LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

Onderneming:

Kantoordirecteur Rose Wiewel, Simmons & Simmons: ‘Alles wat we doen, draait om samenwerking’

Het internationale advocatenkantoor Simmons & Simmons benoemde in 2017 de ervaren manager Rose Wiewel tot directeur van het kantoor in Amsterdam. Haar benoeming past in de trend dat in de leiding van advocatenkantoren steeds vaker niet-juristen zitten. ‘Het is een voordeel dat ik heel lang aan de andere kant van de tafel heb gezeten’, zegt Wiewel.

Bij de verhuizing van Rotterdam naar Amsterdam in 2010 benoemde Simmons & Simmons voor het eerst een kantoordirecteur. In de loop der jaren werd de functie wat breder.

Waarom besloot Simmons & Simmons daartoe?

‘De kantoordirecteur is gesprekspartner op allerlei disciplines, dan is het goed als ze meerdere expertises heeft. Hoe een kantoor de functie invult, ligt heel erg aan de organisatie en de fase waarin die zich bevindt, de ervaring van de managing partner en hoe je elkaar daarin aanvult. En ik geef het waarschijnlijk anders vorm dan andere kantoordirecteuren dat doen. De functie van chief operating officer, COO, is redelijk fluïde. Met de wereldwijde managing partner en HR-directeur van Simmons & Simmons heb ik de functieomschrijving gemaakt. Inmiddels hebben alle grote kantoren in het netwerk een COO.’

U bent geen jurist, maar hebt juist een sterke managementachtergrond.

‘Ja, na mijn studie ging ik naar Parijs, waar ik een baan vond bij de Amerikaanse verzekeringsmaatschappij CNA. Al snel werd ik er “manager operations” van continentaal Europa. Ze dachten dat ik dat kon, ik werd echt in het diepe gegooid. Maar ik had er een mooie tijd. Toen mijn baas topman werd in Londen, verhuisde ik daar ook heen. Ik leidde er een groot IT- en organisatieveranderingsproject en leerde processen ontwerpen en inrichten, teams bouwen. Dat was heel leuk.

Bij verzekeraar ProSight werd ik voor het eerst COO, ik kreeg er een grote veranderportefeuille. Ik hield me bezig met “post merger” integratiestukken, het opzetten van nieuwe bedrijfsonderdelen. Ik was continu bezig met: hoe hang je het allemaal aan elkaar? Ook binnen de steeds toenemende wet- en regelgeving.’

U bleef tien jaar in Londen. Waarom kwam u terug naar Nederland?

‘Ik was inmiddels getrouwd met een Brit, we hebben twee kinderen. We wilden dat ze in Nederland naar school zouden gaan. Een maand na het Brexit referendum verhuisden we naar Amsterdam. Voor mijn werk reisde ik nog negen maanden wekelijks op en neer naar Londen, maar het was tijd voor een carrièrestap. Ik had inmiddels vijftien jaar ervaring. Ik was veel met kapitaal bezig, maar ik miste het menselijke aspect. In de functie van kantoordirecteur kwam veel samen.’

Samen met managing partner René van Eldonk vormt u het dagelijks bestuur van Simmons & Simmons. U bepaalt mede het beleid. Mist u het om geen jurist te zijn, of advocaat, of partner?

‘Dat heb ik me wel afgevraagd. Je weet van te voren niet hoe dat uitpakt. Als COO heb ik heel lang aan de andere kant van de tafel gezeten. Ik had met veel verschillende disciplines te maken en ik had “legal & compliance” in mijn portefeuille, dus dat was bekend terrein. Wat ik meebreng is juist een andere expertise, bestuurlijke ervaring, financiële ervaring, ervaring met organisatieontwikkeling. Dan kun je een heel goede aanvulling zijn op de kennis en ervaring die het kantoor al in huis heeft. Dat hoor ik ook terug van partners.’

Waarmee houdt u zich bezig als kantoordirecteur?

‘Met bijna alle onderwerpen die bij het kantoor spelen. We volgen de bredere, internationale strategie van het Simmons & Simmons netwerk, daarbinnen moet je keuzes maken die relevant zijn voor het kantoor in Nederland. Dit kantoor is na de kantoren in Londen en Parijs het grootste. Het is een “full service” kantoor dat beschikt over expertise op alle rechtsgebieden.

Alles wat we doen, draait om samenwerking. Tussen praktijkgroepen, disciplines, teams, business services en verschillende jurisdicties, en met onze cliënten en andere stakeholders. Juridische problemen zijn vaak complex. Onze klanten zijn veelal internationale ondernemingen. Zaken gaan over meerdere disciplines en jurisdicties. Dan moeten mensen elkaar snel weten te vinden. De voornaamste taak van een kantoordirecteur is voor mij dan ook verbinding.’

