LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Interviews:

Q&A

Managing director Peter van der Westerlaken: ‘We brengen fiscaal recht en strafrecht bij elkaar’

Peter van der Westerlaken werkte lang in de ziekenhuiswereld, voordat hij de overstap maakte naar het internationale advocatenkantoor NautaDutilh. Hij was daar directeur Facilities en Information Services toen oprichter Hans Hertoghs van nichekantoor Hertoghs advocaten hem in 2006 vroeg voor de functie van directeur. ‘Hertoghs was toen nog een veel kleinere onderneming, maar de aard van de praktijk sprak me heel erg aan’, zegt Van der Westerlaken.

Hertoghs advocaten richt zich op ondernemingen en vermogende particulieren die verdacht worden van fraude of een geschil hebben met de Belastingdienst. Advocaat Hans Hertoghs begon in 1990 met zijn kantoor in Breda. Sinds Van der Westerlaken aantrad als directeur zag hij het aantal medewerkers verdubbelen van zestien naar 33, waarvan 19 advocaten, en opende Hertoghs twee nieuwe kantoren in respectievelijk Rotterdam en Amsterdam.

Oprichter Hans Hertoghs vroeg u directeur te worden van zijn kantoor. Hoe ging dat?
‘Ik werkte bij NautaDutilh toen Hans me benaderde om eens te praten. Ik wist niet precies waarover. Ik kende Hertoghs advocaten niet, we kenden elkaar niet, maar een wederzijds contact had hem mijn naam genoemd. Aan het eind van het gesprek van een uur zei hij opeens: ik ben eigenlijk op zoek naar een directeur.

Wil jij dat worden?
‘Hertoghs was toen nog een veel kleinere onderneming, maar de aard van de praktijk sprak me heel erg aan. Een nichepraktijk met een duidelijke, scherpe focus. En ze zijn stinkend goed in wat ze doen. Ik zag de mogelijkheid om veel dichterbij de aard van de onderneming te kunnen staan. In een grote onderneming zijn de taken veel meer gedelegeerd. In een kleine organisatie maak je veel sneller van alles mee. Dus ik zei “ja”. Maar op de dag dat ik mijn contract moest tekenen, viel ik met de fiets en brak een been. Het was een ernstige breuk, ik belandde in het ziekenhuis, moest geopereerd worden. Dus ik moest afbellen. De revalidatie duurde een half jaar. Daarop hebben ze gewacht.’


U heeft voorheen lang in de ziekenhuiswereld gewerkt. Vanwaar de stap naar de advocatuur?

‘Na mijn studie Engels en Facility Management werkte ik dertien jaar in het Sint Joseph Ziekenhuis in Veghel. Dat fuseerde in die tijd met het Sint-Anna Ziekenhuis in Oss tot Ziekenhuis Bernhoven. Ik was er sectorhoofd Facilitaire Dienst en verantwoordelijk voor de fusie van het facilitaire bedrijf van de twee ziekenhuizen. Dat was het eerste wat voor de fusie moest gebeuren. Toen die fusie rond was, ging ik bij mezelf te rade.
Na een tijd in een non-profitorganisatie in de gezondheidszorg wilde ik wel eens in een profitorganisatie werken.

In het jaar 2000 begon ik bij NautaDutilh als directeur Facility Services. Vervolgens werd ik ook verantwoordelijk voor het informatiecentrum, IT en andere ondersteunende diensten voor de organisatie van het advocatenkantoor. Dat vond ik heel interessant. De rode draad in mijn werk in de ziekenhuiswereld en de advocatuur is het werken met professionals, vrije denkers, mensen die zich willen ontwikkelen. Het grote verschil tussen non-profit en profit ligt in de snelheid van besluitvorming. Die is in een ziekenhuis veel langzamer.’

In 2006 begon u bij Hertoghs advocaten. Wat pakte u als eerste aan?
‘De cultuur onderling. Die was heel gesloten. Er waren weinig gesprekken over wat mensen echt beweegt. In iedere organisatie is het belangrijk dat mensen zich gehoord voelen, dat er vertrouwen is, waardering en echte aandacht. Dat dingen aan de kaak worden gesteld, dat mensen zich vrij voelen om zich verder te ontwikkelen. Dat is de basis voor succes. En dat facet was niet sterk aanwezig toen ik begon. Ik heb me ingezet voor een opener cultuur en onderlinge verbinding. Ik vermoed dat dat ook de reden was dat Hans mij destijds benaderd heeft. Het is ook gelukt, hoor ik van de mensen.’

