LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

Onderneming:

HR: expat-advocaat in dienstbetrekking heeft verschoningsrecht

Veel mitsen en maren, maar een buitenlandse advocaat in dienst van een multinational heeft in Nederland verschoningsrecht. Dat heeft de Hoge Raad beslist in een zaak die is aangespannen door zestien advocaten in dienstbetrekking van Shell in een Nigeriaanse ambtelijke corruptiezaak. Voorwaarde is onder meer dat door de advocaat verrichte werkzaamheden ‘verband houden met een aanhangige of te verwachten procedure’.

Op 17 en 18 februari 2016 vond in het hoofdkantoor van Shell in Den Haag een doorzoeking plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek tegen Shell. Dat onderzoek zag op een verdenking van ambtelijke omkoping in Nigeria.

Bij deze doorzoeking nam de officier van justitie documenten en digitale gegevensdragers in beslag die waren verzonden of ontvangen door de in-house counsel in dienst bij Shell. Op 16 februari 2018 heeft Shell hiertegen een klaagschrift ingediend, met verzoek te bepalen dat de beschreven inbeslagneming onrechtmatig is.

Op 4 maart 2019 heeft de officier van justitie de in beslag genomen documenten aan de rechter-commissaris verzonden. Daarbij heeft de officier van justitie verzocht om een oordeel over de vraag of aan die in-house counsel – die buiten Nederland als advocaat staat ingeschreven en in dienstbetrekking werkzaam is bij Shell of een aan Shell verbonden rechtspersoon – verschoningsrecht toekomt.

Waarborgen

De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend, waarbij drie gevallen worden onderscheiden. De eerste is de Nederlandse advocaat in dienstbetrekking, de tweede is de Europese advocaat in dienstbetrekking en de derde is de categorie ‘andere gevallen’.

Nederlandse en advocaten uit EU-lidstaten hebben verschoningsrecht, mits de waarborgen voor een ‘onafhankelijke beroepsuitoefening en ongestoorde naleving van de beroeps- en praktijkregels’ in acht zijn genomen. Dat betekent dat de advocaten in dienstbetrekking en de werkgever een ‘professioneel statuut’ hebben ondertekend dat garanties biedt dat de advocaat – ook al is hij in dienst van een werkgever – zich houdt aan de voor hem geldende advocatuurlijke regels.

Voor advocaten in dienstbetrekking uit landen buiten de EU geldt dat ook zij zich kunnen beroepen op het verschoningsrecht. Voorwaarden zijn wel dat die advocaat zich in zijn eigen land moet kunnen beroepen op het verschoningsrecht, en dat verrichte werkzaamheden van dien aard zijn dat de Nederlandse advocaat in dienstbetrekking zich ook op het verschoningsrecht zou kunnen beroepen.

Hoedanigheid

De Hoge Raad voegt daar de stelregel aan toe dat de advocaat in dienstbetrekking zich uitsluitend op het verschoningsrecht kan beroepen ‘ten aanzien wat hem is toevertrouwd vanwege zijn hoedanigheid van advocaat en dus in het kader van de werkzaamheden als advocaat die zijn gericht op de uitoefening van de reguliere rechtspraktijk’. Of daarvan sprake is, zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld, waarbij met name van belang is of ‘de verrichte werkzaamheden verband houden met een aanhangige of te verwachten procedure’, stelt de Hoge Raad.

Is daarvan geen sprake, dan zal ‘het beroep op het verschoningsrecht moeten falen’, aldus het hoogste rechtscollege.

Klik hier voor de beschikking

‘Handhaving bij wetsvoorstel duurzaam internationaal ondernemen is te onduidelijk’

‘Maak beter duidelijk waarom naast het opleggen van bestuurlijke boetes, het ook nodig is om strafrechtelijk te handhaven om schendingen van mensenrechten en vervuiling van het milieu bij Nederlandse internationale ondernemingen tegen te gaan.’ Dat stelt de Raad voor de rechtspraak in een vandaag gepubliceerd wetgevingsadvies over het initiatiefwetsvoorstel duurzaam en verantwoord

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Onderneming:

HR: expat-advocaat in dienstbetrekking heeft verschoningsrecht

Veel mitsen en maren, maar een buitenlandse advocaat in dienst van een multinational heeft in Nederland verschoningsrecht. Dat heeft de Hoge Raad beslist in een zaak die is aangespannen door zestien advocaten in dienstbetrekking van Shell in een Nigeriaanse ambtelijke corruptiezaak. Voorwaarde is onder meer dat door de advocaat verrichte werkzaamheden ‘verband houden met een aanhangige of te verwachten procedure’.

Op 17 en 18 februari 2016 vond in het hoofdkantoor van Shell in Den Haag een doorzoeking plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek tegen Shell. Dat onderzoek zag op een verdenking van ambtelijke omkoping in Nigeria.

Bij deze doorzoeking nam de officier van justitie documenten en digitale gegevensdragers in beslag die waren verzonden of ontvangen door de in-house counsel in dienst bij Shell. Op 16 februari 2018 heeft Shell hiertegen een klaagschrift ingediend, met verzoek te bepalen dat de beschreven inbeslagneming onrechtmatig is.

Op 4 maart 2019 heeft de officier van justitie de in beslag genomen documenten aan de rechter-commissaris verzonden. Daarbij heeft de officier van justitie verzocht om een oordeel over de vraag of aan die in-house counsel – die buiten Nederland als advocaat staat ingeschreven en in dienstbetrekking werkzaam is bij Shell of een aan Shell verbonden rechtspersoon – verschoningsrecht toekomt.

Waarborgen

De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend, waarbij drie gevallen worden onderscheiden. De eerste is de Nederlandse advocaat in dienstbetrekking, de tweede is de Europese advocaat in dienstbetrekking en de derde is de categorie ‘andere gevallen’.

Nederlandse en advocaten uit EU-lidstaten hebben verschoningsrecht, mits de waarborgen voor een ‘onafhankelijke beroepsuitoefening en ongestoorde naleving van de beroeps- en praktijkregels’ in acht zijn genomen. Dat betekent dat de advocaten in dienstbetrekking en de werkgever een ‘professioneel statuut’ hebben ondertekend dat garanties biedt dat de advocaat – ook al is hij in dienst van een werkgever – zich houdt aan de voor hem geldende advocatuurlijke regels.

Voor advocaten in dienstbetrekking uit landen buiten de EU geldt dat ook zij zich kunnen beroepen op het verschoningsrecht. Voorwaarden zijn wel dat die advocaat zich in zijn eigen land moet kunnen beroepen op het verschoningsrecht, en dat verrichte werkzaamheden van dien aard zijn dat de Nederlandse advocaat in dienstbetrekking zich ook op het verschoningsrecht zou kunnen beroepen.

Hoedanigheid

De Hoge Raad voegt daar de stelregel aan toe dat de advocaat in dienstbetrekking zich uitsluitend op het verschoningsrecht kan beroepen ‘ten aanzien wat hem is toevertrouwd vanwege zijn hoedanigheid van advocaat en dus in het kader van de werkzaamheden als advocaat die zijn gericht op de uitoefening van de reguliere rechtspraktijk’. Of daarvan sprake is, zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld, waarbij met name van belang is of ‘de verrichte werkzaamheden verband houden met een aanhangige of te verwachten procedure’, stelt de Hoge Raad.

Is daarvan geen sprake, dan zal ‘het beroep op het verschoningsrecht moeten falen’, aldus het hoogste rechtscollege.

Klik hier voor de beschikking

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.