LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

Onderneming:

Kantoordirecteur Andrea van de Velde, Ekelmans Advocaten: ‘Onze cliëntrelaties bestaan al jaren’

Andrea van de Velde begon haar carrière als advocaat, maar management trok haar nog meer. Van de Velde werd programmadirecteur bij de School of Law en commercieel manager bij een internationaal adviesbureau voor educatieve diensten, maar miste de advocatuur. Tien jaar geleden keerde ze daarin terug als kantoordirecteur van het nichekantoor Greenille. In 2017 stapte ze over naar wat toen nog Ekelmans & Meijer Advocaten heette. ‘Hier heb ik het beste van twee werelden’, zegt Van de Velde.

De wortels van het Haagse Ekelmans & Meijer Advocaten gaan terug tot eind negentiende eeuw. Onlangs veranderde het zijn naam in Ekelmans Advocaten – Insurance & Corporate, verwijzend naar de voornaamste focus van het kantoor, dat ongeveer dertig advocaten telt. Van de Velde initieerde die duidelijkere profilering.

Was een heldere profilering de opdracht die u meekreeg bij uw aanstelling?

‘Ekelmans was een breed georiënteerd, middelgroot kantoor, waar ondernemingen voor alles terecht konden. Das war einmal. Er was behoefte aan om een duidelijkere koers te bepalen en een dito profiel. Dat is in deze veranderende markt belangrijk, dat mensen weten waarvan je bent. Het werd mijn belangrijkste missie. Onze naam vat nu samen wat we te bieden hebben.’

Kunt u wat meer vertellen over die focus van Ekelmans Advocaten?

‘Insurance staat voor de samenwerking met nationale en internationale verzekeraars, en de rechtsgebieden die daarbij horen. Dat is een van onze wortels, wat het kantoor al decennia doet. De laatste tien jaar is onze focus op internationalisering in dit vakgebied duidelijker, het kwam in een stroomversnelling met mooie, internationale zaken. We hebben specialistische kennis in huis over onder meer verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Insurance is een sterke pijler van ons kantoor. Grote verzekeraars in Nederland en daarbuiten bieden we hoge kwaliteit in vaak complexe zaken.

Corporate staat ondernemingen bij met onder meer M&A-werk en advies over overnames. Ook deze praktijk is internationaal. Onder de corporate praktijk vallen verder arbeidsrecht voor bedrijven, contracten, litigation, dat we ook van oudsher doen, en cassatie.’

Welk pad leidde tot uw baan als directeur van Ekelmans?

‘Ik heb rechten gestudeerd in Leiden, maar twijfelde tussen die studie en bedrijfskunde. Na mijn studie was ik zes jaar met plezier advocaat bij BarentsKrans, maar ik merkte dat management mij aantrok: het werken aan de ontwikkeling van mensen en organisaties. Ik wilde iets doen met maatschappelijke relevantie en kreeg de kans om in Rotterdam de studie HBO Rechten op te zetten. Vrij snel werd ik programmadirecteur van meerdere opleidingen. Rotterdam was een ‘melting pot’, dat was precies wat ik wilde. Daar heb ik leiderschap kunnen ontwikkelen, gewerkt aan verandertrajecten, zaken uit handen leren geven, geleerd mensen vertrouwen te geven. De leercurve was hoog.

Na vijf jaar stapte ik over naar een baan als commercieel manager van een organisatie die internationale scholen adviseerde. Maandelijks ging ik naar Londen voor de boardvergaderingen. Bij die organisatie heb ik mijn oog voor de markt en voor klanten ontwikkeld. Maar ik miste de omgeving en de werkcultuur van de advocatuur. Ik ben toen kantoordirecteur geworden bij het Nederlands-Belgische Greenille. Toen de vorige directeur van Ekelmans met pensioen ging, stapte ik over naar Ekelmans. Hier heb ik het beste van twee werelden.’

U bestuurt Ekelmans samen met Astrid van Noort en David de Knijff. Wie doet wat?