Samen met managing partner Anke Feenstra vormt u het bestuur van Hertoghs. Hoe werken jullie samen?
‘We zijn elkaars klankbord. Anke heeft naast haar bestuursfunctie een full time praktijk. Ik bereid de bestuurszaken voor en voer de zaken die we bespreken uit. We overleggen elke twee weken. Elk jaar bereiden we samen het beleidsplan voor, en het financiële plan. Dat bespreken we met de partners. Als het plan is vastgesteld, geven wij er uitvoering aan. Met de partners zitten we elke maandagochtend bij elkaar, ik zit die bespreking voor. We bespreken dan vooral de issues die zij in de praktijk tegenkomen. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie of IT.

We bespreken welke zaken we wel doen, en welke niet. En wat het beste team is om op een zaak te zetten. Bij ons werkt niemand individueel aan een zaak, maar altijd met minimaal twee advocaten. Elke week hebben de advocaten een vaklunch over de meest recente jurisprudentie. We vinden het belangrijk dat mensen van elkaar weten waarmee ze bezig zijn. Uit ervaring weet ik dat het in een wereld van professionals niet vanzelfsprekend is dat mensen elkaar opzoeken. Verbinding bewerkstelligen is in mijn functie daarom essentieel.’

Hertoghs heeft een focus op vooral fraudezaken en geschillen met de Belastingdienst.
‘Ja, onze praktijk richt zich op vermogende particulieren en ondernemingen, en is gebouwd op twee pijlers. De fiscale procespraktijk, waarin we zaken op ons nemen van bezwaar tot cassatie. Het gaat bijvoorbeeld om onterechte belastingaanslagen of fiscale boetes. De andere is de fraudepraktijk, die is nationaal en internationaal. Zaken gaan bijvoorbeeld om verdenkingen van fraude, witwassen en corruptie.

Die twee praktijken grijpen in elkaar: als de FIOD binnenvalt, wordt het dossier vaak gedeeld met de Belastingdienst en de Belastingdienst levert zaken aan bij de FIOD. Hans Hertoghs was de eerste in Nederland die deze praktijk voerde. Juist door onze scherpe focus blijven mensen ons vinden. We brengen fiscaal recht en strafrecht bij elkaar. Onze kennisontwikkeling op dat gebied is ons belangrijkste middel om cliënten bij te staan. We publiceren ook veel.’

Sinds u vijftien jaar geleden directeur werd, verdubbelde het aantal medewerkers. Hoe belangrijk is groei voor Hertoghs?
‘Groei is niet ons voornaamste uitgangspunt en geen bewuste strategie. We willen vooral heel goed zijn in de zaken die we doen, dat is de voornaamste reden waarom mensen bij ons willen werken. Wel hebben we bewust vestigingen in Rotterdam en Amsterdam geopend. Amsterdam vanwege de internationalisering. Als je in de internationale fraudepraktijk werkzaam wilt zijn en gevonden wilt worden, moet je daar wel zitten. Geldstromen kunnen bijvoorbeeld via Nederland gaan, dan is er een link met ons rechtssysteem en hebben betrokkenen een Nederlandse advocaat nodig. Onderdeel van onze praktijk zijn douane- en btw-zaken. Daarom, en vanwege de haven, zijn we naar Rotterdam gegaan.’

Hoe trekken jullie nieuwe mensen aan?
‘Vanuit onze nichegedachte hoeven we niet elk jaar veel mensen binnen te halen, we hebben genoeg natuurlijke aanwas. We zoeken mensen die zich echt in deze rechtsbijstand willen bekwamen. Horizontale invliegers hebben we eigenlijk niet. Met een eigen pleitwedstrijd richten we ons op studenten fiscaal recht en strafrecht. En we leiden zelf onze mensen op. Kennis is key bij ons. Aan kennisontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling besteden we veel tijd en aandacht. Zo voeren we meerdere keren per jaar ontwikkelgesprekken met al onze medewerkers en geen functioneringsgesprekken meer.’

Wat is in het vakgebied van Hertoghs belangrijker dan in andere zaken?
‘De kennis van het specifieke vakgebied en vertrouwelijkheid. Iedere advocaat werkt natuurlijk vanuit vertrouwelijkheid. Maar als iemand van fraude wordt verdacht, dan moet de advocaat een vertrouwde plek bieden. Fraudezaken duren vaak lang en kunnen een enorme impact hebben op onze cliënten. Vaak zijn de belangen groot. Niet alleen financieel, maar het heeft impact op gezinnen, familie, vrienden. Wij zien het als onze taak om de cliënt hierin te begeleiden en waar mogelijk de zorgen in ieder geval deels weg te nemen.’