Wat is voor u een belangrijk doel?

‘Ik streef ernaar een gezonde, toekomstbestendige organisatie te creëren. Onze mensen zijn daarbij de belangrijkste “assets”. Als we hun inzet en welzijn centraal zetten, kunnen we lange termijn doelstellingen realiseren. Daarnaast kijk ik natuurlijk naar hoe we onze diensten aan cliënten aanbieden. Het menselijk contact blijft essentieel, maar we kijken ook hoe het slimmer, beter of sneller kan. Door het optimaliseren van processen bij onze cliënten en het inzetten van technologie.’

In Amsterdam telt Simmons & Simmons 21 partners. Hoe ervaart u het beleid maken en samenwerken met partners?

‘Ik ben bij alle besprekingen aanwezig en leid veel vergaderingen. Soms is het alsof je met aandeelhouders aan tafel zit. Maar het zijn wel meewerkende aandeelhouders. Het is een groep mensen met een andere expertise. Dan is het nog belangrijker dat je keuzes goed feitelijk onderbouwt, meedenkt over het waarom en de achtergrond. Dat je met een bovenmatig intelligente groep werkt, maakt het werk heel leuk. Iedereen begrijpt conceptueel alles. Hoe het operationeel allemaal aan elkaar hangt, daar kun je wat toevoegen.’

Hoe gaat de besluitvorming in zijn werk?

‘Beslissen gaat hier sneller en dynamischer dan in de verzekeringsmarkt. We hebben korte lijnen. Ik geef leiding aan alle niet-juridische stafdiensten, zoals HR, IT, financiën, marketing, business development en de facilitaire dienst. Ik stem af met het hoofdkantoor in Londen en de internationale Simmons & Simmons organisatie. Ik ben bij de overleggen met de wereldwijde managing partners en andere COO’s van het netwerk. Als kantoordirecteur ben je zowel strategisch als tactisch bezig en moet je constant kunnen schakelen. Op alle disciplines. Een partner moet mij aan kunnen spreken op een HR-thema, maar ook op een financieel thema. Je bent een generalist.’

Wat is het verschil met uw werk en wat de managing partner doet?

‘We sparren heel veel, maar het gros van de uitvoering ligt bij mij. Het kantoorbeleid, de partnervergaderingen. René draait ook nog een eigen praktijk.’

Waar loopt u tegenaan?

‘Het is wel eens lastig om èn te sturen èn te faciliteren aan de onderkant. Daar moet je een goede balans in vinden. Maar als dat lukt, is het leuk. De functie laat voor mij veel ruimte voor ondernemerschap en een eigen invulling, ook als ik zelf geen partner of ondernemer ben.’

Hoe maakt u gebruik van die ruimte?

‘Ik hou me veel bezig met diversiteit en het begeleiden van vrouwelijke partnerkandidaten binnen het kantoor, ook internationaal. Dat thema gaat me aan het hart. Ik kom uit de Lloyds markt van (her-)verzekeraars. Daar mochten pas vrouwen werken vanaf de jaren zeventig. Op de Zuidas is de instroom aan mannen en vrouwen ongeveer fifty-fifty, maar tegen de tijd dat jonge advocaten partners worden is die verhouding nog maar 80-20, op ons kantoor gelukkig iets beter. Het gaat erom dat je de “unconscious bias” weghaalt in gesprekken, in commissies. Dat de beoordeling gelijk wordt. Ik help vrouwelijke partnerkandidaten zichtbaarder te worden. Extern werken we daartoe samen met de Stichting Legal Women, een netwerkplatform voor vrouwelijke juristen.’

Wanneer was uw rol cruciaal?

‘Toen corona kwam, kwam mijn Londense ervaring met crisismanagement van pas. We hebben kantoren in Azië en Milaan, dus we zagen de situatie aankomen. We hadden al getest: kunnen we hele teams thuis zetten? We dachten allerlei scenario’s door. We zouden met blauwe en rode teams gaan werken. Maar na een “call” met Milaan besloten we helemaal dicht te gaan. Tussen het moment van het besluit en het moment dat het geregeld was, zaten maar een paar uur. Het was een soort militaire operatie waarbij het centrale beleid bij mij lag. Daarmee waren alle partners het eens.‘

‘Handhaving bij wetsvoorstel duurzaam internationaal ondernemen is te onduidelijk’

