LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Altijd op de hoogte blijven?
Even inschrijven:

Kennispartner

Arbeidsrecht:

Extra zorgplicht voor kennismigrant bij het te werk stellen?

Het Gerechtshof Den Haag heeft recent moeten oordelen over het hoger beroep van een kennis-migrant, wiens arbeidsovereenkomst door de Kantonrechter in eerste aanleg was ontbonden op grond van de zogenaamde ‘h-grond’. Die behelst de bevoegdheid van de Kantonrechter om een arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van ‘andere omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’.

De bekendste voorbeelden van het gebruik van de h-grond zijn het opzeggen van het dienstverband van een werknemer die in detentie verkeert, of van een werknemer die geen verblijfsvergunning (meer) heeft. In de onderhavige casus wordt de ontbinding echter niet gebaseerd op één van deze voorbeelden.

De onderhavige situatie betrof een werknemer met de status van kennismigrant, wat betekent dat hij een verblijfsvergunning voor maximaal vijf jaar heeft. Indien de arbeidsovereenkomst met de werkgever eindigt, moet hij binnen drie maanden een andere functie in Nederland vinden om zijn verblijf in Nederland te kunnen verlengen.

De werkgever heeft tijdens de duur van het dienstverband herhaaldelijk geprobeerd de werknemer in kwestie te plaatsen bij een klant, maar dit is ondanks vele pogingen niet gelukt. Na de laatste mislukte poging heeft de werkgever aan de werknemer een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst voorgelegd, maar de werknemer heeft dit niet geaccepteerd.

De werknemer meldt zich vervolgens ziek, waarbij de bedrijfsarts oordeelt dat geen sprake is van arbeidsongeschiktheid op medische gronden. Tussen partijen wordt nog mediation ingezet, maar ook dat leidt niet tot een minnelijke oplossing. De werkgever verzoekt daarop ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de Kantonrechter op de h-grond, omdat ondanks alle verrichte inspanningen het niet is gelukt de werknemer bij opdrachtgevers te plaatsen. De Kantonrechter wijst dit verzoek toe, waarop de werknemer hoger beroep instelt.

Voldoende onderbouwd?

Het Hof overweegt allereerst dat vaststaat dat de werknemer er niet in is geslaagd opdrachten te verwerven om declarabele werkzaamheden te verrichten. Dit betekent, aldus het Hof, dat de mogelijkheid om werknemer commercieel in te zetten ondermaats is gebleven. De vraag is of dit voldoende is om tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de h-grond te komen.

De werknemer stelt namelijk dat feitelijk sprake is van een zogenaamde d-grond (ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen werkzaamheden), maar dat werkgever deze grond niet gebruikt omdat hij dit onvoldoende kan onderbouwen en dus de h-grond gebruikt om dit te repareren. Verder stelt de werknemer dat het voor risico van de werkgever moet komen dat deze de werknemer niet kan plaatsen.

Geen ervaring

Het Hof deelt de visie van de werknemer niet en oordeelt dat de werknemer zelf bewust de keuze heeft gemaakt om buiten zijn land van herkomst (Turkije) te solliciteren op een functie waar hij nog geen ervaring in heeft. De werknemer was een zeer ervaren IT specialist, maar solliciteerde op een functie van Consultant, een functie die hij nog niet eerder had bekleed. Door deze eigen keuze heeft de werkgever geen bijzondere zorgplicht jegens de werknemer als kennismigrant.

Het Hof overweegt verder dat de werkgever de werknemer diverse andere functies heeft aangeboden en dus niet ‘de stekker er te vroeg heeft uitgetrokken’. Het Hof is van mening dat de werkgever de werknemer voldoende heeft ingespannen om de werknemer te begeleiden en hem alsnog op opdrachten te plaatsen.

Omdat die plaatsing niet is gelukt, kan de werkgever geen invulling geven aan de arbeidsovereenkomst en kan van haar in redelijkheid niet worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Herplaatsing is niet aan de orde, mede nu de werknemer niet heeft weersproken dat er geen andere passende of beschikbare functie beschikbaar zou zijn.

Het Hof oordeelt dat sprake is van een voldragen h-grond, waardoor er geen reden is voor toekenning van een billijke vergoeding naast de wettelijke transitievergoeding. De werkgever valt immers geen (ernstig) verwijt te maken van de ontstane situatie.

Geen extra zorgplicht

Bijzonder in deze casus is dat de ontbinding op de h-grond niet gerelateerd is aan het niet werkzaam kunnen zijn vanwege het ontbreken van een vereiste vergunning, maar het niet aanwezig zijn van werkzaamheden, waardoor in redelijkheid van de werkgever niet langer gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te laten duren. Het feit dat de werknemer als kennismigrant werkzaam was, speelt wel een rol bij de overwegingen, maar maakt niet dat op de werkgever een extra zorgplicht lag.

Door: Anne-Marie van den Belt

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Over:

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax, and related services. With more than 150 years of hard work and commitment to making a real difference, our organization has grown in scale and diversity—approximately 286,000 people in 150 countries and territories, providing these services—yet our shared culture remains the same. Our organization serves four out of the five Fortune Global 500® companies.

Eerdere berichten

Andere Kennispartners

Overzicht pagina:

Kennispartners:

Arbeidsrecht

Vier uur erbij, probleem opgelost?