Wat ziet u als uw belangrijkste taak als directeur?
‘Iedereen continu een spiegel voorhouden. Mensen komen bij ons voor één ding: een zaak winnen of de schade zoveel mogelijk beperken. We moeten ons er dagelijks van bewust zijn dat vertrouwen te voet komt, maar te paard gaat. Je zaken goed doen is de beste marketing. Als directeur moet ik zorgen dat iedereen op kantoor zodanig ondersteund wordt, dat we een professionele dienstverlening kunnen bieden.

Een aanzienlijk deel van mijn werk is klankbord en sparringpartner zijn voor onze staf: de financiële administratie, marketing, HRM. En IT, die de vertrouwelijkheid bij ons moet waarborgen. Ik moet mensen verbinden, het overzicht bewaren, en koers en focus houden. Luisteren naar je omgeving en doen zijn heel belangrijk in mijn functie. Dat heb ik geleerd van mijn vader, die ondernemer was.’

Mocht u eens bij Hertoghs vertrekken, hoe wilt u het kantoor dan achterlaten?
‘Toekomstbestendig, als kantoor dat weer vijf jaar moeiteloos vooruit kan en nog steeds een van de beste is op zijn vakgebied. Met een goede balans tussen het aantal mannen en vrouwen. Toen ik kwam bestond de partnergroep alleen uit mannen. Nu hebben we zes partners, van wie vier vrouw zijn. Van de 33 medewerkers zijn er nog maar zeven man. Daar voeren we geen bewust beleid op, we willen gewoon de beste mensen in ons vakgebied. Maar het zou fijn zijn als de verhouding kantoorbreed weer wat meer in balans komt.’

Juridicum Vitae: Erasmina Danso-Boadi

Erasmina Danso, zelfstandig advocaat bij Haagsche Meesters, startte haar carrière bij het UWV op de afdeling bezwaar en beroep. Na kansen te hebben gemist die voor anderen vanzelfsprekend zijn, koos ze voor het zelfstandig ondernemerschap. ‘Bi-culturele studenten sluiten zich meestal – onder andere door tijdgebrek – niet aan bij studentenverenigingen.

Lees Verder >

Eerdere Interviews

Juridicum Vitae: Bram Reinke

Als legal counsel bij het dynamische Panattoni Europe focust Bram Reinke op vastgoed en internationaal ondernemingsrecht. De eerste vier jaar van zijn carrière was hij

Lees Verder >

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Interview:

Managing director Peter van der Westerlaken: ‘We brengen fiscaal recht en strafrecht bij elkaar’

Peter van der Westerlaken werkte lang in de ziekenhuiswereld, voordat hij de overstap maakte naar het internationale advocatenkantoor NautaDutilh. Hij was daar directeur Facilities en Information Services toen oprichter Hans Hertoghs van nichekantoor Hertoghs advocaten hem in 2006 vroeg voor de functie van directeur. ‘Hertoghs was toen nog een veel kleinere onderneming, maar de aard van de praktijk sprak me heel erg aan’, zegt Van der Westerlaken.

Hertoghs advocaten richt zich op ondernemingen en vermogende particulieren die verdacht worden van fraude of een geschil hebben met de Belastingdienst. Advocaat Hans Hertoghs begon in 1990 met zijn kantoor in Breda. Sinds Van der Westerlaken aantrad als directeur zag hij het aantal medewerkers verdubbelen van zestien naar 33, waarvan 19 advocaten, en opende Hertoghs twee nieuwe kantoren in respectievelijk Rotterdam en Amsterdam.

Oprichter Hans Hertoghs vroeg u directeur te worden van zijn kantoor. Hoe ging dat?
‘Ik werkte bij NautaDutilh toen Hans me benaderde om eens te praten. Ik wist niet precies waarover. Ik kende Hertoghs advocaten niet, we kenden elkaar niet, maar een wederzijds contact had hem mijn naam genoemd. Aan het eind van het gesprek van een uur zei hij opeens: ik ben eigenlijk op zoek naar een directeur.

Wil jij dat worden?
‘Hertoghs was toen nog een veel kleinere onderneming, maar de aard van de praktijk sprak me heel erg aan. Een nichepraktijk met een duidelijke, scherpe focus. En ze zijn stinkend goed in wat ze doen. Ik zag de mogelijkheid om veel dichterbij de aard van de onderneming te kunnen staan. In een grote onderneming zijn de taken veel meer gedelegeerd. In een kleine organisatie maak je veel sneller van alles mee. Dus ik zei “ja”. Maar op de dag dat ik mijn contract moest tekenen, viel ik met de fiets en brak een been. Het was een ernstige breuk, ik belandde in het ziekenhuis, moest geopereerd worden. Dus ik moest afbellen. De revalidatie duurde een half jaar. Daarop hebben ze gewacht.’


