LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

Mededinging:

Gerechtshof: DPG media mag Blendle licentie weigeren

DPG Media mag weigeren online kiosk Blendle een licentie te verstrekken. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag beslist. Een weigering om een licentie te verlenen voor het gebruik van artikelen, ook al gaat de weigering uit van een onderneming met een machtspositie, levert op zichzelf geen misbruik van die machtspositie, stelt het Hof.

Blendle vordert de veroordeling van DPG tot het blijven leveren van content. Zij stelt dat DPG door de weigering om aan Blendle licentie te verlenen voor het gebruik van krantenartikelen misbruik maakt van haar machtspositie, nu Blendle daarmee in feite geweerd wordt van de ‘afgeleide digitale nieuwskioskenmarkt’ ten gunste van eigen initiatieven van DPG. Verder wordt volgens Blendle ‘door de licentieweigering een vernieuwend product van de markt gehouden waaraan van de zijde van de consument behoefte bestaat’.

DPG Media stelt op haar beurt dat zij voor de vervaardiging van de krantenartikelen aanzienlijke kosten moet maken – de vereiste jaarlijkse investering zou €150 mln belopen -, die zij via de verkoop van haar dagbladen moet terugverdienen om overeind te blijven. Haar betoog komt erop neer dat ‘het door Blendle in 2016 ingevoerde abonnementsmodel een reële bedreiging vormt voor DPG’s vermogen om zelf via papieren of digitale abonnementen inkomsten te generen, en in zoverre haar verdienmodel kannibaliseert’.

Machtspositie

Het Gerechtshof Amsterdam stelt als uitgangspunt geldt – zo volgt uit vaste rechtspraak van met name het Hof van Justitie EU – ‘dat het alleenrecht van verveelvoudiging deel uitmaakt van de prerogatieven van de houder van een intellectueel eigendomsrecht, zodat een weigering om een licentie te verlenen voor het gebruik daarvan, ook al gaat de weigering uit van een onderneming met een machtspositie, op zichzelf geen misbruik van die machtspositie oplevert’.

Er kunnen zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die meebrengen dat de licentieweigering wel als misbruik van machtspositie moet worden aangemerkt, en het verlenen van de licentie om die reden kan worden afgedwongen. Dat doet zich echter niet voor, aldus het Hof: ‘Er bestaat geen aanleiding om aan te nemen dat het hier vermelde uitgangspunt – dat betekent dat de contractvrijheid van de rechthebbende op het auteursrecht, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, wordt gerespecteerd – niet zou gelden indien de rechthebbende eerder wel bereid is geweest om een licentieovereenkomst aan te gaan en deze heeft opgezegd.’

Enkel losse artikelen

Het argument van Blendle dat DPG Media ten nadele van de consument de ontwikkeling van een innovatief product tegenhoud, gaat volgens het Hof niet op. Er is volgens het Hof geen sprake van een absolute weigering om artikelen aan Blendle te leveren. ‘Zij stelt daarvoor echter als voorwaarde dat Blendle de krantenartikelen van DPG aanbiedt aan de gebruikers van haar platform op de wijze zoals zij dat aanvankelijk op basis van de op 23 november 2013 gesloten overeenkomst heeft gedaan, namelijk (uitsluitend) via de verkoop van losse artikelen (…).’

In de stelling van Blendle dat het abonnementsmodel ‘haar een meer constante en voorspelbare cashflow bezorgt’ vindt het hof onvoldoende aanleiding om anders te oordelen. Dit brengt mee dat de door Blendle ‘gevorderde gedwongen licentieverlening’ niet toewijsbaar wordt geacht.

Klik hier voor de uitspraak

ACM: betere bescherming afnemers van PostNL in nieuwe Postwet

In een brief aan het ministerie van Economische Zaken adviseert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om het huidige wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet op een aantal punten aan te passen zodat consumenten, zakelijke afnemers en postvervoerders ‘beter beschermd zijn tegen onredelijke tarieven en voorwaarden’ van PostNL. Het bedrijf

Lees Verder >

ACM wil strengere EU-regels voor bescherming van online consument

De bescherming van de online consument moet beter worden geregeld. Websites, apps en games moeten zó ontworpen zijn dat ze consumenten niet misleiden door bijvoorbeeld oneerlijke beïnvloedingstactieken of misleidende vormgeving. Dat zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een reactie op de aangekondigde evaluatie van de Europese consumentenregels door

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Mededinging:

Advies: handhaaf de landsadvocaat, maar schakel vaker andere kantoren in

Richt geen overheidsinstituut op voor full service advocatendiensten aan de Staat, en blijf gebruik maken van de diensten van de landsadvocaat. Tot die conclusie komt de Commissie onderzoek advocatendiensten aan de Staat, ingesteld na de fraudezaak rond notaris Frank Oranje. Wel vind de commissie ‘strategisch gebruik van de inzet van andere advocatenkantoren dan het kantoor van de landsadvocaat wenselijk’. Er moet dan wel ‘voldoende kritische massa aan opdrachten voor de landsadvocaat overblijven’.