PwC heeft recent onderzoek gedaan, waaruit bleek dat Nederland de komende 4 jaar zo’n 450.000 arbeidskrachten tekort komt. De oplossing ligt ogenschijnlijk binnen handbereik: als parttimers vier uur per week aan hun contract zouden toevoegen, dan zou daarmee het werk van 400.000 arbeidskrachten opleveren. Klinkt overzichtelijk, nietwaar?

Het beeld bestaat dat in Nederland veel parttime wordt gewerkt, met name door dames die dan in hun ‘vrije tijd’ vooral havermelkcappuccino’s drinken tussen de yogalessen door. Niets is echter minder waar. We komen uit een verleden waarin vrouwen werden ontslagen zodra zij trouwden. Parttime werken is ooit in Nederland geïntroduceerd om de Nederlandse vrouw weer de arbeidsmarkt op te krijgen.

Inmiddels is het ingebakken in de Nederlandse cultuur om – met name als vrouw – parttime te werken. Nog altijd vindt 87% van de Nederlanders dat vrouwen met jonge kinderen maximaal drie dagen zou moeten werken. Dat zijn dus 87% van de echtgenoten, vrienden, managers, collega’s. Ga er maar aan staan, om tegen die al die meningen op te boksen.

Voor wie het interessant vindt, raad ik van harte het boek ‘Waarom vrouwen minder verdienen, en wat we eraan kunnen doen’ van Sophie van Gool aan. Zij beschrijft daarin deze problematiek die voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt doordat vrouwen veelal onbetaald werk doen (huishouden, voor de kinderen zorgen). Ondanks dat dat werk niet betaald wordt, vertegenwoordigt dat wel degelijk een economische waarde. Zij haalt ook het onderzoek aan waarin wordt beschreven dat als een thuisblijfmoeder (of -vader) een eerlijk salaris voor al het onbetaalde werk zou krijgen, dat dit zou neerkomen op €72.000 per jaar.

Betere (lees: gelijkwaardiger) verlofregelingen zouden daarbij ook helpen, omdat dat veelal vanaf de wieg tot een gelijke(re) verdeling van zorgtaken zou kunnen leiden. Uiteraard is de problematiek op dit punt nog vele male complexer dan dat ik kan vangen in deze alineas, vandaar de verwijzing naar voormeld boek.

Finland

Ook Finland heeft recent ingezet op de verlofregelingen: sinds 4 september jongstleden hebben beide ouders ieder 160 dagen verlof, en kunnen ze er 63 doorschuiven naar hun partner. Een cruciale zet, want als vaders van de geboorte af aan intensief mee zorgen voor hun kind, dan leidt dat uiteindelijk tot een bestendiger verdeling van zorgtaken.

Belangrijk is dan wel dat het verlof niet doorgeschoven kan worden naar de partner, vanwege het (toch een beetje ingebakken) automatisme waarbij dan toch mannen makkelijker het verlof naar de vrouw doorschuiven dan andersom. Dus op dat punt zou het goed zijn als Finland de wetgeving nog een beetje aanpast.

Makkelijk gezegd

Het klinkt zo makkelijk, dat 4 uur erbij een groot deel van het tekort aan arbeidskrachten zou oplossen. Ondanks dat er ook zeker vooruitgang zichtbaar is, is de realiteit dat die vooruitgang – helaas – te langzaam gaat. De realiteit is ook dat het niet zo makkelijk is om te realiseren dat alle parttime krachten 4 uur extra zouden moeten werken. Dat onderkent PwC overigens ook in haar onderzoek. Er zal nog veel moeten gebeuren op veel maatschappelijke vlakken (denk aan fiscale aspecten, faciliteiten, verlofregeling), maar ook zeker op het gebied van de mindset van mensen.

Als bedrijf is het buitengewoon zinvol om je te realiseren dat de vrouwelijke werknemers veelal ongeveer de helft van je human capital vertegenwoordigen. Er is werkelijk geen businesscase voor te verzinnen om deze groep minder te zien. Realiseer je ook dat vrouwen soms anders in de wedstrijd zitten dan mannen, en vaak wat minder met de vinger omhoog vooraan staan als er een promotiemogelijkheid is of een mogelijkheid om meer uren te werken.

Obstakels overwinnen

Het kan geen kwaad om met de talentvolle parttimers te bespreken waar zij tegenaan lopen bij de uitbreiding van een contract, en hoe je als bedrijf daar mogelijk in tegemoet kan komen. Natuurlijk mag iedereen daarin de eigen keuzes maken, maar het is soms verrassend welke antwoorden er komen en hoe eenvoudig soms mentale obstakels te ondervangen zijn.

Lees meer over het onderzoek van PwC bij BNR

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Over:

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax, and related services. With more than 150 years of hard work and commitment to making a real difference, our organization has grown in scale and diversity—approximately 286,000 people in 150 countries and territories, providing these services—yet our shared culture remains the same. Our organization serves four out of the five Fortune Global 500® companies.

Recent nieuws

Vier uur erbij, probleem opgelost?

PwC heeft recent onderzoek gedaan, waaruit bleek dat Nederland de komende 4 jaar zo’n 450.000 arbeidskrachten tekort komt. De oplossing ligt ogenschijnlijk binnen handbereik: als

Lees verder >

Extern Nieuws

Recente Artikelen Deloitte

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.