LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

Oorlog in Oekraïne:

Europees Hof: meer ‘gevoelige vraagstukken’ op het bord, ook als gevolg van oorlog Oekraïne

Het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie wordt steeds vaker gevraagd om rechterlijke beslissingen te geven over gevoelige vraagstukken: het gaat dan om de bescherming van de waarden van de rechtstaat, de bescherming van het milieu, de strijd tegen discriminatie, de bescherming van privéleven en persoonsgegevens, de naleving van het mededingingsrecht door de ICT-reuzen of de bescherming van consumenten. Dat stelt het Hof in het jaarverslag over 2022.

Het aantal zaken dat in 2022 voor de beide rechterlijke instanties aanhangig is gemaakt, is vergelijkbaar met het voorgaande jaar (1710 zaken in 2022, tegenover 1720 in 2021) en blijft dus ‘zeer hoog’. Over de afgelopen vijf jaar is er een duidelijke structurele toename te zien van het aantal aanhangig gemaakte zaken. Dat geldt met name voor het Hof van Justitie (+21%). Tussen 2013 en 2017 kwamen bij het Hof van Justitie gemiddeld 693 zaken per jaar binnen, terwijl dat er tussen 2018 en 2022 gemiddelde 839 waren. Dat is dus een toename van 146 zaken per jaar. Het aantal zaken dat voor het Gerecht aanhangig is gemaakt, bleef stabiel met een gemiddelde van 883 zaken per jaar.

Met betrekking tot de procesduur kan worden vastgesteld dat in de voor het Hof van Justitie aanhangige zaken steeds vaker gevoelige en ingewikkelde vragen worden opgeworpen, die meer overleg en tijd vergen. ‘Aangezien zaken vaker bij beschikking zijn afgedaan, met name op het gebied van hogere voorzieningen, is de totale duur van de procedures (16,4 maanden) toch nagenoeg gelijk gebleven aan die van het voorgaande jaar (16,6 maanden). De gemiddelde duur van de prejudiciële zaken is echter iets langer geworden (17,3 maanden tegenover 16,7 maanden in 2021), hetgeen getuigt van de toegenomen complexiteit van de vragen die aan het Hof van Justitie worden voorgelegd.’

Sancties

Na de zaken over de gezondheidscrisis – staatssteun, openbare aanbestedingen, handelspolitiek, volksgezondheid, toegang tot documenten en ambtenarenzaken – die het jaar 2021 kenmerkten, vormden ‘de geschillen over de beperkende maatregelen van de Europese Unie in het kader van de oorlog in Oekraïne een van de grootste ontwikkelingen van het jaar 2022’. Meer in het algemeen maakten de geschillen over beperkende maatregelen met 103 nieuwe zaken 11,4 % uit van alle in 2022 aanhangig gemaakte zaken (tegenover 4,8 % in 2021 en 3 % in 2020).

Marc van der Woude, president van het Gerecht, merkt daarom op dat het ‘gelet op de oorlog in Oekraïne, de internationale context met zijn almaar toenemende spanningen en recente ontwikkelingen in de wetgeving (het reguleren van techgiganten en van staatssteun, met name op fiscaal gebied en in de energie- en milieusector en de bescherming van persoonsgegevens) zeer wel mogelijk is dat het toezicht op de rechtmatigheid van de handelingen van de instellingen van de Unie nóg intensiever zal worden. Er kan geen misverstand over bestaan: het Gerecht is zich ten volle bewust van zijn verantwoordelijkheden en zal ervoor zorgen daartegen opgewassen te zijn.’

Ondernemingskamer: Russen terecht geweerd bij aandeelhoudersvergadering

SBK ART, een investeringsvehikel van Sberbank of Russia, is terecht toelating geweigerd tot certificaathoudersvergaderingen die ten doel hadden de corporate governance van het Kroatische landbouw- en voedselbedrijf Fortenova te wijzigen. Dat heeft de Ondernemingskamer bepaald. Volgens de Ondernemingskamer kan Fortenova het zich niet permitteren dat zij door de associatie met gesanctioneerde

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Thema

Oorlog in Oekraïne:

Europees Hof: meer ‘gevoelige vraagstukken’ op het bord, ook als gevolg van oorlog Oekraïne

Het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie wordt steeds vaker gevraagd om rechterlijke beslissingen te geven over gevoelige vraagstukken: het gaat dan om de bescherming van de waarden van de rechtstaat, de bescherming van het milieu, de strijd tegen discriminatie, de bescherming van privéleven en persoonsgegevens, de naleving van het mededingingsrecht door de ICT-reuzen of de bescherming van consumenten. Dat stelt het Hof in het jaarverslag over 2022.

Het aantal zaken dat in 2022 voor de beide rechterlijke instanties aanhangig is gemaakt, is vergelijkbaar met het voorgaande jaar (1710 zaken in 2022, tegenover 1720 in 2021) en blijft dus ‘zeer hoog’. Over de afgelopen vijf jaar is er een duidelijke structurele toename te zien van het aantal aanhangig gemaakte zaken. Dat geldt met name voor het Hof van Justitie (+21%). Tussen 2013 en 2017 kwamen bij het Hof van Justitie gemiddeld 693 zaken per jaar binnen, terwijl dat er tussen 2018 en 2022 gemiddelde 839 waren. Dat is dus een toename van 146 zaken per jaar. Het aantal zaken dat voor het Gerecht aanhangig is gemaakt, bleef stabiel met een gemiddelde van 883 zaken per jaar.

Met betrekking tot de procesduur kan worden vastgesteld dat in de voor het Hof van Justitie aanhangige zaken steeds vaker gevoelige en ingewikkelde vragen worden opgeworpen, die meer overleg en tijd vergen. ‘Aangezien zaken vaker bij beschikking zijn afgedaan, met name op het gebied van hogere voorzieningen, is de totale duur van de procedures (16,4 maanden) toch nagenoeg gelijk gebleven aan die van het voorgaande jaar (16,6 maanden). De gemiddelde duur van de prejudiciële zaken is echter iets langer geworden (17,3 maanden tegenover 16,7 maanden in 2021), hetgeen getuigt van de toegenomen complexiteit van de vragen die aan het Hof van Justitie worden voorgelegd.’

Sancties

Na de zaken over de gezondheidscrisis – staatssteun, openbare aanbestedingen, handelspolitiek, volksgezondheid, toegang tot documenten en ambtenarenzaken – die het jaar 2021 kenmerkten, vormden ‘de geschillen over de beperkende maatregelen van de Europese Unie in het kader van de oorlog in Oekraïne een van de grootste ontwikkelingen van het jaar 2022’. Meer in het algemeen maakten de geschillen over beperkende maatregelen met 103 nieuwe zaken 11,4 % uit van alle in 2022 aanhangig gemaakte zaken (tegenover 4,8 % in 2021 en 3 % in 2020).

Marc van der Woude, president van het Gerecht, merkt daarom op dat het ‘gelet op de oorlog in Oekraïne, de internationale context met zijn almaar toenemende spanningen en recente ontwikkelingen in de wetgeving (het reguleren van techgiganten en van staatssteun, met name op fiscaal gebied en in de energie- en milieusector en de bescherming van persoonsgegevens) zeer wel mogelijk is dat het toezicht op de rechtmatigheid van de handelingen van de instellingen van de Unie nóg intensiever zal worden. Er kan geen misverstand over bestaan: het Gerecht is zich ten volle bewust van zijn verantwoordelijkheden en zal ervoor zorgen daartegen opgewassen te zijn.’

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.