LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

Mededinging:

Europees Hof: alleen uurtarief van advocaat in overeenkomst is onvoldoende duidelijk

Een tussen een advocaat en een consument gesloten overeenkomst voor het verrichten van juridische diensten waarin de kosten worden vastgelegd op basis van een uurtarief en dat geen verdere preciseringen bevat, voldoet niet aan het vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie vandaag beslist in antwoord op prejudiciële vragen uit Litouwen.

Een cliënt heeft vijf overeenkomsten voor juridische dienstverlening gesloten met een advocaat. In elk van deze overeenkomsten was bepaald dat de honoraria werden berekend op basis van een tarief van €100 per uur voor de verleende juridische adviezen of diensten. De advocaat heeft juridische diensten verleend in de loop van de jaren 2018 en 2019 en heeft in maart 2019 facturen uitgereikt voor het geheel van de verleende diensten.

Omdat de advocaat geen volledige betaling van de gevraagde honoraria had ontvangen, heeft hij bij de Litouwse rechter in eerste aanleg een procedure ingeleid tot veroordeling van de cliënt tot betaling van een bedrag van €9.900 voor de verrichte juridische diensten en van een bedrag van €194,30 voor de vergoeding van gemaakte kosten. Deze rechter heeft de vordering van de advocaat gedeeltelijk toegewezen.

Het door de advocaat ingestelde hoger beroep is verworpen. In 2020 heeft de advocaat cassatieberoep ingesteld bij de hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken in Litouwen. Deze rechter vraagt het Hof ‘welke uitlegging moet worden gegeven aan de Unierechtelijke bepalingen ter bescherming van consumenten tegen oneerlijke contractuele bedingen, meer bepaald wat de draagwijdte is van het  vereiste dat bedingen in een overeenkomst voor het verrichten van juridische diensten duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd (…)’.

Ruime uitleg

Wat betreft de draagwijdte van het vereiste dat bedingen in een overeenkomst voor het verrichten van juridische diensten duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd, wijst het Hof erop dat dit vereiste overeenkomstig het Unierecht ruim moet worden opgevat. ‘Dit houdt in dat de concrete werking van het mechanisme waarop het betrokken beding betrekking heeft, in de overeenkomst op een transparante wijze wordt uiteengezet, zodat de consument op basis van duidelijke en begrijpelijke criteria de economische gevolgen die voor hem uit dat beding voortvloeien kan inschatten’, schrijft het Hof.

Het Hof merkt op dat weliswaar van een ondernemer/advocaat niet kan worden geëist dat hij de consument  informeert over de uiteindelijke financiële consequenties van zijn verbintenis die afhangen van ‘onvoorzienbare toekomstige gebeurtenissen’ waarover deze ondernemer geen controle heeft. Dat neemt echter niet weg dat ‘de informatie die hij dient te verstrekken vóórdat de overeenkomst wordt gesloten, de consument in staat moet stellen om met de nodige voorzichtigheid een beslissing te nemen, in het volle besef dat dergelijke gebeurtenissen zich  kunnen voordoen en gevolgen kunnen hebben voor de duur van de desbetreffende juridische diensten’.

Deze informatie moet ‘aanwijzingen bevatten die de consument in staat stellen bij benadering de totale kosten van die diensten te ramen’. Zo zou de ondernemer een raming kunnen geven van het voorzienbare of minimale aantal uren dat nodig is om een bepaalde dienst te verlenen, of zich ertoe kunnen verbinden om met redelijke tussenpozen tussentijdse facturen of verslagen te bezorgen waarin het aantal reeds  gepresteerde werkuren wordt vermeld.

Alleen uurtarief niet voldoende

Het Hof stelt vast dat een beding in een overeenkomst voor het verrichten van juridische diensten waarin de kosten worden vastgelegd op basis van een uurtarief zonder dat de consument vooraf informatie ontvangt die hem in staat stelt om met de nodige voorzichtigheid een beslissing te nemen op basis van volledige informatie over de economische consequenties die deze overeenkomst met zich brengt, ‘niet voldoet aan het vereiste dat bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd in de zin van het Unierecht’.

