LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

Onderneming:

Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden

De Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari in werking getreden. Melders van misstanden worden daardoor beter beschermd: als zij aangeven benadeeld te zijn door hun werkgever vanwege hun melding, ligt de bewijslast voortaan bij de werkgever om aan te tonen dat dat niet zo is. Ook worden meer melders beschermd dan alleen werknemers in dienstverband.

De Wet bescherming klokkenluiders komt voort uit een richtlijn van de Europese Unie en vervangt de oude Wet Huis voor klokkenluiders. Naast de omkering van de bewijslast moeten werkgevers aan strengere eisen voldoen als het gaat om hun interne meldprocedures voor misstanden. Zo moeten werkgevers na een melding binnen maximaal drie maanden informatie geven aan de melder over het verloop van het onderzoek.

Meer melders beschermd

Behalve werknemers worden ook anderen beschermd die werkgerelateerde activiteiten verrichten, zoals stagiairs, zzp’ers, vrijwilligers, (onder)aannemers, leveranciers en sollicitanten. Zij hoeven hun melding niet meer eerst intern te doen, maar kunnen als ze dat willen ook direct terecht bij het Huis voor klokkenluiders of een andere bevoegde autoriteit, zoals de Autoriteit Financiële Markten of de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook degenen die een melder bijstaan en interne onderzoekers van een melding zijn nu beschermd tegen benadeling.

Enkele onderdelen niet in werking

Enkele onderdelen van de Wet bescherming klokkenluiders treden nu nog niet in werking. Het gaat onder andere om de verplichting voor werkgevers om ook meldingen die anoniem zijn in behandeling te nemen. Daar is nog nadere regelgeving voor nodig. 

Een andere nog openstaande kwestie is of het Huis voor klokkenluiders sancties mag opleggen als werkgevers zich niet aan bepaalde verplichtingen uit de Wet bescherming klokkenluiders houden. ‘Eerst moeten de gevolgen van deze onderdelen voor de uitvoering en handhaving in beeld gebracht worden. Vervolgens is ook daar nog nadere regelgeving voor nodig’, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De komende tijd wordt daarnaast naar aanleiding van de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders en voorstellen uit de initiatiefnota van Tweede Kamerlid Omtzigt gewerkt aan een volgend wetsvoorstel met verdere verbeteringen in de positie van klokkenluiders.

Kwetsbaar

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: ‘Klokkenluiders zijn vaak moedige mensen in een kwetsbare positie die hun nek uitsteken voor het algemeen belang. Zij verdienen daarom goede bescherming. Deze wet versterkt deze bescherming en ik zie het als een belangrijke stap in de goede richting.’

‘Handhaving bij wetsvoorstel duurzaam internationaal ondernemen is te onduidelijk’

‘Maak beter duidelijk waarom naast het opleggen van bestuurlijke boetes, het ook nodig is om strafrechtelijk te handhaven om schendingen van mensenrechten en vervuiling van het milieu bij Nederlandse internationale ondernemingen tegen te gaan.’ Dat stelt de Raad voor de rechtspraak in een vandaag gepubliceerd wetgevingsadvies over het initiatiefwetsvoorstel duurzaam en verantwoord

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Onderneming:

Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden

De Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari in werking getreden. Melders van misstanden worden daardoor beter beschermd: als zij aangeven benadeeld te zijn door hun werkgever vanwege hun melding, ligt de bewijslast voortaan bij de werkgever om aan te tonen dat dat niet zo is. Ook worden meer melders beschermd dan alleen werknemers in dienstverband.

De Wet bescherming klokkenluiders komt voort uit een richtlijn van de Europese Unie en vervangt de oude Wet Huis voor klokkenluiders. Naast de omkering van de bewijslast moeten werkgevers aan strengere eisen voldoen als het gaat om hun interne meldprocedures voor misstanden. Zo moeten werkgevers na een melding binnen maximaal drie maanden informatie geven aan de melder over het verloop van het onderzoek.

Meer melders beschermd

Behalve werknemers worden ook anderen beschermd die werkgerelateerde activiteiten verrichten, zoals stagiairs, zzp’ers, vrijwilligers, (onder)aannemers, leveranciers en sollicitanten. Zij hoeven hun melding niet meer eerst intern te doen, maar kunnen als ze dat willen ook direct terecht bij het Huis voor klokkenluiders of een andere bevoegde autoriteit, zoals de Autoriteit Financiële Markten of de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook degenen die een melder bijstaan en interne onderzoekers van een melding zijn nu beschermd tegen benadeling.

Enkele onderdelen niet in werking

Enkele onderdelen van de Wet bescherming klokkenluiders treden nu nog niet in werking. Het gaat onder andere om de verplichting voor werkgevers om ook meldingen die anoniem zijn in behandeling te nemen. Daar is nog nadere regelgeving voor nodig. 

Een andere nog openstaande kwestie is of het Huis voor klokkenluiders sancties mag opleggen als werkgevers zich niet aan bepaalde verplichtingen uit de Wet bescherming klokkenluiders houden. ‘Eerst moeten de gevolgen van deze onderdelen voor de uitvoering en handhaving in beeld gebracht worden. Vervolgens is ook daar nog nadere regelgeving voor nodig’, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De komende tijd wordt daarnaast naar aanleiding van de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders en voorstellen uit de initiatiefnota van Tweede Kamerlid Omtzigt gewerkt aan een volgend wetsvoorstel met verdere verbeteringen in de positie van klokkenluiders.

Kwetsbaar

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: ‘Klokkenluiders zijn vaak moedige mensen in een kwetsbare positie die hun nek uitsteken voor het algemeen belang. Zij verdienen daarom goede bescherming. Deze wet versterkt deze bescherming en ik zie het als een belangrijke stap in de goede richting.’

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.