LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

Oorlog in Oekraïne:

Hoger beroep: sanctieregels Rusland staan in de weg aan deelname certificaathoudervergadering

SBK ART, een investeringsvehikel van Sberbank of Russia, is terecht toelating geweigerd tot certificaathoudersvergaderingen die ten doel hadden de corporate governance van het Kroatische landbouw- en voedselbedrijf Fortenova te wijzigen. Dat stelt het Hof Amsterdam in kort geding: ‘De weigering van het administratiekantoor om SBK toe te laten tot certificaathoudersvergaderingen en SBK stemrechten uit te laten oefenen is daarom in overeenstemming met de verplichting van het administratiekantoor om de sanctieregels na te leven.’

Het Kroatische landbouw- en voedselbedrijf Fortenova – met jaaromzet van meer dan € 5 mrd en meer dan 47.000 werknemers ­- zit met de Russische mede-eigenaar in de maag: banken, accountants en handelspartners trekken vanwege de oorlog en de sancties tegen Rusland hun handen af van Fortenova. Het kan zelfs leiden tot de ondergang, stelde een vertegenwoordiger van de onderneming bij eerdere gelegenheid.

Een aandeelhoudersvergadering wordt bijeengeroepen om de corporate goverance van Fortenova te wijzigen. Kort gezegd gaat het om wijzigingen van de vereiste meerderheden voor besluiten. SBK ART en Sberbank zijn het daar niet mee eens, maar worden vanwege de sancties niet toegelaten tot de vergadering.

Financiering oorlog

Ten onrechte, stelde de voorzieningenrechter rechtbank Amsterdam in eerste aanleg. Door Russen gehouden aandelen moeten als gevolg van de sancties ‘zo veel als mogelijk bevroren blijven, in die zin dat daarmee voorkomen wordt dat gelden worden gegenereerd die tot financiering van de oorlog kunnen leiden’, schrijft de rechtbank. Wijziging van de corporate governance van Fortenova valt daar echter niet onder: deelname van Sberbank aan de aandeelhoudersvergadering zal er ‘in geen geval toe kunnen leiden dat zij als gevolg van die stemming gelden of middelen naar Rusland zal kunnen laten vloeien’, aldus de rechtbank.

De voorzieningenrechter spreekt zelfs van ‘oneigenlijk gebruik’ van de sanctieregels.

Voldoende aannemelijk

Het Hof Amsterdam oordeelt nu anders. ‘Gelet op het vorenstaande, in onderlinge samenhang beschouwd, is voorshands voldoende aannemelijk dat de sanctieregels in de weg staan aan toelating van SBK tot een vergadering van certificaathouders van het administratiekantoor en uitoefening van de stemrechten verbonden aan haar certificaten. De weigering van het administratiekantoor om SBK toe te laten tot certificaathoudersvergaderingen en SBK stemrechten uit te laten oefenen is daarom in overeenstemming met de verplichting van het administratiekantoor om de sanctieregels na te leven. Door het naleven van de sanctieregels handelt het administratiekantoor niet in strijd met de redelijkheid of billijkheid die zij jegens haar certificaathouders in acht moet nemen’, aldus het Hof.

Overigens zou SBK ART inmiddels een andere eigenaar hebben. ‘In november en december 2022 verschenen berichten in de media waarin Sberbank aankondigde dat zij op 31 oktober 2022 haar aandelen in SBK zou hebben verkocht aan een particuliere investeerder uit de Verenigde Arabische Emiraten. Bij brief van 3 november 2022 heeft deze aan het administratiekantoor bericht dat hij alle aandelen in SBK heeft verkregen en daarmee UBO is geworden van de 41,82% door SBK gehouden certificaten. Het administratiekantoor is in het kader van know your customer een verscherpt onderzoek gestart naar deze particuliere investeerder’, schrijft het Hof.

