LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

Onderneming:

Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders: meeste meldingen gaan over sociale onveiligheid

De meest voorkomende misstandvermoedens waar het Huis voor Klokkenluiders werknemers in 2022 bij adviseerde, gingen over sociale onveiligheid op de werkvloer, waaronder angstcultuur en grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit het jaarverslag 2022 van het Huis voor Klokkenluiders. Fraudemeldingen en meldingen over belangenverstrengeling volgen op[ de tweede en derde plaats.

Grensoverschrijdend gedrag en integriteitschending stonden het afgelopen jaar in de schijnwerpers door misstanden bij tv-programma’s en in de Tweede Kamer, die veel publieke aandacht kregen. Deze incidenten benadrukten dat grensoverschrijdend gedrag van allerlei aard kan zijn en kunnen leiden tot onveilige werksituaties.

‘We horen van veel melders dat de interne meldprocedure van hun werkgever niet op orde is, of dat de opvolging ervan beter kan’, aldus Wilbert Tomesen, voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders. ‘De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving, maar vaak blijft het een riskant avontuur voor een werknemer om een misstand te melden op het werk. Werkgevers hebben hun integriteitsbeleid vaak nog niet op orde, pakken interne meldingen niet altijd goed op en de communicatie daarover is vaak gebrekkig.’

Daar komt bij dat werknemers nog te vaak benadeeld vanwege hun melding, aldus de voorzitter. ‘Als een organisatie een succesvol meldbeleid hanteert, waarin melders en meldingen serieus genomen worden, kunnen misstanden juist voorkomen worden.’

Honderden adviestrajecten

Bij het Huis voor Klokkenluiders kan iedere werknemer terecht die een werkgerelateerde misstand wil melden. Dit varieert van vermoedens van fraude en corruptie tot het overtreden van regelgeving en veiligheidsvoorschriften. In 2022 waren in totaal 312 adviestrajecten in behandeling. In 46 gevallen was sprake van een (wettelijk) gegrond vermoeden van een maatschappelijk misstand.

Waar het Huis niet bevoegd bleek om hulp te bieden, bijvoorbeeld bij verzoeken die niet over werkrelaties gingen of bij individuele arbeidsgeschillen, verwees het Huis naar andere instanties. Ook zette een werknemer de melding soms niet voort, omdat de werkgever goed had gereageerd en de vermoede misstand snel werd opgelost. In totaal zijn 226 adviestrajecten afgerond in het jaar 2022 en 86 trajecten meegenomen naar 2023.

Steunfonds

Veel melders lijden onder een meldsituatie, omdat hun werkgever de situatie niet serieus neemt of de melders daadwerkelijk benadeelt. Daarom wil het Huis voor Klokkenluiders dat er een fonds komt dat melders die in de problemen komen financieel, juridisch en psychosociale steun geeft.

Tomesen: ‘Vaak belanden melders ongevraagd in juridische conflicten die gepaard gaan met hoge kosten. Ook is er regelmatig dringende psychosociale hulp nodig doordat de spanningen tussen werkgever en melder hoog op kunnen lopen.’ In december nam de Tweede Kamer een motie aan waarin minister Bruins Slot wordt opgeroepen nog voor de zomer van 2023 voorstellen te doen voor de financiering van een dergelijk fonds.

Sanctiebevoegdheid

Om de Europese klokkenluidersregeling om te zetten naar Nederlandse wetgeving, wijzigde de Tweede Kamer eind van 2022 de bestaande Wet Huis voor klokkenluiders in de Wet bescherming klokkenluiders. Eén van de verbeterpunten is dat het huis in de toekomst ook sanctiebevoegdheid krijgt. Tomesen: ‘Als uitvoerder van de Wet bescherming klokkenluiders vinden we dat er goede wettelijke bescherming moet zijn voor personen die misstanden melden. Zij doen dit immers namens en voor de samenleving. Om de wet goed te kunnen handhaven willen wij als Huis voldoende instrumenten hebben om naleving te bevorderen of af te dwingen en melders te kunnen beschermen tegen benadeling. De spelregels hiervoor worden naar verwachting in 2024 gepubliceerd.’

Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

‘Handhaving bij wetsvoorstel duurzaam internationaal ondernemen is te onduidelijk’

‘Maak beter duidelijk waarom naast het opleggen van bestuurlijke boetes, het ook nodig is om strafrechtelijk te handhaven om schendingen van mensenrechten en vervuiling van het milieu bij Nederlandse internationale ondernemingen tegen te gaan.’ Dat stelt de Raad voor de rechtspraak in een vandaag gepubliceerd wetgevingsadvies over het initiatiefwetsvoorstel duurzaam en verantwoord

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Onderneming:

Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders: meeste meldingen gaan over sociale onveiligheid

De meest voorkomende misstandvermoedens waar het Huis voor Klokkenluiders werknemers in 2022 bij adviseerde, gingen over sociale onveiligheid op de werkvloer, waaronder angstcultuur en grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit het jaarverslag 2022 van het Huis voor Klokkenluiders. Fraudemeldingen en meldingen over belangenverstrengeling volgen op[ de tweede en derde plaats.

Grensoverschrijdend gedrag en integriteitschending stonden het afgelopen jaar in de schijnwerpers door misstanden bij tv-programma’s en in de Tweede Kamer, die veel publieke aandacht kregen. Deze incidenten benadrukten dat grensoverschrijdend gedrag van allerlei aard kan zijn en kunnen leiden tot onveilige werksituaties.

‘We horen van veel melders dat de interne meldprocedure van hun werkgever niet op orde is, of dat de opvolging ervan beter kan’, aldus Wilbert Tomesen, voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders. ‘De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving, maar vaak blijft het een riskant avontuur voor een werknemer om een misstand te melden op het werk. Werkgevers hebben hun integriteitsbeleid vaak nog niet op orde, pakken interne meldingen niet altijd goed op en de communicatie daarover is vaak gebrekkig.’

Daar komt bij dat werknemers nog te vaak benadeeld vanwege hun melding, aldus de voorzitter. ‘Als een organisatie een succesvol meldbeleid hanteert, waarin melders en meldingen serieus genomen worden, kunnen misstanden juist voorkomen worden.’

Honderden adviestrajecten

Bij het Huis voor Klokkenluiders kan iedere werknemer terecht die een werkgerelateerde misstand wil melden. Dit varieert van vermoedens van fraude en corruptie tot het overtreden van regelgeving en veiligheidsvoorschriften. In 2022 waren in totaal 312 adviestrajecten in behandeling. In 46 gevallen was sprake van een (wettelijk) gegrond vermoeden van een maatschappelijk misstand.

Waar het Huis niet bevoegd bleek om hulp te bieden, bijvoorbeeld bij verzoeken die niet over werkrelaties gingen of bij individuele arbeidsgeschillen, verwees het Huis naar andere instanties. Ook zette een werknemer de melding soms niet voort, omdat de werkgever goed had gereageerd en de vermoede misstand snel werd opgelost. In totaal zijn 226 adviestrajecten afgerond in het jaar 2022 en 86 trajecten meegenomen naar 2023.

Steunfonds

Veel melders lijden onder een meldsituatie, omdat hun werkgever de situatie niet serieus neemt of de melders daadwerkelijk benadeelt. Daarom wil het Huis voor Klokkenluiders dat er een fonds komt dat melders die in de problemen komen financieel, juridisch en psychosociale steun geeft.

Tomesen: ‘Vaak belanden melders ongevraagd in juridische conflicten die gepaard gaan met hoge kosten. Ook is er regelmatig dringende psychosociale hulp nodig doordat de spanningen tussen werkgever en melder hoog op kunnen lopen.’ In december nam de Tweede Kamer een motie aan waarin minister Bruins Slot wordt opgeroepen nog voor de zomer van 2023 voorstellen te doen voor de financiering van een dergelijk fonds.

Sanctiebevoegdheid

Om de Europese klokkenluidersregeling om te zetten naar Nederlandse wetgeving, wijzigde de Tweede Kamer eind van 2022 de bestaande Wet Huis voor klokkenluiders in de Wet bescherming klokkenluiders. Eén van de verbeterpunten is dat het huis in de toekomst ook sanctiebevoegdheid krijgt. Tomesen: ‘Als uitvoerder van de Wet bescherming klokkenluiders vinden we dat er goede wettelijke bescherming moet zijn voor personen die misstanden melden. Zij doen dit immers namens en voor de samenleving. Om de wet goed te kunnen handhaven willen wij als Huis voldoende instrumenten hebben om naleving te bevorderen of af te dwingen en melders te kunnen beschermen tegen benadeling. De spelregels hiervoor worden naar verwachting in 2024 gepubliceerd.’

Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.