‘Maak beter duidelijk waarom naast het opleggen van bestuurlijke boetes, het ook nodig is om strafrechtelijk te handhaven om schendingen van mensenrechten en vervuiling van het milieu bij Nederlandse internationale ondernemingen tegen te gaan.’ Dat stelt de Raad voor de rechtspraak in een vandaag gepubliceerd wetgevingsadvies over het initiatiefwetsvoorstel duurzaam en verantwoord

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Onderneming:

Kantoordirecteur Rose Wiewel, Simmons & Simmons: ‘Alles wat we doen, draait om samenwerking’

Het internationale advocatenkantoor Simmons & Simmons benoemde in 2017 de ervaren manager Rose Wiewel tot directeur van het kantoor in Amsterdam. Haar benoeming past in de trend dat in de leiding van advocatenkantoren steeds vaker niet-juristen zitten. ‘Het is een voordeel dat ik heel lang aan de andere kant van de tafel heb gezeten’, zegt Wiewel.

Bij de verhuizing van Rotterdam naar Amsterdam in 2010 benoemde Simmons & Simmons voor het eerst een kantoordirecteur. In de loop der jaren werd de functie wat breder.

Waarom besloot Simmons & Simmons daartoe?

‘De kantoordirecteur is gesprekspartner op allerlei disciplines, dan is het goed als ze meerdere expertises heeft. Hoe een kantoor de functie invult, ligt heel erg aan de organisatie en de fase waarin die zich bevindt, de ervaring van de managing partner en hoe je elkaar daarin aanvult. En ik geef het waarschijnlijk anders vorm dan andere kantoordirecteuren dat doen. De functie van chief operating officer, COO, is redelijk fluïde. Met de wereldwijde managing partner en HR-directeur van Simmons & Simmons heb ik de functieomschrijving gemaakt. Inmiddels hebben alle grote kantoren in het netwerk een COO.’

U bent geen jurist, maar hebt juist een sterke managementachtergrond.

‘Ja, na mijn studie ging ik naar Parijs, waar ik een baan vond bij de Amerikaanse verzekeringsmaatschappij CNA. Al snel werd ik er “manager operations” van continentaal Europa. Ze dachten dat ik dat kon, ik werd echt in het diepe gegooid. Maar ik had er een mooie tijd. Toen mijn baas topman werd in Londen, verhuisde ik daar ook heen. Ik leidde er een groot IT- en organisatieveranderingsproject en leerde processen ontwerpen en inrichten, teams bouwen. Dat was heel leuk.

Bij verzekeraar ProSight werd ik voor het eerst COO, ik kreeg er een grote veranderportefeuille. Ik hield me bezig met “post merger” integratiestukken, het opzetten van nieuwe bedrijfsonderdelen. Ik was continu bezig met: hoe hang je het allemaal aan elkaar? Ook binnen de steeds toenemende wet- en regelgeving.’

U bleef tien jaar in Londen. Waarom kwam u terug naar Nederland?

‘Ik was inmiddels getrouwd met een Brit, we hebben twee kinderen. We wilden dat ze in Nederland naar school zouden gaan. Een maand na het Brexit referendum verhuisden we naar Amsterdam. Voor mijn werk reisde ik nog negen maanden wekelijks op en neer naar Londen, maar het was tijd voor een carrièrestap. Ik had inmiddels vijftien jaar ervaring. Ik was veel met kapitaal bezig, maar ik miste het menselijke aspect. In de functie van kantoordirecteur kwam veel samen.’

Samen met managing partner René van Eldonk vormt u het dagelijks bestuur van Simmons & Simmons. U bepaalt mede het beleid. Mist u het om geen jurist te zijn, of advocaat, of partner?

‘Dat heb ik me wel afgevraagd. Je weet van te voren niet hoe dat uitpakt. Als COO heb ik heel lang aan de andere kant van de tafel gezeten. Ik had met veel verschillende disciplines te maken en ik had “legal & compliance” in mijn portefeuille, dus dat was bekend terrein. Wat ik meebreng is juist een andere expertise, bestuurlijke ervaring, financiële ervaring, ervaring met organisatieontwikkeling. Dan kun je een heel goede aanvulling zijn op de kennis en ervaring die het kantoor al in huis heeft. Dat hoor ik ook terug van partners.’

Waarmee houdt u zich bezig als kantoordirecteur?

‘Met bijna alle onderwerpen die bij het kantoor spelen. We volgen de bredere, internationale strategie van het Simmons & Simmons netwerk, daarbinnen moet je keuzes maken die relevant zijn voor het kantoor in Nederland. Dit kantoor is na de kantoren in Londen en Parijs het grootste. Het is een “full service” kantoor dat beschikt over expertise op alle rechtsgebieden.