‘We vormen sinds twee jaar samen het bestuur. Astrid en David hebben beide een volle advocatenpraktijk. Astrid in het verzekeringsrecht, zij leidt ook onze “privacy desk”, die ondernemingen bijstaat bij het verwerken van persoonsgegevens volgens de geldende regels. Daarbij zijn veel kantoorgenoten met verschillende specialismen betrokken. David heeft een cassatiepraktijk. Samen zijn we verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de bedrijfsvoering. Het voorbereiden van aandeelhoudersvergaderingen met alle partners doen we ook samen. Mijn rol is de koers bepalen. Ik zet vaak de onderwerpen op de agenda. Alle portefeuilles liggen in eerste instantie bij mij – van HR tot marketingcommunicatie en ICT – evenals het initiëren en uitvoeren van projecten die eruit voortkomen. Daarin werken we wel samen.

De afgelopen twee jaar hadden we veel projecten: een grote verbouwing van het kantoor, de vernieuwing van de huisstijl, de naamverandering. We zijn van een maatschap een NV geworden. En er loopt nog een groot ICT-project. Astrid en ik namen samen de besluiten over het verbouwingstraject en David trok met andere partners de omzetting naar de NV. Die verdeling gaat op een heel natuurlijke manier.’

Hoe doet u dat, de koers bepalen?

‘Veel dingen die ik doe zijn afgeleid van onze keuze voor een heldere focus. Een moderne, prettige werkomgeving creëren, het bedrijf wat verjongen. Projecten die horen bij ons strategische doel. Het ICT-project, waarin we al onze programma’s vernieuwen, gaat er uiteindelijk om beter te kunnen werken en zorgen dat je klantgroepen op de meest effectieve manier kunt bedienen. Dat geldt ook voor HR-projecten. Als directeur heb je een verbindende rol. Veel lijntjes komen bij mij samen. Ik heb heel goede stafhoofden, wat een zegen is. Zo kan ik me bezighouden met de ontwikkeling van de organisatie en de mensen daarin.’

Welke rol speelt u in die ontwikkeling?

‘Ik heb veel gesprekken met mensen. Ik breng mensen samen en stimuleer initiatieven. Dat is een heel leuk onderdeel van mijn werk. Het kan op allerlei vlakken plaatsvinden. Van het “client event” voor de heropening van ons kantoor, tot hoe je de logistiek organiseert in coronatijd, tot een bespreking over hoe je op teamniveau beter kunt overleggen. Vaak heeft de jongste advocaat de beste ideeën.’

Welke ervaringen komen u vooral van pas in deze functie?

‘Hoe belangrijk de ontwikkeling van je team is voor je organisatie en voor de mensen zelf, leerde ik in mijn baan als programmadirecteur in het hoger onderwijs. Als je mensen vraagt waar ze het voor doen, zeggen ze “het leuke werk”, maar ook om zich te ontwikkelen. Het geeft me voldoening dat ik daar direct of indirect een rol in speel. Dat je daar met het beleid en de kwaliteitsnormen die je stelt aan mee mag werken. In de rol van commercieel manager heb ik geleerd de blik op cliënten te hebben, altijd te kijken voor wie je het uiteindelijk doet.’

Ekelmans cliënten zijn vooral (middel-)grote ondernemingen in onder meer de zakelijke dienstverlening en industrie, en zowel nationaal als internationaal.

‘Ja. Het werk is minder plaats-afhankelijk geworden. Toen ik binnenkwam, waren we voor de tak Insurance lid van het internationale netwerk ILG, Insurance Law Global. Daarin zitten verzekeringsrechtkantoren in diverse landen. Zo bieden we cliënten die cross border werken samenwerking met andere kantoren. Grote bedrijven moeten aan bepaalde standaarden voldoen op het gebied van compliance bijvoorbeeld. Het is leuk om die internationale samenwerking te bevorderen. Voor Corporate zitten we nu bij een ander internationaal netwerk, Legalink. Daar komen voor ons zaken uit en we werken bijvoorbeeld samen aan internationale deals.

We hebben een German Desk, die Duitse ondernemingen bijstaat die in Nederland actief zijn, of Nederlandse bedrijven die samenwerken met Duitse ondernemingen. Het gaat dan over vraagstukken als contracten, mensen in dienst nemen, het aangaan van joint ventures of over geschillen. We hebben een Duitstalige praktijk met Duitstalige advocaten. De internationale focus is nodig in deze tijd, er zijn maar weinig zaken die zich tot Nederland beperken.’‘De internationale focus is nodig in deze tijd, er zijn maar weinig zaken die zich tot Nederland beperken’

Heeft Ekelmans Advocaten een groeidoel?