Oneigenlijk gebruik

Het Hof stelt verder dat er geen sprake van een coup door Fortenova cs. Het voorstel tot aanpassing van de corporate governance van Open Pass is er niet zo op gericht door oneigenlijk gebruik van de sanctieregels ‘de machtsverhoudingen in de vergadering van certificaathouders te wijzigen in het voordeel van Open Pass en/of een ander, en in het nadeel van SBK, dat het administratiekantoor daaraan geen medewerking behoort te geven’, aldus het Hof.

Fortenova cs hebben volgens het Hof voldoende toegelicht dat er goede gronden zijn voor een wijziging van de corporate governance. Daarbij gaat het om het goed functioneren van de interne besluitvorming, het vertrouwen van de markt in Fortenova te herstellen (de perceptie dat Fortenova wordt gecontroleerd door gesanctioneerde partijen moet worden tegengegaan) en het waarborgen van de financiële en operationele continuïteit van Fortenova.

Geen controlerend belang

Bovendien krijgt Open Pass door de beoogde wijziging ‘geen controlerend belang’ in de vergadering van certificaathouders. ‘In de situatie dat ten minste 35% van de uitstaande certificaten in handen is van certificaathouders waarop de sanctieregels van toepassing zijn, krijgt Open Pass bij de voorgestelde wijziging een belangrijke, maar nog geen controlerende, stem. Dit is het gevolg van de omstandigheid dat zij bijna 28% van de uitstaande certificaten heeft. Als minder dan 35% van de uitstaande certificaten in handen is van certificaathouders op wie de sanctieregels van toepassing zijn, heeft de voorgestelde wijziging geen invloed op de positie van Open Pass. Van een machtsovername of “coup” door Open Pass is geen sprake’, stelt het Hof.

Klik hier voor de uitspraak

Lees ook: Voorzieningenrechter: sanctieregels tegen Rusland ‘oneigenlijk’ gebruikt

Advies AG aan Hoge Raad: Krimschatten terug naar Oekraïne

Het gerechtshof besliste in oktober 2021 dat afgifte van de zogenoemde Krimschatten moet plaatsvinden aan de Staat Oekraïne. Deze beslissing kan in stand blijven, aldus advocaat-generaal (AG) Vlas de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag. De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Thema

Oorlog in Oekraïne:

Hoger beroep: sanctieregels Rusland staan in de weg aan deelname certificaathoudervergadering

SBK ART, een investeringsvehikel van Sberbank of Russia, is terecht toelating geweigerd tot certificaathoudersvergaderingen die ten doel hadden de corporate governance van het Kroatische landbouw- en voedselbedrijf Fortenova te wijzigen. Dat stelt het Hof Amsterdam in kort geding: ‘De weigering van het administratiekantoor om SBK toe te laten tot certificaathoudersvergaderingen en SBK stemrechten uit te laten oefenen is daarom in overeenstemming met de verplichting van het administratiekantoor om de sanctieregels na te leven.’

Het Kroatische landbouw- en voedselbedrijf Fortenova – met jaaromzet van meer dan € 5 mrd en meer dan 47.000 werknemers ­- zit met de Russische mede-eigenaar in de maag: banken, accountants en handelspartners trekken vanwege de oorlog en de sancties tegen Rusland hun handen af van Fortenova. Het kan zelfs leiden tot de ondergang, stelde een vertegenwoordiger van de onderneming bij eerdere gelegenheid.

Een aandeelhoudersvergadering wordt bijeengeroepen om de corporate goverance van Fortenova te wijzigen. Kort gezegd gaat het om wijzigingen van de vereiste meerderheden voor besluiten. SBK ART en Sberbank zijn het daar niet mee eens, maar worden vanwege de sancties niet toegelaten tot de vergadering.

