LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

Onderneming:

Nieuwe club herstructurering: ‘We willen niet de fouten maken die in het buitenland zijn gemaakt’

Om de kwaliteit van de herstructureringspraktijk te verbeteren, is op 8 juli 2021 de Nederlandse Vereniging voor Herstructurering (NVvH) van start gegaan. Voorzitter Nicolaes Tollenaar, tevens advocaat bij RESOR, licht toe. ‘De Whoa is sinds de invoering al behoorlijk vaak ingezet, ook in het mkb. Je ziet dat het succes heeft.’

Wat is de aanleiding voor oprichting van de NVvH?

‘Concrete aanleiding voor de oprichting is de invoering van de Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa). Die wet gaat een behoorlijke impact hebben op de herstructurerings- en insolventiepraktijk in Nederland. Je ziet de impact door heel Europa: er zit een Europese herstructureringsrichtlijn achter. Alle andere lidstaten hebben nu een soortgelijk mechanisme.’

Over wat voor impact heeft u het dan?

‘De wet is vooral ingrijpend voor de praktijk van bedrijven in moeilijkheden. Als partijen het voorheen niet eens werden over een herstructurering, was het lastig om die erdoorheen te krijgen. De Whoa biedt een effectief instrumentarium voor dat probleem. De Whoa is sinds de invoering al behoorlijk vaak ingezet, ook in het mkb. Je ziet dat het succes heeft.’

Wat is het doel van jullie vereniging?

‘Deze vereniging richt zich in het bijzonder op financiële herstructureringen met behulp van een juridische procedure. Dat is een praktijk die verhoudingsgewijs vrij marginaal was in Nederland voor de invoering van de Whoa.

De Whoa is voor Nederland een volkomen nieuw instrument. Er waren voor begin van dit jaar geen precedenten, er waren geen uitspraken: iedere nieuwe uitspraak vormt nieuw recht. Dat is onder meer belangrijk voor het uitkristalliseren van de functie van herstructureringsdeskundigen en observators. Dat zijn nieuwe wettelijke functionarissen die tot taak hebben een herstructureringsplan aan te bieden of op de totstandkoming ervan toe te zien. Daarvan vraagt iedereen zich nog af wat de functie precies inhoudt. Binnen de vereniging willen we daarover van elkaar leren en perspectieven delen.’‘Wij willen niet de fouten maken die in het buitenland gemaakt zijn’

Wat willen jullie bereiken?

‘Voor de nationale praktijk willen we onder meer bereiken dat we dit systeem toegankelijk houden voor het mkb. Wij willen niet de fouten maken die in het buitenland gemaakt zijn: daar zijn procedures soms zo ingewikkeld geworden dat die alleen maar toegankelijk zijn voor grote bedrijven.

Ook willen we zorgen dat er een regeling is die internationaal goed werkt. Daar heb je ruime rechtsmacht voor nodig, en dat ontbrak in het verleden. Dat is er nu wel, dus je kunt voor een procedure nu voor de gehele internationale groep terecht in één of slechts enkele landen. Daarvoor leent deze procedure zich heel goed.’

Wat is het verschil met bestaande verenigingen?

‘Wij gaan niet concurreren met welke vereniging dan ook. We willen juist samenwerken, en hebben onder meer een goede band met INSOLAD. Bovendien zijn er verschillen: wij zijn geen club die zich richt op één expertisegroep. We staan open voor advocaten, financieel adviseurs, bankiers, rechters, beleidsmakers, wetenschappers: alle verschillende perspectieven willen we bij elkaar brengen.

We zijn ook geen belangenbehartigers. Sterker nog: we behartigen de belangen van niemand en hebben uitsluitend tot doel het herstructureringsregime aan de allerhoogste standaarden te laten voldoen. Kwaliteitsbevordering, that’s it. Het is in die zin geen klassieke vereniging.’