‘We zijn nu met 50 mensen, waarvan ongeveer dertig advocaten en acht partners. Groei is geen doel op zich, maar we hebben ruimte om uit te breiden en zoeken daarvoor momenteel advocaten. Onze focus ligt zoals gezegd op insurance en corporate, en die takken groeien beide.’

De arbeidsmarkt is krap. Waarmee trekken jullie nieuwe mensen aan?

‘We leveren kwalitatief hoogwaardig werk, in een menselijke omgeving, waar ook ruimte is voor jezelf. Deze cultuur dragen we uit. Gelukkig trekken we nog steeds goede mensen aan. Jonge mensen vinden onze rechtsgebieden aansprekend. Zo is de verzekeringspraktijk breed: het gaat over aansprakelijkheid op allerlei terreinen. Zaken kunnen bijvoorbeeld gaan over een brug die is ingestort, of over een bedrijf dat ondeugdelijke producten heeft geleverd.

We begeleiden jonge advocaten iedere dag en geven ze verantwoordelijkheid. Er is veel ruimte voor eigen initiatief. De huidige generatie vindt dat belangrijk. Dat krijg ik ook terug van jonge advocaten, ze krijgen een zelfstandige rol van de partners en vinden dat prettig. Daardoor ontwikkelen ze zich snel. Van nieuwkomers horen we dat je op ons kantoor jezelf kunt zijn, dat er een informele sfeer is. Daar maak ik uit op dat ze dat bijzonder vinden. Persoonlijk vind ik het belangrijk bij te dragen aan die ruimte voor eigenheid. Cliënten merken overigens dat er ruimte is voor een persoonlijke benadering en waarderen dat. Dat blijkt ook uit de decennialange samenwerking. Onze cliëntrelaties bestaan al jaren, cliënten zijn ons heel trouw.’

‘Handhaving bij wetsvoorstel duurzaam internationaal ondernemen is te onduidelijk’

‘Maak beter duidelijk waarom naast het opleggen van bestuurlijke boetes, het ook nodig is om strafrechtelijk te handhaven om schendingen van mensenrechten en vervuiling van het milieu bij Nederlandse internationale ondernemingen tegen te gaan.’ Dat stelt de Raad voor de rechtspraak in een vandaag gepubliceerd wetgevingsadvies over het initiatiefwetsvoorstel duurzaam en verantwoord

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Onderneming:

Kantoordirecteur Andrea van de Velde, Ekelmans Advocaten: ‘Onze cliëntrelaties bestaan al jaren’

Andrea van de Velde begon haar carrière als advocaat, maar management trok haar nog meer. Van de Velde werd programmadirecteur bij de School of Law en commercieel manager bij een internationaal adviesbureau voor educatieve diensten, maar miste de advocatuur. Tien jaar geleden keerde ze daarin terug als kantoordirecteur van het nichekantoor Greenille. In 2017 stapte ze over naar wat toen nog Ekelmans & Meijer Advocaten heette. ‘Hier heb ik het beste van twee werelden’, zegt Van de Velde.

De wortels van het Haagse Ekelmans & Meijer Advocaten gaan terug tot eind negentiende eeuw. Onlangs veranderde het zijn naam in Ekelmans Advocaten – Insurance & Corporate, verwijzend naar de voornaamste focus van het kantoor, dat ongeveer dertig advocaten telt. Van de Velde initieerde die duidelijkere profilering.

Was een heldere profilering de opdracht die u meekreeg bij uw aanstelling?

‘Ekelmans was een breed georiënteerd, middelgroot kantoor, waar ondernemingen voor alles terecht konden. Das war einmal. Er was behoefte aan om een duidelijkere koers te bepalen en een dito profiel. Dat is in deze veranderende markt belangrijk, dat mensen weten waarvan je bent. Het werd mijn belangrijkste missie. Onze naam vat nu samen wat we te bieden hebben.’

Kunt u wat meer vertellen over die focus van Ekelmans Advocaten?