In een situatie waarin de consument ‘uiterst nadelige gevolgen’ zou ondervinden van de nietigverklaring van de overeenkomst in haar geheel, verzet het Unierecht zich er niet tegen dat de nationale rechter de nietigheid verhelpt door het te vervangen door een nationale bepaling van aanvullend recht, of door een bepaling waarover partijen het eens zijn dat deze wordt toegepast. ‘Daarentegen staat het Unierecht niet toe dat de nationale rechter het nietig verklaarde oneerlijke beding vervangt door zijn eigen begroting van de vergoeding die voor de verleende diensten verschuldigd is’, aldus het Hof.

Foto: Catkin/Pixabay

ACM: RTL mag Talpa niet overnemen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de conclusie getrokken dat de wijzigingen van de overnameplannen die RTL en Talpa hadden voorgesteld om te voorkomen dat er een machtspositie ontstaat, onvoldoende zijn. Dat concludeert de ACM op basis eigen onderzoek onder adverteerders en distributeurs. Daarom bereidt de ACM nu het

Lees Verder >

Geen bewijs voor onderbetaling door PostNL

Volgens de rechtbank in Den Haag hoeft PostNL een bezorgbedrijf uit Nieuw-Vennep niet met terugwerkende kracht hogere tarieven te betalen. Het bedrijf zou onderbetaald worden door PostNL, maar dat volgens de rechter niet worden bewezen. In hoeverre het bedrijf heeft geleden onder de lage tarieven van PostNL is volgens de

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Mededinging:

Tarieven energieleveranciers moeilijk vindbaar, onderzoek naar Eneco, Essent en Vattenfall

Consumenten die op zoek zijn naar een goedkoper contract voor elektriciteit en/of gas kunnen dit meestal niet goed vinden. Dat blijkt uit de Monitor Consumentenmarkt Energie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ook is de ACM onderzoek gestart bij de drie grootste energieleveranciers – Eneco, Essent en Vattenfall – om te controleren of de tarieven van deze bedrijven niet onredelijk zijn.

De ACM vindt dat leveranciers transparanter moeten zijn over de tarieven die ze bij nieuwe klanten in rekening brengen, bijvoorbeeld door alle tarieven op hun website te publiceren en bijvoorbeeld het meest aantrekkelijke tarief een prominente plaats te geven. Ook bekijkt de ACM bekijkt hoe de tarieven van Eneco, Essent en Vattenfall worden vastgesteld en hoe de bedrijven de kosten die zij maken toerekenen aan hun verschillende tarieven. De ACM kiest er voor deze 3 leveranciers onder de loep te nemen omdat meer dan de helft van alle huishoudens een energiecontract bij 1 van deze bedrijven heeft. Als zou blijken dat bepaalde tarieven onredelijk zijn, neemt de ACM maatregelen.

Uit de Monitor Consumentenmarkt Energie blijkt dat er een verschil is van vele honderden euro’s per jaar voor een gemiddeld gezin op zoek naar een nieuw energiecontract. Vaste contracten worden nauwelijks aangeboden. Uit de monitor blijkt ook dat er vaak ook grote verschillen zijn tussen verschillende contracten bij dezelfde leverancier. Modelcontracten – de standaardcontracten die altijd voor alle consumenten beschikbaar moeten zijn en waarmee leveranciers onderling dus gemakkelijk te vergelijken zouden moeten zijn – zijn doorgaans het duurst.

Gebruiksprofielen

Met de Monitor Consumentenmarkt Energie kunnen consumenten voor verschillende gebruiksprofielen (op basis van woningtype en aantal bewoners) nagaan wat de tariefverschillen tussen leveranciers voor nieuwe klanten waren op 1 februari. Hierbij kan de consument kiezen om wel of geen rekening te houden met het prijsplafond. De energiemonitor geeft inzicht in de verschillen tussen tarieven en laat zien welke leverancier op 1 februari voor een bepaald verbruiksprofiel het laagste tarief had.

De tarieven in de monitor worden 1x per maand aangepast, voor het actuele tarief moeten consumenten dus nog steeds op de website van leveranciers kijken of op een prijsvergelijkingssite als de bedrijven daar weer hun tarieven gaan tonen. De ACM zal de komende maanden meer informatie over de energiemarkt aan de monitor toevoegen.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: ‘Uit onze monitor blijkt dat er grote verschillen zijn en dat er weer iets te kiezen is voor consumenten. Niet alle leveranciers doen moeite om klanten te werven en het aanbod is lastig met elkaar te vergelijken. Leveranciers moeten transparant zijn over hun tarieven en zorgen dat hun aanbod goed te vinden is.’

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.