‘Handhaving bij wetsvoorstel duurzaam internationaal ondernemen is te onduidelijk’

‘Maak beter duidelijk waarom naast het opleggen van bestuurlijke boetes, het ook nodig is om strafrechtelijk te handhaven om schendingen van mensenrechten en vervuiling van het milieu bij Nederlandse internationale ondernemingen tegen te gaan.’ Dat stelt de Raad voor de rechtspraak in een vandaag gepubliceerd wetgevingsadvies over het initiatiefwetsvoorstel duurzaam en verantwoord

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Onderneming:

Nieuwe club herstructurering: ‘We willen niet de fouten maken die in het buitenland zijn gemaakt’

Om de kwaliteit van de herstructureringspraktijk te verbeteren, is op 8 juli 2021 de Nederlandse Vereniging voor Herstructurering (NVvH) van start gegaan. Voorzitter Nicolaes Tollenaar, tevens advocaat bij RESOR, licht toe. ‘De Whoa is sinds de invoering al behoorlijk vaak ingezet, ook in het mkb. Je ziet dat het succes heeft.’

Wat is de aanleiding voor oprichting van de NVvH?

‘Concrete aanleiding voor de oprichting is de invoering van de Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa). Die wet gaat een behoorlijke impact hebben op de herstructurerings- en insolventiepraktijk in Nederland. Je ziet de impact door heel Europa: er zit een Europese herstructureringsrichtlijn achter. Alle andere lidstaten hebben nu een soortgelijk mechanisme.’

Over wat voor impact heeft u het dan?

‘De wet is vooral ingrijpend voor de praktijk van bedrijven in moeilijkheden. Als partijen het voorheen niet eens werden over een herstructurering, was het lastig om die erdoorheen te krijgen. De Whoa biedt een effectief instrumentarium voor dat probleem. De Whoa is sinds de invoering al behoorlijk vaak ingezet, ook in het mkb. Je ziet dat het succes heeft.’

Wat is het doel van jullie vereniging?

‘Deze vereniging richt zich in het bijzonder op financiële herstructureringen met behulp van een juridische procedure. Dat is een praktijk die verhoudingsgewijs vrij marginaal was in Nederland voor de invoering van de Whoa.

De Whoa is voor Nederland een volkomen nieuw instrument. Er waren voor begin van dit jaar geen precedenten, er waren geen uitspraken: iedere nieuwe uitspraak vormt nieuw recht. Dat is onder meer belangrijk voor het uitkristalliseren van de functie van herstructureringsdeskundigen en observators. Dat zijn nieuwe wettelijke functionarissen die tot taak hebben een herstructureringsplan aan te bieden of op de totstandkoming ervan toe te zien. Daarvan vraagt iedereen zich nog af wat de functie precies inhoudt. Binnen de vereniging willen we daarover van elkaar leren en perspectieven delen.’‘Wij willen niet de fouten maken die in het buitenland gemaakt zijn’

Wat willen jullie bereiken?

‘Voor de nationale praktijk willen we onder meer bereiken dat we dit systeem toegankelijk houden voor het mkb. Wij willen niet de fouten maken die in het buitenland gemaakt zijn: daar zijn procedures soms zo ingewikkeld geworden dat die alleen maar toegankelijk zijn voor grote bedrijven.

Ook willen we zorgen dat er een regeling is die internationaal goed werkt. Daar heb je ruime rechtsmacht voor nodig, en dat ontbrak in het verleden. Dat is er nu wel, dus je kunt voor een procedure nu voor de gehele internationale groep terecht in één of slechts enkele landen. Daarvoor leent deze procedure zich heel goed.’

Wat is het verschil met bestaande verenigingen?

‘Wij gaan niet concurreren met welke vereniging dan ook. We willen juist samenwerken, en hebben onder meer een goede band met INSOLAD. Bovendien zijn er verschillen: wij zijn geen club die zich richt op één expertisegroep. We staan open voor advocaten, financieel adviseurs, bankiers, rechters, beleidsmakers, wetenschappers: alle verschillende perspectieven willen we bij elkaar brengen.

We zijn ook geen belangenbehartigers. Sterker nog: we behartigen de belangen van niemand en hebben uitsluitend tot doel het herstructureringsregime aan de allerhoogste standaarden te laten voldoen. Kwaliteitsbevordering, that’s it. Het is in die zin geen klassieke vereniging.’

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.