‘Insurance staat voor de samenwerking met nationale en internationale verzekeraars, en de rechtsgebieden die daarbij horen. Dat is een van onze wortels, wat het kantoor al decennia doet. De laatste tien jaar is onze focus op internationalisering in dit vakgebied duidelijker, het kwam in een stroomversnelling met mooie, internationale zaken. We hebben specialistische kennis in huis over onder meer verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Insurance is een sterke pijler van ons kantoor. Grote verzekeraars in Nederland en daarbuiten bieden we hoge kwaliteit in vaak complexe zaken.

Corporate staat ondernemingen bij met onder meer M&A-werk en advies over overnames. Ook deze praktijk is internationaal. Onder de corporate praktijk vallen verder arbeidsrecht voor bedrijven, contracten, litigation, dat we ook van oudsher doen, en cassatie.’

Welk pad leidde tot uw baan als directeur van Ekelmans?

‘Ik heb rechten gestudeerd in Leiden, maar twijfelde tussen die studie en bedrijfskunde. Na mijn studie was ik zes jaar met plezier advocaat bij BarentsKrans, maar ik merkte dat management mij aantrok: het werken aan de ontwikkeling van mensen en organisaties. Ik wilde iets doen met maatschappelijke relevantie en kreeg de kans om in Rotterdam de studie HBO Rechten op te zetten. Vrij snel werd ik programmadirecteur van meerdere opleidingen. Rotterdam was een ‘melting pot’, dat was precies wat ik wilde. Daar heb ik leiderschap kunnen ontwikkelen, gewerkt aan verandertrajecten, zaken uit handen leren geven, geleerd mensen vertrouwen te geven. De leercurve was hoog.

Na vijf jaar stapte ik over naar een baan als commercieel manager van een organisatie die internationale scholen adviseerde. Maandelijks ging ik naar Londen voor de boardvergaderingen. Bij die organisatie heb ik mijn oog voor de markt en voor klanten ontwikkeld. Maar ik miste de omgeving en de werkcultuur van de advocatuur. Ik ben toen kantoordirecteur geworden bij het Nederlands-Belgische Greenille. Toen de vorige directeur van Ekelmans met pensioen ging, stapte ik over naar Ekelmans. Hier heb ik het beste van twee werelden.’

U bestuurt Ekelmans samen met Astrid van Noort en David de Knijff. Wie doet wat?

‘We vormen sinds twee jaar samen het bestuur. Astrid en David hebben beide een volle advocatenpraktijk. Astrid in het verzekeringsrecht, zij leidt ook onze “privacy desk”, die ondernemingen bijstaat bij het verwerken van persoonsgegevens volgens de geldende regels. Daarbij zijn veel kantoorgenoten met verschillende specialismen betrokken. David heeft een cassatiepraktijk. Samen zijn we verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de bedrijfsvoering. Het voorbereiden van aandeelhoudersvergaderingen met alle partners doen we ook samen. Mijn rol is de koers bepalen. Ik zet vaak de onderwerpen op de agenda. Alle portefeuilles liggen in eerste instantie bij mij – van HR tot marketingcommunicatie en ICT – evenals het initiëren en uitvoeren van projecten die eruit voortkomen. Daarin werken we wel samen.

De afgelopen twee jaar hadden we veel projecten: een grote verbouwing van het kantoor, de vernieuwing van de huisstijl, de naamverandering. We zijn van een maatschap een NV geworden. En er loopt nog een groot ICT-project. Astrid en ik namen samen de besluiten over het verbouwingstraject en David trok met andere partners de omzetting naar de NV. Die verdeling gaat op een heel natuurlijke manier.’

Hoe doet u dat, de koers bepalen?

‘Veel dingen die ik doe zijn afgeleid van onze keuze voor een heldere focus. Een moderne, prettige werkomgeving creëren, het bedrijf wat verjongen. Projecten die horen bij ons strategische doel. Het ICT-project, waarin we al onze programma’s vernieuwen, gaat er uiteindelijk om beter te kunnen werken en zorgen dat je klantgroepen op de meest effectieve manier kunt bedienen. Dat geldt ook voor HR-projecten. Als directeur heb je een verbindende rol. Veel lijntjes komen bij mij samen. Ik heb heel goede stafhoofden, wat een zegen is. Zo kan ik me bezighouden met de ontwikkeling van de organisatie en de mensen daarin.’

Welke rol speelt u in die ontwikkeling?

