LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

Mededinging:

Gerechtshof: DPG media mag Blendle licentie weigeren

DPG Media mag weigeren online kiosk Blendle een licentie te verstrekken. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag beslist. Een weigering om een licentie te verlenen voor het gebruik van artikelen, ook al gaat de weigering uit van een onderneming met een machtspositie, levert op zichzelf geen misbruik van die machtspositie, stelt het Hof.

Blendle vordert de veroordeling van DPG tot het blijven leveren van content. Zij stelt dat DPG door de weigering om aan Blendle licentie te verlenen voor het gebruik van krantenartikelen misbruik maakt van haar machtspositie, nu Blendle daarmee in feite geweerd wordt van de ‘afgeleide digitale nieuwskioskenmarkt’ ten gunste van eigen initiatieven van DPG. Verder wordt volgens Blendle ‘door de licentieweigering een vernieuwend product van de markt gehouden waaraan van de zijde van de consument behoefte bestaat’.

DPG Media stelt op haar beurt dat zij voor de vervaardiging van de krantenartikelen aanzienlijke kosten moet maken – de vereiste jaarlijkse investering zou €150 mln belopen -, die zij via de verkoop van haar dagbladen moet terugverdienen om overeind te blijven. Haar betoog komt erop neer dat ‘het door Blendle in 2016 ingevoerde abonnementsmodel een reële bedreiging vormt voor DPG’s vermogen om zelf via papieren of digitale abonnementen inkomsten te generen, en in zoverre haar verdienmodel kannibaliseert’.

Machtspositie

Het Gerechtshof Amsterdam stelt als uitgangspunt geldt – zo volgt uit vaste rechtspraak van met name het Hof van Justitie EU – ‘dat het alleenrecht van verveelvoudiging deel uitmaakt van de prerogatieven van de houder van een intellectueel eigendomsrecht, zodat een weigering om een licentie te verlenen voor het gebruik daarvan, ook al gaat de weigering uit van een onderneming met een machtspositie, op zichzelf geen misbruik van die machtspositie oplevert’.

Er kunnen zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die meebrengen dat de licentieweigering wel als misbruik van machtspositie moet worden aangemerkt, en het verlenen van de licentie om die reden kan worden afgedwongen. Dat doet zich echter niet voor, aldus het Hof: ‘Er bestaat geen aanleiding om aan te nemen dat het hier vermelde uitgangspunt – dat betekent dat de contractvrijheid van de rechthebbende op het auteursrecht, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, wordt gerespecteerd – niet zou gelden indien de rechthebbende eerder wel bereid is geweest om een licentieovereenkomst aan te gaan en deze heeft opgezegd.’

Enkel losse artikelen

Het argument van Blendle dat DPG Media ten nadele van de consument de ontwikkeling van een innovatief product tegenhoud, gaat volgens het Hof niet op. Er is volgens het Hof geen sprake van een absolute weigering om artikelen aan Blendle te leveren. ‘Zij stelt daarvoor echter als voorwaarde dat Blendle de krantenartikelen van DPG aanbiedt aan de gebruikers van haar platform op de wijze zoals zij dat aanvankelijk op basis van de op 23 november 2013 gesloten overeenkomst heeft gedaan, namelijk (uitsluitend) via de verkoop van losse artikelen (…).’

In de stelling van Blendle dat het abonnementsmodel ‘haar een meer constante en voorspelbare cashflow bezorgt’ vindt het hof onvoldoende aanleiding om anders te oordelen. Dit brengt mee dat de door Blendle ‘gevorderde gedwongen licentieverlening’ niet toewijsbaar wordt geacht.

Klik hier voor de uitspraak

Nederland krijgt weinig steun EU bij exportbeperking China

Ondanks verhitte pogingen van het kabinet krijgt Nederland weinig Europese steun bij de exportbeperking van chiptechnologie naar China. Eerder deze week kondigde het kabinet aan de export van bepaalde machines van chipmachinemaker ASML aan banden te willen leggen. Den Haag is hiermee Europees koploper, maar neemt hiermee ook een flink

Lees Verder >

WhatsApp informeert voortaan duidelijk over wijziging voorwaarden

WhatsApp gaat gebruikers van zijn berichtenapp voortaan duidelijk informeren over wijzigingen die het bedrijf doorvoert in zijn algemene voorwaarden. Dit is het resultaat van de gesprekken die de Europese consumententoezichthouders en de Europese Commissie, onder leiding van de Zweedse en de Ierse toezichthouder, met het bedrijf hebben gevoerd. Het bedrijf

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Mededinging:

Onderneming voor een jaar stilgelegd: dieren slecht verzorgd

De rechtbank Overijssel heeft een agrarische onderneming voor de duur van 1 jaar stilgelegd. Naar aanleiding van inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit is gebleken dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan economische delicten door niet de zorg te geven aan haar dieren die op grond van geldende wet en regelgeving is vereist.

Zowel tijdens de inspectie in mei als tijdens de inspectie in september heeft de NVWA geconstateerd dat verdachte meerdere runderen heeft gehouden in een zodanig gebrekkige behuizing, dat de dieren zich daaraan konden verwonden. Bovendien beschikten de runderen niet over een droge en schone ligplaats. De ligplaatsen waren ernstig bevuild met mest en urine, waardoor ook de runderen bevuild waren met natte en opgedroogde mest. Ook het voer en het drinkwater waren onder de maat, als gevolg waarvan de runderen (sterk) vermagerd waren.

Een vertegenwoordiger van het verdachte bedrijf heeft weliswaar jarenlange ervaring als veehouder, maar hij lijkt zich niet te kunnen conformeren aan de voorschriften en adviezen van de NVWA. ‘Om de gevolgen die het gebrek aan verzorging voor de dieren heeft, lijkt verdachte zich onvoldoende te bekommeren. Volgens de vertegenwoordiger verdacht bedrijf kunnen alle problemen rond oktober 2023 opgelost zijn. Dit zou betekenen dat de omstandigheden waaronder de runderen leven tot die tijd niet – substantieel – zullen verbeteren.’

Onvoldoende vertrouwen

Bovendien is het volgens de rechtbank nog maar de vraag of verdachte de financiering van de te maken aanpassingen rond krijgt en de benodigde vergunningen verleend zullen worden. Waar de vertegenwoordiger verdacht bedrijf de rechtbank voorhoudt dat alle problemen opgelost kunnen worden, ‘heeft de rechtbank daar onvoldoende vertrouwen in’.

De rechtbank acht de werkelijke financiële situatie minder rooskleurig en zorgelijker dan door de vertegenwoordiger verdacht bedrijf ter zitting heeft gepresenteerd. ‘Hoewel verdachte het dierenwelzijn lijkt te willen verbeteren, is sprake van een langere periode aan recidiverende overtredingen. Daarbij speelt nog een rol dat een van de maten ernstig ziek en arbeidsongeschikt is, de andere maat diens mantelzorger is doch ook inmiddels een gevorderde leeftijd heeft bereikt.’ De rechtbank ‘houdt rekening met al deze structurele problemen binnen de maatschap, het gebrek aan zelfinzicht, het ontbreken van concrete realistische plannen en de situatie van financiële onmacht’. Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat voor de misdrijven volledige stellegging van de onderneming voor de duur van één jaar, passend en geboden is.

Klik hier voor de uitspraak

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.