch voordeel en banen opgeleverd. We hechten wel aan een gelijk speelveld. Dat betekent dat Nederlandse bedrijven net zo goed kans moeten maken op buitenlandse overheidsopdrachten, als buitenlandse bedrijven bij ons mee mogen doen. Dit aanbestedingsinstrument is hiervoor een stevige stok achter de deur.’

Minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: ‘De Europese markt voor overheidsopdrachten is een van de meest toegankelijke ter wereld, maar in het buitenland krijgen onze bedrijven vaak te maken met belemmeringen. Met het IPI gaan we dit probleem aanpakken, waarbij we de marktmacht van de EU inzetten om ervoor te zorgen dat onze bedrijven dezelfde kansen krijgen als buitenlandse bedrijven hier.’

In de komende periode wordt via een technische wijziging van de Aanbestedingswet geregeld dat aanbestedende diensten het instrument verplicht toepassen. Ook wordt gewerkt aan voorlichtingsmateriaal zodat aanbestedende diensten en ondernemers weten wat concreet van hen wordt verwacht.

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Mededinging:

Kort geding: slachterij eist extra inzet NVWA-controleurs

Slachterij Compaxo eiste vandaag bij de voorzieningenrechter in Den Haag dat inspectiedienst NVWA extra dierenartsen en assistenten inzet voor haar vestiging in Zevenaar. De varkensslachterij is er uitgebreid en meer diervriendelijk gemaakt, maar die capaciteit kan niet volledig benut worden als het aantal vleeskeuringen door de NVWA achterblijft.

De slachterij stelde de inspectiedienst in 2021 al op de hoogte van de geplande uitbreiding, en trok daarna nog enkele malen aan de bel. De NVWA zegde toe dat ze zou proberen om voldoende dierenartsen en assistenten vrij te maken voor de verplichte keuring van het varkensvlees. Onlangs liet de NVWA het bedrijf echter weten dat ze niet in staat is meer controleurs in de slachterij in Zevenaar te plaatsen.

Compaxo nam daar geen genoegen mee, en stapte naar de voorzieningenrechter in Den Haag. Advocate Judith Janssen betoogde donderdagmiddag namens Compaxo dat de Staat, door het aantal keuringen in de slachterij niet uit te breiden, inbreuk pleegt op het Unierecht. Ze baseerde zich op een uitspraak van het  EU-Hof voor Justitie uit 2014 in een Cypriotische zaak, waarin het ministerie van landbouw van het land ook al werd terechtgewezen vanwege tekortschietende controlecapaciteit in slachterijen.

 ‘Het is gek dat niet alles is gedaan om aan de keuringbehoefte  van Compaxo te voldoen’, zei de advocate tijdens het kort geding. ‘De NVWA heeft meer dan voldoende tijd gehad om daarin te voldoen.’

Meebetalen

Ze wees erop dat Compaxo zelf nog kandidaten naar voren heeft geschoven voor de opleiding van de NVWA om in een slachthuis vlees te mogen keuren. Ook heeft het bedrijf de bereidheid uitgesproken om mee te betalen aan extra salaris voor de dierenartsen en hun assistenten. Compaxo was bereid om dat met vijftig procent te verhogen. Dan zou  zich vanzelf voldoende geschoold personeel melden voor de keuringen in het slachthuis.     

De NVWA beriep zich tijdens het kort geding op overmacht. Het lukt de inspectiedienst al moeilijk om het huidige aantal keuringen in slachthuizen in Nederland op peil te houden, vanwege het schrijnende tekort aan dierenartsen. ‘Dierenartsen specialiseren zich liever in kleine huisdieren dan dat ze in een slachthuis gaan staan’, zei een NVWA-woordvoerder. Aan Compaxo was ook nooit een harde garantie gegeven dat de extra keuringen in Zevenaar er zouden komen.         

Uitspraak op 20 oktober.

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.