U heeft voorheen lang in de ziekenhuiswereld gewerkt. Vanwaar de stap naar de advocatuur?

‘Na mijn studie Engels en Facility Management werkte ik dertien jaar in het Sint Joseph Ziekenhuis in Veghel. Dat fuseerde in die tijd met het Sint-Anna Ziekenhuis in Oss tot Ziekenhuis Bernhoven. Ik was er sectorhoofd Facilitaire Dienst en verantwoordelijk voor de fusie van het facilitaire bedrijf van de twee ziekenhuizen. Dat was het eerste wat voor de fusie moest gebeuren. Toen die fusie rond was, ging ik bij mezelf te rade.
Na een tijd in een non-profitorganisatie in de gezondheidszorg wilde ik wel eens in een profitorganisatie werken.

In het jaar 2000 begon ik bij NautaDutilh als directeur Facility Services. Vervolgens werd ik ook verantwoordelijk voor het informatiecentrum, IT en andere ondersteunende diensten voor de organisatie van het advocatenkantoor. Dat vond ik heel interessant. De rode draad in mijn werk in de ziekenhuiswereld en de advocatuur is het werken met professionals, vrije denkers, mensen die zich willen ontwikkelen. Het grote verschil tussen non-profit en profit ligt in de snelheid van besluitvorming. Die is in een ziekenhuis veel langzamer.’

In 2006 begon u bij Hertoghs advocaten. Wat pakte u als eerste aan?
‘De cultuur onderling. Die was heel gesloten. Er waren weinig gesprekken over wat mensen echt beweegt. In iedere organisatie is het belangrijk dat mensen zich gehoord voelen, dat er vertrouwen is, waardering en echte aandacht. Dat dingen aan de kaak worden gesteld, dat mensen zich vrij voelen om zich verder te ontwikkelen. Dat is de basis voor succes. En dat facet was niet sterk aanwezig toen ik begon. Ik heb me ingezet voor een opener cultuur en onderlinge verbinding. Ik vermoed dat dat ook de reden was dat Hans mij destijds benaderd heeft. Het is ook gelukt, hoor ik van de mensen.’

Samen met managing partner Anke Feenstra vormt u het bestuur van Hertoghs. Hoe werken jullie samen?
‘We zijn elkaars klankbord. Anke heeft naast haar bestuursfunctie een full time praktijk. Ik bereid de bestuurszaken voor en voer de zaken die we bespreken uit. We overleggen elke twee weken. Elk jaar bereiden we samen het beleidsplan voor, en het financiële plan. Dat bespreken we met de partners. Als het plan is vastgesteld, geven wij er uitvoering aan. Met de partners zitten we elke maandagochtend bij elkaar, ik zit die bespreking voor. We bespreken dan vooral de issues die zij in de praktijk tegenkomen. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie of IT.

We bespreken welke zaken we wel doen, en welke niet. En wat het beste team is om op een zaak te zetten. Bij ons werkt niemand individueel aan een zaak, maar altijd met minimaal twee advocaten. Elke week hebben de advocaten een vaklunch over de meest recente jurisprudentie. We vinden het belangrijk dat mensen van elkaar weten waarmee ze bezig zijn. Uit ervaring weet ik dat het in een wereld van professionals niet vanzelfsprekend is dat mensen elkaar opzoeken. Verbinding bewerkstelligen is in mijn functie daarom essentieel.’

Hertoghs heeft een focus op vooral fraudezaken en geschillen met de Belastingdienst.
‘Ja, onze praktijk richt zich op vermogende particulieren en ondernemingen, en is gebouwd op twee pijlers. De fiscale procespraktijk, waarin we zaken op ons nemen van bezwaar tot cassatie. Het gaat bijvoorbeeld om onterechte belastingaanslagen of fiscale boetes. De andere is de fraudepraktijk, die is nationaal en internationaal. Zaken gaan bijvoorbeeld om verdenkingen van fraude, witwassen en corruptie.

