LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

Onderneming:

Beursgenoteerde bedrijven moeten in jaarverslag meer aandacht besteden aan ESG en corruptie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Europees toezichthouder ESMA vragen beursgenoteerde ondernemingen om bij het opstellen van hun verslaggeving over 2022 extra aandacht te besteden aan klimaat, milieu, corruptie en macro-economische omstandigheden, zoals de naweeën van de coronacrisis en geopolitieke omstandigheden.

Beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 medewerkers moeten een niet-financiële verklaring opnemen in hun bestuursverslag. Die verklaring gaat onder meer over hoe een onderneming omgaat met het milieu, mens en corruptie. ‘De AFM verwacht dat ondernemingen in hun verslaggeving over alle materiële onderwerpen samenhangende en volledige beleidsinformatie opnemen mét relevante prestatie-indicatoren. Zij kunnen hiervoor gebruikmaken van Europese richtsnoeren’, schrijft de toezichthouder.

Ondernemingen moeten duidelijke informatie opnemen over alternatieve prestatiemaatstaven (APM): dat zijn bijvoorbeeld EBITDA, nettoschulden en assets under management, maar ook financiële maatstaven die relateren aan ESG-aspecten, zoals groene omzet en groene CAPEX. Een APM is een financiële maatstaf van historische of toekomstige financiële prestaties, financiële posities of kasstromen. ‘Ondernemingen moeten de Europese richtsnoeren over alternatieve prestatiemaatstaven toepassen om deze duidelijk en transparant te presenteren. Dat bevordert de vergelijkbaarheid, betrouwbaarheid en begrijpelijkheid van deze informatie voor de gebruikers ervan’, schrijft de AFM.

Connectiviteit

Beleggers, analisten en andere belanghebbenden richten zich in toenemende mate op de gevolgen van ESG-aspecten. ‘De AFM verwacht in de verslaggeving connectiviteit tussen de informatie in de niet-financiële verklaring en de informatie in de andere onderdelen van de financiële verslaggeving, waaronder de jaarrekening. Dat helpt beleggers bij het maken van (economische) beslissingen. De AFM beoordeelt vooral hoe ondernemingen hun net-zero-doelstellingen en scope-3-toelichtingen presenteren.’

Bij dat laatste verwacht de AFM dat ondernemingen expliciet en specifiek toelichten hoe zij hun doelstellingen willen behalen en wat de concrete bijdrage is van hun maatregelen. Ook moeten zij duidelijk zijn over onzekerheden bij de effectiviteit en haalbaarheid ervan.

Scope 3

Bij het opstellen van klimaatdoelstellingen gebruiken ondernemingen de scopes uit het Green House Gas Protocol om hun broeikasgasemissies en reductiedoelstellingen te kwantificeren. Veel ondernemingen beperken zich daarbij tot toelichtingen van scope 1 en 2, die (in)directe CO2-uitstoot vanuit de onderneming zelf meenemen.

De AFM dringt er bij ondernemingen op aan ook een toelichting vanuit scope 3 op te nemen in hun verslaggeving. Scope 3 betreft de emissies die voortkomen uit activiteiten buiten de onderneming, maar in de waardeketen, zowel upstream naar de onderneming (onder meer door leveranciers) als downstream (naar klanten). ‘Ook het gebruik van leaseauto’s en vliegreizen behoort hiertoe. Scope 3-emissies veroorzaken meestal het grootste deel van de CO2-uitstoot’, stelt de Autoriteit.

Lees ook: Commission guidelines on non-financial reporting

Foto: Mikhail Nilov/Pexels

‘Handhaving bij wetsvoorstel duurzaam internationaal ondernemen is te onduidelijk’

‘Maak beter duidelijk waarom naast het opleggen van bestuurlijke boetes, het ook nodig is om strafrechtelijk te handhaven om schendingen van mensenrechten en vervuiling van het milieu bij Nederlandse internationale ondernemingen tegen te gaan.’ Dat stelt de Raad voor de rechtspraak in een vandaag gepubliceerd wetgevingsadvies over het initiatiefwetsvoorstel duurzaam en verantwoord

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Onderneming:

Beursgenoteerde bedrijven moeten in jaarverslag meer aandacht besteden aan ESG en corruptie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Europees toezichthouder ESMA vragen beursgenoteerde ondernemingen om bij het opstellen van hun verslaggeving over 2022 extra aandacht te besteden aan klimaat, milieu, corruptie en macro-economische omstandigheden, zoals de naweeën van de coronacrisis en geopolitieke omstandigheden.

Beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 medewerkers moeten een niet-financiële verklaring opnemen in hun bestuursverslag. Die verklaring gaat onder meer over hoe een onderneming omgaat met het milieu, mens en corruptie. ‘De AFM verwacht dat ondernemingen in hun verslaggeving over alle materiële onderwerpen samenhangende en volledige beleidsinformatie opnemen mét relevante prestatie-indicatoren. Zij kunnen hiervoor gebruikmaken van Europese richtsnoeren’, schrijft de toezichthouder.

Ondernemingen moeten duidelijke informatie opnemen over alternatieve prestatiemaatstaven (APM): dat zijn bijvoorbeeld EBITDA, nettoschulden en assets under management, maar ook financiële maatstaven die relateren aan ESG-aspecten, zoals groene omzet en groene CAPEX. Een APM is een financiële maatstaf van historische of toekomstige financiële prestaties, financiële posities of kasstromen. ‘Ondernemingen moeten de Europese richtsnoeren over alternatieve prestatiemaatstaven toepassen om deze duidelijk en transparant te presenteren. Dat bevordert de vergelijkbaarheid, betrouwbaarheid en begrijpelijkheid van deze informatie voor de gebruikers ervan’, schrijft de AFM.

Connectiviteit

Beleggers, analisten en andere belanghebbenden richten zich in toenemende mate op de gevolgen van ESG-aspecten. ‘De AFM verwacht in de verslaggeving connectiviteit tussen de informatie in de niet-financiële verklaring en de informatie in de andere onderdelen van de financiële verslaggeving, waaronder de jaarrekening. Dat helpt beleggers bij het maken van (economische) beslissingen. De AFM beoordeelt vooral hoe ondernemingen hun net-zero-doelstellingen en scope-3-toelichtingen presenteren.’

Bij dat laatste verwacht de AFM dat ondernemingen expliciet en specifiek toelichten hoe zij hun doelstellingen willen behalen en wat de concrete bijdrage is van hun maatregelen. Ook moeten zij duidelijk zijn over onzekerheden bij de effectiviteit en haalbaarheid ervan.

Scope 3

Bij het opstellen van klimaatdoelstellingen gebruiken ondernemingen de scopes uit het Green House Gas Protocol om hun broeikasgasemissies en reductiedoelstellingen te kwantificeren. Veel ondernemingen beperken zich daarbij tot toelichtingen van scope 1 en 2, die (in)directe CO2-uitstoot vanuit de onderneming zelf meenemen.

De AFM dringt er bij ondernemingen op aan ook een toelichting vanuit scope 3 op te nemen in hun verslaggeving. Scope 3 betreft de emissies die voortkomen uit activiteiten buiten de onderneming, maar in de waardeketen, zowel upstream naar de onderneming (onder meer door leveranciers) als downstream (naar klanten). ‘Ook het gebruik van leaseauto’s en vliegreizen behoort hiertoe. Scope 3-emissies veroorzaken meestal het grootste deel van de CO2-uitstoot’, stelt de Autoriteit.

Lees ook: Commission guidelines on non-financial reporting

Foto: Mikhail Nilov/Pexels

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.