Alles wat we doen, draait om samenwerking. Tussen praktijkgroepen, disciplines, teams, business services en verschillende jurisdicties, en met onze cliënten en andere stakeholders. Juridische problemen zijn vaak complex. Onze klanten zijn veelal internationale ondernemingen. Zaken gaan over meerdere disciplines en jurisdicties. Dan moeten mensen elkaar snel weten te vinden. De voornaamste taak van een kantoordirecteur is voor mij dan ook verbinding.’

Wat is voor u een belangrijk doel?

‘Ik streef ernaar een gezonde, toekomstbestendige organisatie te creëren. Onze mensen zijn daarbij de belangrijkste “assets”. Als we hun inzet en welzijn centraal zetten, kunnen we lange termijn doelstellingen realiseren. Daarnaast kijk ik natuurlijk naar hoe we onze diensten aan cliënten aanbieden. Het menselijk contact blijft essentieel, maar we kijken ook hoe het slimmer, beter of sneller kan. Door het optimaliseren van processen bij onze cliënten en het inzetten van technologie.’

In Amsterdam telt Simmons & Simmons 21 partners. Hoe ervaart u het beleid maken en samenwerken met partners?

‘Ik ben bij alle besprekingen aanwezig en leid veel vergaderingen. Soms is het alsof je met aandeelhouders aan tafel zit. Maar het zijn wel meewerkende aandeelhouders. Het is een groep mensen met een andere expertise. Dan is het nog belangrijker dat je keuzes goed feitelijk onderbouwt, meedenkt over het waarom en de achtergrond. Dat je met een bovenmatig intelligente groep werkt, maakt het werk heel leuk. Iedereen begrijpt conceptueel alles. Hoe het operationeel allemaal aan elkaar hangt, daar kun je wat toevoegen.’

Hoe gaat de besluitvorming in zijn werk?

‘Beslissen gaat hier sneller en dynamischer dan in de verzekeringsmarkt. We hebben korte lijnen. Ik geef leiding aan alle niet-juridische stafdiensten, zoals HR, IT, financiën, marketing, business development en de facilitaire dienst. Ik stem af met het hoofdkantoor in Londen en de internationale Simmons & Simmons organisatie. Ik ben bij de overleggen met de wereldwijde managing partners en andere COO’s van het netwerk. Als kantoordirecteur ben je zowel strategisch als tactisch bezig en moet je constant kunnen schakelen. Op alle disciplines. Een partner moet mij aan kunnen spreken op een HR-thema, maar ook op een financieel thema. Je bent een generalist.’

Wat is het verschil met uw werk en wat de managing partner doet?

‘We sparren heel veel, maar het gros van de uitvoering ligt bij mij. Het kantoorbeleid, de partnervergaderingen. René draait ook nog een eigen praktijk.’

Waar loopt u tegenaan?

‘Het is wel eens lastig om èn te sturen èn te faciliteren aan de onderkant. Daar moet je een goede balans in vinden. Maar als dat lukt, is het leuk. De functie laat voor mij veel ruimte voor ondernemerschap en een eigen invulling, ook als ik zelf geen partner of ondernemer ben.’

Hoe maakt u gebruik van die ruimte?

‘Ik hou me veel bezig met diversiteit en het begeleiden van vrouwelijke partnerkandidaten binnen het kantoor, ook internationaal. Dat thema gaat me aan het hart. Ik kom uit de Lloyds markt van (her-)verzekeraars. Daar mochten pas vrouwen werken vanaf de jaren zeventig. Op de Zuidas is de instroom aan mannen en vrouwen ongeveer fifty-fifty, maar tegen de tijd dat jonge advocaten partners worden is die verhouding nog maar 80-20, op ons kantoor gelukkig iets beter. Het gaat erom dat je de “unconscious bias” weghaalt in gesprekken, in commissies. Dat de beoordeling gelijk wordt. Ik help vrouwelijke partnerkandidaten zichtbaarder te worden. Extern werken we daartoe samen met de Stichting Legal Women, een netwerkplatform voor vrouwelijke juristen.’

Wanneer was uw rol cruciaal?

‘Toen corona kwam, kwam mijn Londense ervaring met crisismanagement van pas. We hebben kantoren in Azië en Milaan, dus we zagen de situatie aankomen. We hadden al getest: kunnen we hele teams thuis zetten? We dachten allerlei scenario’s door. We zouden met blauwe en rode teams gaan werken. Maar na een “call” met Milaan besloten we helemaal dicht te gaan. Tussen het moment van het besluit en het moment dat het geregeld was, zaten maar een paar uur. Het was een soort militaire operatie waarbij het centrale beleid bij mij lag. Daarmee waren alle partners het eens.‘

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.