Die twee praktijken grijpen in elkaar: als de FIOD binnenvalt, wordt het dossier vaak gedeeld met de Belastingdienst en de Belastingdienst levert zaken aan bij de FIOD. Hans Hertoghs was de eerste in Nederland die deze praktijk voerde. Juist door onze scherpe focus blijven mensen ons vinden. We brengen fiscaal recht en strafrecht bij elkaar. Onze kennisontwikkeling op dat gebied is ons belangrijkste middel om cliënten bij te staan. We publiceren ook veel.’

Sinds u vijftien jaar geleden directeur werd, verdubbelde het aantal medewerkers. Hoe belangrijk is groei voor Hertoghs?
‘Groei is niet ons voornaamste uitgangspunt en geen bewuste strategie. We willen vooral heel goed zijn in de zaken die we doen, dat is de voornaamste reden waarom mensen bij ons willen werken. Wel hebben we bewust vestigingen in Rotterdam en Amsterdam geopend. Amsterdam vanwege de internationalisering. Als je in de internationale fraudepraktijk werkzaam wilt zijn en gevonden wilt worden, moet je daar wel zitten. Geldstromen kunnen bijvoorbeeld via Nederland gaan, dan is er een link met ons rechtssysteem en hebben betrokkenen een Nederlandse advocaat nodig. Onderdeel van onze praktijk zijn douane- en btw-zaken. Daarom, en vanwege de haven, zijn we naar Rotterdam gegaan.’

Hoe trekken jullie nieuwe mensen aan?
‘Vanuit onze nichegedachte hoeven we niet elk jaar veel mensen binnen te halen, we hebben genoeg natuurlijke aanwas. We zoeken mensen die zich echt in deze rechtsbijstand willen bekwamen. Horizontale invliegers hebben we eigenlijk niet. Met een eigen pleitwedstrijd richten we ons op studenten fiscaal recht en strafrecht. En we leiden zelf onze mensen op. Kennis is key bij ons. Aan kennisontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling besteden we veel tijd en aandacht. Zo voeren we meerdere keren per jaar ontwikkelgesprekken met al onze medewerkers en geen functioneringsgesprekken meer.’

Wat is in het vakgebied van Hertoghs belangrijker dan in andere zaken?
‘De kennis van het specifieke vakgebied en vertrouwelijkheid. Iedere advocaat werkt natuurlijk vanuit vertrouwelijkheid. Maar als iemand van fraude wordt verdacht, dan moet de advocaat een vertrouwde plek bieden. Fraudezaken duren vaak lang en kunnen een enorme impact hebben op onze cliënten. Vaak zijn de belangen groot. Niet alleen financieel, maar het heeft impact op gezinnen, familie, vrienden. Wij zien het als onze taak om de cliënt hierin te begeleiden en waar mogelijk de zorgen in ieder geval deels weg te nemen.’

Wat ziet u als uw belangrijkste taak als directeur?
‘Iedereen continu een spiegel voorhouden. Mensen komen bij ons voor één ding: een zaak winnen of de schade zoveel mogelijk beperken. We moeten ons er dagelijks van bewust zijn dat vertrouwen te voet komt, maar te paard gaat. Je zaken goed doen is de beste marketing. Als directeur moet ik zorgen dat iedereen op kantoor zodanig ondersteund wordt, dat we een professionele dienstverlening kunnen bieden.

Een aanzienlijk deel van mijn werk is klankbord en sparringpartner zijn voor onze staf: de financiële administratie, marketing, HRM. En IT, die de vertrouwelijkheid bij ons moet waarborgen. Ik moet mensen verbinden, het overzicht bewaren, en koers en focus houden. Luisteren naar je omgeving en doen zijn heel belangrijk in mijn functie. Dat heb ik geleerd van mijn vader, die ondernemer was.’

Mocht u eens bij Hertoghs vertrekken, hoe wilt u het kantoor dan achterlaten?
‘Toekomstbestendig, als kantoor dat weer vijf jaar moeiteloos vooruit kan en nog steeds een van de beste is op zijn vakgebied. Met een goede balans tussen het aantal mannen en vrouwen. Toen ik kwam bestond de partnergroep alleen uit mannen. Nu hebben we zes partners, van wie vier vrouw zijn. Van de 33 medewerkers zijn er nog maar zeven man. Daar voeren we geen bewust beleid op, we willen gewoon de beste mensen in ons vakgebied. Maar het zou fijn zijn als de verhouding kantoorbreed weer wat meer in balans komt.’

Eerdere Berichten

Juridicum Vitae: Bram Reinke

Als legal counsel bij het dynamische Panattoni Europe focust Bram Reinke op vastgoed en internationaal ondernemingsrecht. De eerste vier jaar van zijn carrière was hij

Lees Verder >

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.