Financiering oorlog

Ten onrechte, stelde de voorzieningenrechter rechtbank Amsterdam in eerste aanleg. Door Russen gehouden aandelen moeten als gevolg van de sancties ‘zo veel als mogelijk bevroren blijven, in die zin dat daarmee voorkomen wordt dat gelden worden gegenereerd die tot financiering van de oorlog kunnen leiden’, schrijft de rechtbank. Wijziging van de corporate governance van Fortenova valt daar echter niet onder: deelname van Sberbank aan de aandeelhoudersvergadering zal er ‘in geen geval toe kunnen leiden dat zij als gevolg van die stemming gelden of middelen naar Rusland zal kunnen laten vloeien’, aldus de rechtbank.

De voorzieningenrechter spreekt zelfs van ‘oneigenlijk gebruik’ van de sanctieregels.

Voldoende aannemelijk

Het Hof Amsterdam oordeelt nu anders. ‘Gelet op het vorenstaande, in onderlinge samenhang beschouwd, is voorshands voldoende aannemelijk dat de sanctieregels in de weg staan aan toelating van SBK tot een vergadering van certificaathouders van het administratiekantoor en uitoefening van de stemrechten verbonden aan haar certificaten. De weigering van het administratiekantoor om SBK toe te laten tot certificaathoudersvergaderingen en SBK stemrechten uit te laten oefenen is daarom in overeenstemming met de verplichting van het administratiekantoor om de sanctieregels na te leven. Door het naleven van de sanctieregels handelt het administratiekantoor niet in strijd met de redelijkheid of billijkheid die zij jegens haar certificaathouders in acht moet nemen’, aldus het Hof.

Overigens zou SBK ART inmiddels een andere eigenaar hebben. ‘In november en december 2022 verschenen berichten in de media waarin Sberbank aankondigde dat zij op 31 oktober 2022 haar aandelen in SBK zou hebben verkocht aan een particuliere investeerder uit de Verenigde Arabische Emiraten. Bij brief van 3 november 2022 heeft deze aan het administratiekantoor bericht dat hij alle aandelen in SBK heeft verkregen en daarmee UBO is geworden van de 41,82% door SBK gehouden certificaten. Het administratiekantoor is in het kader van know your customer een verscherpt onderzoek gestart naar deze particuliere investeerder’, schrijft het Hof.

Oneigenlijk gebruik

Het Hof stelt verder dat er geen sprake van een coup door Fortenova cs. Het voorstel tot aanpassing van de corporate governance van Open Pass is er niet zo op gericht door oneigenlijk gebruik van de sanctieregels ‘de machtsverhoudingen in de vergadering van certificaathouders te wijzigen in het voordeel van Open Pass en/of een ander, en in het nadeel van SBK, dat het administratiekantoor daaraan geen medewerking behoort te geven’, aldus het Hof.

Fortenova cs hebben volgens het Hof voldoende toegelicht dat er goede gronden zijn voor een wijziging van de corporate governance. Daarbij gaat het om het goed functioneren van de interne besluitvorming, het vertrouwen van de markt in Fortenova te herstellen (de perceptie dat Fortenova wordt gecontroleerd door gesanctioneerde partijen moet worden tegengegaan) en het waarborgen van de financiële en operationele continuïteit van Fortenova.

Geen controlerend belang

Bovendien krijgt Open Pass door de beoogde wijziging ‘geen controlerend belang’ in de vergadering van certificaathouders. ‘In de situatie dat ten minste 35% van de uitstaande certificaten in handen is van certificaathouders waarop de sanctieregels van toepassing zijn, krijgt Open Pass bij de voorgestelde wijziging een belangrijke, maar nog geen controlerende, stem. Dit is het gevolg van de omstandigheid dat zij bijna 28% van de uitstaande certificaten heeft. Als minder dan 35% van de uitstaande certificaten in handen is van certificaathouders op wie de sanctieregels van toepassing zijn, heeft de voorgestelde wijziging geen invloed op de positie van Open Pass. Van een machtsovername of “coup” door Open Pass is geen sprake’, stelt het Hof.

Klik hier voor de uitspraak

Lees ook: Voorzieningenrechter: sanctieregels tegen Rusland ‘oneigenlijk’ gebruikt

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.