Oranje wist als bestuursvoorzitter van landadvocaat Pels Rijcken naar schatting €16 mln te verduisteren. Die fraude onder het dak van Pels Rijcken heeft ‘tot verontrusting geleid over het vertrouwen dat gesteld kan worden in de landsadvocatuur, een instituut met een lange traditie’, schrijft de commissie.

De Commissie stelt vast dat er eigenlijk geen goed alternatief is voor de landsadvocaat. Een overheidsinstituut voor full service advocatendiensten aan de Staat zal bijvoorbeeld voor de werving van advocaten moeten concurreren met de private markt. ‘Voor alle interne varianten geldt dat de wervingskracht voor een pool van hooggekwalificeerde advocaten en juristen sterk zal moeten zijn om te kunnen concurreren met de arbeidsmarkt in de private sector. Dat kan gezien beperkingen van de cao voor rijksambtenaren problemen opleveren, omdat de inkomens voor een deel van de gezochte ervaren advocaten in de private sector hoger liggen dan de overheid zal kunnen bieden’, aldus de commissie.

Ook het – deels – overnemen van taken van de landsadvocaat door andere kantoren lijkt geen begaanbare weg. ‘Geen van de vier kantoren (AKD, Van Doorne, NautaDutilh en Nysingh, L.W.) , streeft ernaar om als het kantoor van de landsadvocaat te fungeren. Zij wensen zich evenmin te binden aan een zo sterk semi-exclusiviteitsbeding, zoals dat geldt voor Pels Rijcken. De reden is voor alle kantoren dezelfde: zowel de status van (het kantoor van de) landsadvocaat als het beding zouden hen te zeer beperken in het aannemen van zaken in de private markt en zelfs dwingen om afscheid te nemen van een (aanzienlijk) deel van de cliënten.’

Het door de overheid aanstellen van advocaten in dienstbetrekking – weer een andere variant – is al mogelijk: de overheid heeft er 35 in dienst. Volgens de commissie kan daar echter spanning ontstaan vanwege de onafhankelijkheid van de advocaat. ‘In beginsel is het mogelijk dat de advocaat in dienstbetrekking ook in een hiërarchische ambtelijke organisatie voldoet aan de kernwaarde van professionele onafhankelijkheid, maar naarmate kwesties beleidsgevoeliger zijn kan een spanning ontstaan tussen instrumentele beleidswensen en de onafhankelijkheid van de advocaat in dienstbetrekking (…)’, aldus de commissie.

Lovende woorden

De commissie neemt het in het rapport ook nadrukkelijk op voor de landsadvocaat: ze constateert dat het kantoor van de landsadvocaat zich in de loop van jaren volledig heeft gevormd naar de behoefte van de Staat. Voor vrijwel alle benodigde rechtsgebieden zijn specialisten onmiddellijk beschikbaar. ‘De Staat heeft daar profijt van, maar is tegelijkertijd daarvan afhankelijk en omgekeerd is het kantoor van de landsadvocaat ook sterk afhankelijk van zijn grootste opdrachtgever. Over de kwaliteit van dienstverlening door het kantoor van de landsadvocaat bestaat binnen de Staat tevredenheid. Bij andere overheidsinstellingen die van de diensten van Pels Rijcken gebruik maken, treft de commissie een daarmee overeenkomstige waardering aan.’

Een grote kracht van het kantoor van de landsadvocaat is het ‘institutionele geheugen in het kantoor aangaande juridische kwesties waarin de Staat verwikkeld is (of is geweest). Van daaruit is het mogelijk dwarsverbanden te zien, nodig voor een kwalitatief hoogwaardige advisering.’

Wel pleit de commissie voor meer kennis bij de overheid over juridische dienstverlening. ‘Bij de versterking van de juridische functie van het Rijk past het dat een (…) overzicht van juridische kwesties centraal wordt bijgehouden. Voor een verdere professionalisering van de inkoop van advocatendiensten (niet alleen betreffende de landsadvocaat) die ook monitoring en evaluatie van diensten vereist, is dat zinvol.’

Klik hier voor het rapport

Lees ook: Q&A hoogleraar Kuypers: ‘De omvang van de opdracht voor Pels Rijcken kan een onsje minder’

Foto: Frits de Jong/Pixabay

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.