LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Altijd op de hoogte blijven?
Even inschrijven:

Thema

Mededinging:

Q-Music moet stoppen met dance-programmering op grond van deal met Q-Dance

Radiozender Q-Music moet zich houden aan de afspraak met Q-Dance dat zij geen dance-programma’s zal uitzenden. Dat heeft de voorzieningenrechter van Rechtbank Amsterdam beslist. Het sinds 1999 opererende Q-Dance verzette zich niet tegen de komst van Q-Music in 2005, op voorwaarde dat de zender zich niet zou richten op dance. Dat doet Q-Music wel, op zaterdagavond met vijf dance-programma’s op rij.

In de zogenaamde co-existentieovereenkomst uit 2005 staat dat Q-Music zich niet als dance-omroep profileert, geen dance-programma’s verzorgt en – een enkele uitzondering daargelaten – geen dance-muziek uitzendt. Het uitgangspunt is dat verwarring tussen de twee partijen moet worden voorkomen.

Onder dance wordt blijkens de overeenkomst verstaan ‘elektronische (dans) muziek, dat op de door Q-Dance georganiseerde dance-events in hoofdzaak ten gehore is gebracht en zal worden gebracht met inachtneming van de van tijd tot tijd veranderende stijlen binnen het dance-segment’. Uitdrukkelijk is verder bepaald dat ‘pop, rock, soul, R&B, hip-hop en oldies (sixties, seventies, eighties), ongeacht het eventueel gebruik van elektronische elementen, in ieder geval niet als dance worden aangemerkt’.

Voor de voorzieningenrechter is het een uitgemaakte zaak: ‘Dat partijen in de visie van Q-Music prima naast elkaar kunnen bestaan (en dit al 17 jaar doen), zonder dat dit volgens Q-Music verwarring oplevert, vormt geen rechtvaardiging voor Q-Music om zich niet aan de overeenkomst te houden. Gezien die overeenkomst, die Q-Music vrijwillig is aangegaan, komt haar geen beroep toe op de uitingsvrijheid van artikel 7 Grondwet en artikel 10 EVRM. Dat zij door die overeenkomst mogelijk in een nadelige concurrentiepositie komt te verkeren, kan zij haar contractspartner Q-Dance niet aanrekenen.’

Subgenres

Q-Music probeerde het nog op een andere manier, namelijk door te stellen dat Q-Dance zich op andere subgenres binnen dance-muziek zou richten dan Q-Music. Ook daar is de rechter snel mee klaar: ‘Dat Q-Dance alleen hardstyle, hardhouse en hardcore op haar festivals draait en Q-Music dit specifieke subgenre dus niet zou mogen uitzenden, staat daar niet en valt evenmin af te leiden uit andere omstandigheden of uit de totstandkomingsgeschiedenis van de overeenkomst. Mochten partijen destijds bedoeld hebben de definitie van dance op die wijze te beperken, dan valt niet in te zien waarom zij die beperking niet expliciet in de tekst hebben opgenomen.’

Q-Music heeft al hoger beroep aangekondigd, ondank de rechterlijke aanmoediging om de kwestie aan de onderhandelingstafel op te lossen. ‘Q-Dance heeft zich bereid verklaart met Q-Music opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden van de overeenkomst. Dat is dan ook de weg die Q-Music zou kunnen volgen’, aldus de kortgedingrechter.

Klik hier voor de uitspraak

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Mededinging:

Voorzieningenrechter: sanctieregels tegen Rusland ‘oneigenlijk’ gebruikt

Een gesanctioneerde Russische bank is ten onrechte niet toegelaten tot een aandeelhoudersvergadering waarin besluiten op de agenda stonden over de corporate governance van een grote onderneming. Volgens voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam is het sanctierecht op een ‘oneigenlijke manier als legitimatie’ ingezet, nu er als gevolg van die besluiten geen gelden of middelen naar Rusland zullen vloeien waarmee de oorlog in Oekraïne kan worden gefinancierd.

Het gaat om het Kroatische landbouw- en voedselbedrijf Fortenova. Sberbank of Russia – de grootste bank van Rusland – bezit via een dochter ruim 40 procent van de uitgegeven certificaten van aandelen. Fortenova zit met de Russen in de maag: banken, accountants en handelspartners trekken vanwege de oorlog en de sancties tegen Rusland hun handen af van Fortenova. Het kan zelfs leiden tot de ondergang, stelt een vertegenwoordiger van de onderneming.

Een aandeelhoudersvergadering wordt bijeengeroepen om de corporate goverance van Fortenova te wijzigen. Kort gezegd gaat het om wijzigingen van de vereiste meerderheden voor besluiten. Sberbank is het daar niet mee eens, maar wordt vanwege de sancties niet toegelaten tot de stemming.

Financiering oorlog

Ten onrechte, stelt de rechtbank Amsterdam. Door Russen gehouden aandelen moeten als gevolg van de sancties ‘zo veel als mogelijk bevroren blijven, in die zin dat daarmee voorkomen wordt dat gelden worden gegenereerd die tot financiering van de oorlog kunnen leiden’, schrijft de rechtbank. Wijziging van de corporate governance van Fortenova valt daar niet onder: deelname van Sberbank aan de aandeelhoudersvergadering zal er ‘in geen geval toe kunnen leiden dat zij als gevolg van die stemming gelden of middelen naar Rusland zal kunnen laten vloeien’, aldus de rechtbank.

De rechtbank spreekt zelfs van ‘oneigenlijk’ gebruik van het sanctierecht. ‘Anders dan Fortenova STAK meent had zij dus niet het recht om, in het belang van de naleving van sancties en ter bescherming van zichzelf, het zekere voor het onzekere te nemen, nu zij er gelet op het voorgaande niet op had mogen vertrouwen dat bevriezing van het vergader- en stemrecht ten aanzien van agendapunten (…) potentieel noodzakelijk zou zijn voor die naleving’.

De voorzieningenrechter stelt dat hij begrip heeft voor de wens van andere aandeelhouders dat het Fortenova ‘voor de wind gaat’, maar dat het niet zo kan zijn ‘dat die belangen prevaleren boven een juiste hantering van de sanctieregels’, Een belangenafweging kan er dan ook niet toe leiden dat Sberbank ‘in dit geval niet van haar vergader- en stemrecht gebruik zou mogen maken’.

Klik hier voor de uitspraak

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.