‘Ik heb veel gesprekken met mensen. Ik breng mensen samen en stimuleer initiatieven. Dat is een heel leuk onderdeel van mijn werk. Het kan op allerlei vlakken plaatsvinden. Van het “client event” voor de heropening van ons kantoor, tot hoe je de logistiek organiseert in coronatijd, tot een bespreking over hoe je op teamniveau beter kunt overleggen. Vaak heeft de jongste advocaat de beste ideeën.’

Welke ervaringen komen u vooral van pas in deze functie?

‘Hoe belangrijk de ontwikkeling van je team is voor je organisatie en voor de mensen zelf, leerde ik in mijn baan als programmadirecteur in het hoger onderwijs. Als je mensen vraagt waar ze het voor doen, zeggen ze “het leuke werk”, maar ook om zich te ontwikkelen. Het geeft me voldoening dat ik daar direct of indirect een rol in speel. Dat je daar met het beleid en de kwaliteitsnormen die je stelt aan mee mag werken. In de rol van commercieel manager heb ik geleerd de blik op cliënten te hebben, altijd te kijken voor wie je het uiteindelijk doet.’

Ekelmans cliënten zijn vooral (middel-)grote ondernemingen in onder meer de zakelijke dienstverlening en industrie, en zowel nationaal als internationaal.

‘Ja. Het werk is minder plaats-afhankelijk geworden. Toen ik binnenkwam, waren we voor de tak Insurance lid van het internationale netwerk ILG, Insurance Law Global. Daarin zitten verzekeringsrechtkantoren in diverse landen. Zo bieden we cliënten die cross border werken samenwerking met andere kantoren. Grote bedrijven moeten aan bepaalde standaarden voldoen op het gebied van compliance bijvoorbeeld. Het is leuk om die internationale samenwerking te bevorderen. Voor Corporate zitten we nu bij een ander internationaal netwerk, Legalink. Daar komen voor ons zaken uit en we werken bijvoorbeeld samen aan internationale deals.

We hebben een German Desk, die Duitse ondernemingen bijstaat die in Nederland actief zijn, of Nederlandse bedrijven die samenwerken met Duitse ondernemingen. Het gaat dan over vraagstukken als contracten, mensen in dienst nemen, het aangaan van joint ventures of over geschillen. We hebben een Duitstalige praktijk met Duitstalige advocaten. De internationale focus is nodig in deze tijd, er zijn maar weinig zaken die zich tot Nederland beperken.’‘De internationale focus is nodig in deze tijd, er zijn maar weinig zaken die zich tot Nederland beperken’

Heeft Ekelmans Advocaten een groeidoel?

‘We zijn nu met 50 mensen, waarvan ongeveer dertig advocaten en acht partners. Groei is geen doel op zich, maar we hebben ruimte om uit te breiden en zoeken daarvoor momenteel advocaten. Onze focus ligt zoals gezegd op insurance en corporate, en die takken groeien beide.’

De arbeidsmarkt is krap. Waarmee trekken jullie nieuwe mensen aan?

‘We leveren kwalitatief hoogwaardig werk, in een menselijke omgeving, waar ook ruimte is voor jezelf. Deze cultuur dragen we uit. Gelukkig trekken we nog steeds goede mensen aan. Jonge mensen vinden onze rechtsgebieden aansprekend. Zo is de verzekeringspraktijk breed: het gaat over aansprakelijkheid op allerlei terreinen. Zaken kunnen bijvoorbeeld gaan over een brug die is ingestort, of over een bedrijf dat ondeugdelijke producten heeft geleverd.

We begeleiden jonge advocaten iedere dag en geven ze verantwoordelijkheid. Er is veel ruimte voor eigen initiatief. De huidige generatie vindt dat belangrijk. Dat krijg ik ook terug van jonge advocaten, ze krijgen een zelfstandige rol van de partners en vinden dat prettig. Daardoor ontwikkelen ze zich snel. Van nieuwkomers horen we dat je op ons kantoor jezelf kunt zijn, dat er een informele sfeer is. Daar maak ik uit op dat ze dat bijzonder vinden. Persoonlijk vind ik het belangrijk bij te dragen aan die ruimte voor eigenheid. Cliënten merken overigens dat er ruimte is voor een persoonlijke benadering en waarderen dat. Dat blijkt ook uit de decennialange samenwerking. Onze cliëntrelaties bestaan al jaren, cliënten zijn ons heel trouw.’

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.