LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

Fraude:

AFM: actievere rol accountants bij fraudebestrijding

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt in een position paper dat accountantsorganisaties hun rol bij het signaleren en opvolgen van frauderisico’s beter kunnen invullen. ‘De AFM wil de komende jaren duidelijke signalen zien dat accountantsorganisaties meer en structureel aandacht geven aan de detectie en de opvolging van frauderisico’s in de wettelijke controle’, aldus de toezichthouder.

Fraudes bij ondernemingen hebben grote maatschappelijke impact, stelt de AFM. ‘Het kan leiden tot omvangrijke schade voor beleggers en tast het vertrouwen in het financiële systeem aan. Dit probleem zal zich naar verwachting op meer terreinen openbaren door trends als duurzaamheid, technologische ontwikkeling en de internationalisering van het bedrijfsleven.’

Hoewel een ‘geobjectiveerd beeld’ ontbreekt, lijkt de accountancysector ‘als geheel nog onvoldoende ontwikkeld in het signaleren en adresseren van fraude(risico’s)’, aldus de AFM. In het position paper worden een aantal mogelijke oorzaken genoemd zoals kennisniveau, rolopvatting en cultuur. Beroepsorganisatie NBA publiceert volgende week het rapport ‘Fraude vraagt een meer kritische grondhouding’, dat ‘dit beeld bevestigt’.

Poortwachter

In het position paper maakt de AFM duidelijk hoe zij de rol van de accountant ziet bij het signaleren en opvolgen van fraude(risico’s) en wat ze hier van de sector verwacht. ‘De verantwoordelijkheid voor fraudebestrijding ligt overigens in de eerste plaats bij de gecontroleerde ondernemingen zelf’,

De AFM kan zich vinden in ‘veranderinitiatieven’,  zoals meer transparantie, meer aandacht voor fraudedetectie in opleiding en permanente educatie en de gerichte inzet van forensische expertise. ‘Meer transparantie in de controleverklaring over welke controlewerkzaamheden de externe accountant heeft verricht om fraude te detecteren is een belangrijke stap. Tegelijkertijd ziet de AFM vanuit het oogpunt van de eindgebruiker belangrijke voordelen als de accountant in de controleverklaring ook gaat rapporteren over de uitkomsten van deze werkzaamheden.’

Fraudepanels

Ook het verplicht inzetten van forensische expertise en het zorgdragen voor vaktechnische ondersteuning door middel van consultatie en inrichting van ‘fraudepanels’ kan bijdragen aan het tijdig detecteren en adequaat opvolgen van fraude(risico’s)’,  aldus de toezichthouder

Fraude staat de komende jaren structureel op de toezichtagenda van de AFM. Dit betekent dat de AFM de komende jaren een scala aan toezichtactiviteiten zal uitvoeren. Zo wil de AFM bijvoorbeeld voortgang zien bij de kwaliteit van de fraude(risico)analyse van de accountant en de uitvoering van de controlewerkzaamheden ten aanzien van frauderisico’s.

Onderneming voor een jaar stilgelegd: dieren slecht verzorgd

De rechtbank Overijssel heeft een agrarische onderneming voor de duur van 1 jaar stilgelegd. Naar aanleiding van inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit is gebleken dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan economische delicten door niet de zorg te geven aan haar dieren die op grond van

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Fraude:

AFM: actievere rol accountants bij fraudebestrijding

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt in een position paper dat accountantsorganisaties hun rol bij het signaleren en opvolgen van frauderisico’s beter kunnen invullen. ‘De AFM wil de komende jaren duidelijke signalen zien dat accountantsorganisaties meer en structureel aandacht geven aan de detectie en de opvolging van frauderisico’s in de wettelijke controle’, aldus de toezichthouder.

Fraudes bij ondernemingen hebben grote maatschappelijke impact, stelt de AFM. ‘Het kan leiden tot omvangrijke schade voor beleggers en tast het vertrouwen in het financiële systeem aan. Dit probleem zal zich naar verwachting op meer terreinen openbaren door trends als duurzaamheid, technologische ontwikkeling en de internationalisering van het bedrijfsleven.’

Hoewel een ‘geobjectiveerd beeld’ ontbreekt, lijkt de accountancysector ‘als geheel nog onvoldoende ontwikkeld in het signaleren en adresseren van fraude(risico’s)’, aldus de AFM. In het position paper worden een aantal mogelijke oorzaken genoemd zoals kennisniveau, rolopvatting en cultuur. Beroepsorganisatie NBA publiceert volgende week het rapport ‘Fraude vraagt een meer kritische grondhouding’, dat ‘dit beeld bevestigt’.

Poortwachter

In het position paper maakt de AFM duidelijk hoe zij de rol van de accountant ziet bij het signaleren en opvolgen van fraude(risico’s) en wat ze hier van de sector verwacht. ‘De verantwoordelijkheid voor fraudebestrijding ligt overigens in de eerste plaats bij de gecontroleerde ondernemingen zelf’,

De AFM kan zich vinden in ‘veranderinitiatieven’,  zoals meer transparantie, meer aandacht voor fraudedetectie in opleiding en permanente educatie en de gerichte inzet van forensische expertise. ‘Meer transparantie in de controleverklaring over welke controlewerkzaamheden de externe accountant heeft verricht om fraude te detecteren is een belangrijke stap. Tegelijkertijd ziet de AFM vanuit het oogpunt van de eindgebruiker belangrijke voordelen als de accountant in de controleverklaring ook gaat rapporteren over de uitkomsten van deze werkzaamheden.’

Fraudepanels

Ook het verplicht inzetten van forensische expertise en het zorgdragen voor vaktechnische ondersteuning door middel van consultatie en inrichting van ‘fraudepanels’ kan bijdragen aan het tijdig detecteren en adequaat opvolgen van fraude(risico’s)’,  aldus de toezichthouder

Fraude staat de komende jaren structureel op de toezichtagenda van de AFM. Dit betekent dat de AFM de komende jaren een scala aan toezichtactiviteiten zal uitvoeren. Zo wil de AFM bijvoorbeeld voortgang zien bij de kwaliteit van de fraude(risico)analyse van de accountant en de uitvoering van de controlewerkzaamheden ten aanzien van frauderisico’s.

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.